Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 453 αποτελέσματα
76 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis, "Wastewater disinfection using TiO2 photocatalysis, sonolysis and UV-C irradiation," presented at 4th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 2006.2015-11-14
77 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, "Photocatalytic treatment of wastewater fromcottonseed processing," in Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-1), 2006, pp. 247–253. doi: 10.1016/j.cattod.2007.03.0422015-11-14
78 M. Antoniadou, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, P. Lianos, ”Photoelectrocatalysisusing nanocrystalline titania alone or combined with various co-catalysts,” presented at 7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications /SPEA7, Porto, Portugal, 2012.2015-11-14
79 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, “Kinetics and mechanism of glycerol photooxidationand photo-reforming reactions in aqueous TiO2 and Pt/TiO2 suspensions,” in 7thEuropean Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications/SPEA7, pp. 91–98. doi:10.1016/j.cattod.2012.09.0292015-11-14
80 P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, “Efficient Production of Renewable Hydrogen byReformation of Ethanol at Low Temperature,” presented at World Hydrogen Energy Conference 2012 Toronto,Toronto, Canada, 20122015-11-14
81 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Mechanistic aspects of theselective methanation of CO over Ru/TiO2 catalyst,” in EUROPACAT-Χ, pp. 138–147.doi: 10.1016/j.cattod.2011.05.0302015-11-14
82 V. Jiménez, P. Sánchez, P. Panagiotopoulou, J.A. Diaz, J.L. Valverde, A. Romero,“Methanation of CO, CO2 and selective CO methanation in mixtures of CO and CO2,over catalysts based on ruthenium supported carbon nanofibres,” presented at EUROPACAT-Χ, Glasgow, Scotland, 2011. 2015-11-14
83 M. Antoniadou, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, P. Lianos, “Photocatalysis andphotoelectrocatalysis using nanocrystalline titania alone or combined with Pt, RuO2 orNiO co-catalysts,” in 9th European Symposium on Electrochemical Engineering (9thESEE), pp. 737-743. doi: 10.1007/s10800-012-0408-22015-11-14
84 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios “Low temperature steam reformingof ethanol over supported noble metal catalysts,” in International Conference onHydrogen Production (ICH2P-2011), pp. 2-12. doi:10.1007/s11244-008-9130-z2015-11-14
85 V.M. Daskalaki, P. Panagiotopoulou, D.I. Κondarides, X.E. Verykios,"Production ofhydrogen by photocatalytic reforming of biomass components and derivatives inaqueous Pt/TiO2 suspensions," presented at Catalysis for renewable sources: Fuel, Energy, Chemicals, St. Petersburg, Russia, 2010.2015-11-14
86 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios (2009, Nov.). Chemical Reaction Engineering and Catalysis in Future Distributed Power Generation Systems. Presented at New Frontiers in Chemical and Biochemical Engineering in Honor of Professors Anastasios Karabelas and Stavros Nychas. [Online]. Available:http://www.certh.gr/dat/2dbde282/file.pdf2015-11-14
87 P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, “WGS reaction in a membrane reactor,” presented at EUROPACAT-ΙΧ, Salamanca, Spain, 2009.2015-11-14
88 N. Papamanolis, D. Dimelli, L. Ragia, "The urban heat island intensities in Greek cities as a function of the characteristics of the built environment," presented at 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, Toulouse, France, 2015.2015-11-14
89 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Selective methanation of COover supported noble metal catalysts,” presented at EUROPACAT IX, Salamanca, Spain,2009.2015-11-14
90 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Selective Methanation of COover Supported Noble Metal Catalysts,” presented at 5th International Conference on Environmental Catalysis, Belfast, Northern Ireland, 2008.2015-11-14
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...