Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 453 αποτελέσματα
46 P. Panagiotopoulou, D. G. Vlachos, “Liquid Phase Catalytic TransferHydrogenation of Furfural over a Ru/RuO2/C Catalyst,” στο 13th Panhellenic CatalysisSymposium, Palaios Agios Athanasios, 2014.2015-11-15
47 Α. Πεταλά, Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, Μ. Αντωνιάδου, Π. Λιανός,“Φωτοκατάλυση και φωτοηλεκτροκατάλυση ενισχυμένων με άζωτο καταλυτών TiO2,” στο12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Χανιά, 2012.2015-11-15
48 V. Draganigos, Z. Frontistis, N.P. Xekoukoulotakis. (2009,September). E. Hapeshi, D. Kassinos, D. Mantzavinos. Decomposition of EDCs by solar light driven photocatalysis. Presented at 11th International Conference on Environmental Science and Technology. [Online]. Available: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=124102015-11-15
49 S.S. Akarmazyan, P. Panagiotopoulou, A. Kambolis, Ch. Papadopoulou, D.I.Kondarides,“Methanol dehydration to dimethylether over Al2O3-based catalysts,” στο 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, 2010.2015-11-15
50 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, R. Dillert, D. Bahnemann, "Synthesis andphotocatalytic activity of boron-doped TiO2 in aqueous suspensions under UV-A irradiation, in 5th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment (AOP 5), 2009, pp. 2501-6. doi: 10.2166/wst.2010.1502015-11-15
51 Ε. Φιλιππαίου, Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, “Φωτοκαταλυτική ενεργότηταενισχυµένων καταλυτών TiO2 για τις αντιδράσεις αναµόρφωσης και οξείδωσης τηςγλυκερόλης,” στο 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, 2010.2015-11-15
52 E. Hapeshi, A. Achilleos, A. Papaioannou, L. Valanidou, N.P. Xekoukoulotakis, D.Mantzavinos, D. Kassinos, "Sonolytic degradation of diclofenac and ofloxacin in aqueous solutions," presented at Xenobiotics in the Urban Water Cycle, Paphos, Cyprus, 2009. 2015-11-15
53 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Μηχανιστική μελέτη τηςαντίδρασης της εκλεκτικής μεθανοποίησης του CO σε καταλύτη 5%Ru/TiO2,” στο 11οΠανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, 2010.2015-11-15
54 Π. Παναγιωτοπούλου, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Μελέτη της αντίδρασης WGS με χρήσηαντιδραστήρα μεμβράνης,” στο 7οΠανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 2009. 2015-11-15
55 A. Katsoni, N.P. Xekoukoulotakis, E. Diamamopoulos, D. Mantzavinos, "Treatment of edible olive processing wastewater by wet air oxidation," presented at IWA Biennial World Water Congress, Vienna, Italy, 2008.2015-11-15
56 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Εκλεκτική μεθανοποίηση τουCO σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων,” στο 10ο Πανελλήνιο ΣυμπόσιοΚατάλυσης, Μέτσοβο, 2008.2015-11-15
57 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Εκλεκτική μεθανοποίηση τουCO σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων,” στο 3ο Εθνικό ΣυνέδριοΤεχνολογιών Υδρογόνου, Πάτρα, 2007.2015-11-15
58 M. Tsimas, K. Tyrovola, N.P. Xekoukoulotakis, N.P. Nikolaidis, D. Mantzavinos, E.Diamadopoulos, "Simultaneous photocatalytic oxidation of As(III) and humic acid in TiO2 water suspensions" presented at 12th International Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications, New York, USA, 2007.2015-11-15
59 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis. (2007,September). Use of Advanced Oxidation Processes for the inactivation of E. coli bacteria water suspensions. Prsented at 10th International Conferenceon Environmental Science and Technology. [Online]. Available: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=98612015-11-15
60 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.I. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Μελέτη της αντίδρασης τηςεκλεκτικής μεθανοποίησης του CO σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενώνμετάλλων,” στο 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα, 2007.2015-11-15
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...