Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 450 αποτελέσματα
46 V. Draganigos, Z. Frontistis, N.P. Xekoukoulotakis. (2009,September). E. Hapeshi, D. Kassinos, D. Mantzavinos. Decomposition of EDCs by solar light driven photocatalysis. Presented at 11th International Conference on Environmental Science and Technology. [Online]. Available: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=124102015-11-15
47 S.S. Akarmazyan, P. Panagiotopoulou, A. Kambolis, Ch. Papadopoulou, D.I.Kondarides,“Methanol dehydration to dimethylether over Al2O3-based catalysts,” στο 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, 2010.2015-11-15
48 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, R. Dillert, D. Bahnemann, "Synthesis andphotocatalytic activity of boron-doped TiO2 in aqueous suspensions under UV-A irradiation, in 5th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment (AOP 5), 2009, pp. 2501-6. doi: 10.2166/wst.2010.1502015-11-15
49 Ε. Φιλιππαίου, Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, “Φωτοκαταλυτική ενεργότηταενισχυµένων καταλυτών TiO2 για τις αντιδράσεις αναµόρφωσης και οξείδωσης τηςγλυκερόλης,” στο 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, 2010.2015-11-15
50 E. Hapeshi, A. Achilleos, A. Papaioannou, L. Valanidou, N.P. Xekoukoulotakis, D.Mantzavinos, D. Kassinos, "Sonolytic degradation of diclofenac and ofloxacin in aqueous solutions," presented at Xenobiotics in the Urban Water Cycle, Paphos, Cyprus, 2009. 2015-11-15
51 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Μηχανιστική μελέτη τηςαντίδρασης της εκλεκτικής μεθανοποίησης του CO σε καταλύτη 5%Ru/TiO2,” στο 11οΠανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, 2010.2015-11-15
52 Π. Παναγιωτοπούλου, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Μελέτη της αντίδρασης WGS με χρήσηαντιδραστήρα μεμβράνης,” στο 7οΠανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 2009. 2015-11-15
53 A. Katsoni, N.P. Xekoukoulotakis, E. Diamamopoulos, D. Mantzavinos, "Treatment of edible olive processing wastewater by wet air oxidation," presented at IWA Biennial World Water Congress, Vienna, Italy, 2008.2015-11-15
54 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Εκλεκτική μεθανοποίηση τουCO σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων,” στο 10ο Πανελλήνιο ΣυμπόσιοΚατάλυσης, Μέτσοβο, 2008.2015-11-15
55 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Εκλεκτική μεθανοποίηση τουCO σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων,” στο 3ο Εθνικό ΣυνέδριοΤεχνολογιών Υδρογόνου, Πάτρα, 2007.2015-11-15
56 M. Tsimas, K. Tyrovola, N.P. Xekoukoulotakis, N.P. Nikolaidis, D. Mantzavinos, E.Diamadopoulos, "Simultaneous photocatalytic oxidation of As(III) and humic acid in TiO2 water suspensions" presented at 12th International Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications, New York, USA, 2007.2015-11-15
57 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis. (2007,September). Use of Advanced Oxidation Processes for the inactivation of E. coli bacteria water suspensions. Prsented at 10th International Conferenceon Environmental Science and Technology. [Online]. Available: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=98612015-11-15
58 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.I. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, “Μελέτη της αντίδρασης τηςεκλεκτικής μεθανοποίησης του CO σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενώνμετάλλων,” στο 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής. Αθήνα, 2007.2015-11-15
59 I. Stypas, S. Mpousios, E. Chatzisymeon, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos. (2007,Semptember). Heterogeneous and homogeneous photocatalytic treatment of wastewaters from black table olives processing. Presented at 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2007). [Online]. Available: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=98352015-11-15
60 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, “Επίδραση της προσθήκης προωθητώνστην ενεργότητα καταλυτών Pt/TiO2 για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό,” στο 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, Ελλάδα, 2006. 2015-11-15
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...