Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 453 αποτελέσματα
61 I. Stypas, S. Mpousios, E. Chatzisymeon, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos. (2007,Semptember). Heterogeneous and homogeneous photocatalytic treatment of wastewaters from black table olives processing. Presented at 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2007). [Online]. Available: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=98352015-11-15
62 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, “Επίδραση της προσθήκης προωθητώνστην ενεργότητα καταλυτών Pt/TiO2 για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό,” στο 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, Ελλάδα, 2006. 2015-11-15
63 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis, "Peracetic acid-assisted photocatalytic inactivation of E. coli in TiO2 water suspensions," presented at the Second International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP-2), Aberdeen, U.K., 2007.2015-11-15
64 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, “Κινητική μελέτη της αντίδρασηςμετατόπισης του CO με ατμό σε καταλύτη Pt/TiO2,” στο 5ο Πανελλήνιο ΠανελλήνιοΕπιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 2005.2015-11-15
65 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, “Επίδραση των φυσικοχημικώνχαρακτηριστικών υποστηριγμένων καταλυτών ευγενών μετάλλων στην ενεργότητάτους για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό»,” στο 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης: «Κατάλυση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Προκλήσεις καιπροοπτικές», Κύπρος, 2004.2015-11-15
66 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, "Ανάπτυξη καταλυτών χαμηλής θερμοκρασίας για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό,” στο 4ο Πανελλήνιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Ελλάδα, 2003.2015-11-15
67 M.J. Gilkey, P. Panagiotopoulou, B. Xu, D.G. Vlachos. (2015, Jun). Mechanistic Investigation of the Hydrodeoxygenation of Furfural to 2- methylfuran over Ru/C Using Isotopic Labeling Techniques. Presented at 24th North American Catalysis Society Meeting. [Online]. Available:https://nam.confex.com/nam/2015/webprogram/Paper12014.html2015-11-15
68 B. Xu, D.G. Vlachos, P. Panagiotopoulou, M. Gilkey. (2014, Nov.). Mechanistic studies on hydrodeoxygenation of furfural to 2-Methyl furan via ring C-H bond activations. Pressented at 14AIChE Annual Meeting. [Online]. Available:https://aiche.confex.com/aiche/2014/webprogram/Paper364854.html2015-11-15
69 N. Martin, P. Panagiotopoulou, D.G. Vlachos, "Liquid phase catalytic transferhydrogenation of furfural over homogeneous Lewis acid-Ru/C catalysts," in Catalysis Club of Philadelphia annual poster contest, 2014, pp. 2046–2054. doi:10.1002/cssc.2015002122015-11-15
70 P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios. (2014, Aug.). Structural and mechanistic aspects of lowtemperature steam reforming of ethanol over supported Pt catalysts. Presented at 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC 2014).[Online]. Available:http://www.icec2014.us/pdf/SCE-O-11.pdf2015-11-15
71 M. Kourtelesis, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, "Support and crystallite sizeeffects of Pt catalysts for the low temperature steam reforming of ethanol," presented at 13th International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE 2014), Istanbul, Turkey, 2014 .2015-11-15
72 P. Panagiotopoulou, D.G. Vlachos, "Catalytic Transfer Hydrogenation for Upgradeof Furans," presented at CCST Annual Research Review, Newark, Delaware, 2013.2015-11-15
73 P. Panagiotopoulou , D.G. Vlachos, “Liquid Phase Catalytic Transfer Hydrogenationof Furfural Over Ru/C Catalyst,” in Science for our Nation’s Energy Future, EnergyFrontier Research Centers Principal Investigator’s Meeting, 2013, pp. 17–24. doi: 10.1016/j.apcata.2014.04.0182015-11-15
74 P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, “Low temperature steam reforming of ethanol oversupported Pt catalysts,” presented at 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon,France, 2012.2015-11-14
75 N. Lydakis-Symantiris, D. Riga, E. Katsivela, D. Mantzavinos, N.P. Xekoukoulotakis, "TiO2-assisted photocatalytic disinfection of spring water and biologically treated municipal wastewater," presented at First International Conference on Environmental Management, Engineering,Planning and Economics. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/publication/236631547_TiO_2_-assisted_photocatalytic_disinfection_of_spring_water_and_biologically_treated_municipal_wastewater2015-11-14
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...