Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 449 αποτελέσματα
61 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, “Κινητική μελέτη της αντίδρασηςμετατόπισης του CO με ατμό σε καταλύτη Pt/TiO2,” στο 5ο Πανελλήνιο ΠανελλήνιοΕπιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 2005.2015-11-15
62 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, “Επίδραση των φυσικοχημικώνχαρακτηριστικών υποστηριγμένων καταλυτών ευγενών μετάλλων στην ενεργότητάτους για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό»,” στο 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης: «Κατάλυση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Προκλήσεις καιπροοπτικές», Κύπρος, 2004.2015-11-15
63 Π. Παναγιωτοπούλου, Δ.Ι. Κονταρίδης, "Ανάπτυξη καταλυτών χαμηλής θερμοκρασίας για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό,” στο 4ο Πανελλήνιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Ελλάδα, 2003.2015-11-15
64 M.J. Gilkey, P. Panagiotopoulou, B. Xu, D.G. Vlachos. (2015, Jun). Mechanistic Investigation of the Hydrodeoxygenation of Furfural to 2- methylfuran over Ru/C Using Isotopic Labeling Techniques. Presented at 24th North American Catalysis Society Meeting. [Online]. Available:https://nam.confex.com/nam/2015/webprogram/Paper12014.html2015-11-15
65 B. Xu, D.G. Vlachos, P. Panagiotopoulou, M. Gilkey. (2014, Nov.). Mechanistic studies on hydrodeoxygenation of furfural to 2-Methyl furan via ring C-H bond activations. Pressented at 14AIChE Annual Meeting. [Online]. Available:https://aiche.confex.com/aiche/2014/webprogram/Paper364854.html2015-11-15
66 N. Martin, P. Panagiotopoulou, D.G. Vlachos, "Liquid phase catalytic transferhydrogenation of furfural over homogeneous Lewis acid-Ru/C catalysts," in Catalysis Club of Philadelphia annual poster contest, 2014, pp. 2046–2054. doi:10.1002/cssc.2015002122015-11-15
67 P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios. (2014, Aug.). Structural and mechanistic aspects of lowtemperature steam reforming of ethanol over supported Pt catalysts. Presented at 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC 2014).[Online]. Available:http://www.icec2014.us/pdf/SCE-O-11.pdf2015-11-15
68 M. Kourtelesis, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, "Support and crystallite sizeeffects of Pt catalysts for the low temperature steam reforming of ethanol," presented at 13th International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE 2014), Istanbul, Turkey, 2014 .2015-11-15
69 P. Panagiotopoulou, D.G. Vlachos, "Catalytic Transfer Hydrogenation for Upgradeof Furans," presented at CCST Annual Research Review, Newark, Delaware, 2013.2015-11-15
70 P. Panagiotopoulou , D.G. Vlachos, “Liquid Phase Catalytic Transfer Hydrogenationof Furfural Over Ru/C Catalyst,” in Science for our Nation’s Energy Future, EnergyFrontier Research Centers Principal Investigator’s Meeting, 2013, pp. 17–24. doi: 10.1016/j.apcata.2014.04.0182015-11-15
71 P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, “Low temperature steam reforming of ethanol oversupported Pt catalysts,” presented at 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon,France, 2012.2015-11-14
72 N. Lydakis-Symantiris, D. Riga, E. Katsivela, D. Mantzavinos, N.P. Xekoukoulotakis, "TiO2-assisted photocatalytic disinfection of spring water and biologically treated municipal wastewater," presented at First International Conference on Environmental Management, Engineering,Planning and Economics. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/publication/236631547_TiO_2_-assisted_photocatalytic_disinfection_of_spring_water_and_biologically_treated_municipal_wastewater2015-11-14
73 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis, "Wastewater disinfection using TiO2 photocatalysis, sonolysis and UV-C irradiation," presented at 4th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 2006.2015-11-14
74 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, "Photocatalytic treatment of wastewater fromcottonseed processing," in Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-1), 2006, pp. 247–253. doi: 10.1016/j.cattod.2007.03.0422015-11-14
75 M. Antoniadou, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, P. Lianos, ”Photoelectrocatalysisusing nanocrystalline titania alone or combined with various co-catalysts,” presented at 7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications /SPEA7, Porto, Portugal, 2012.2015-11-14
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...