Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

PIXE analysis of ancient Greek copper coins minted in Epirus, Illyria, Macedonia and Thessaly

Kallithrakas-Kontos Nikolaos, Katsanos Anastasios, Potiriadis C. , Oeconomidou M., Touratsoglou, Giannēs, 1940-

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4A594BEF-422B-48A9-8953-F788B14EC519
Έτος 1996
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos, C. Potiriadis, M. Oeconomidou and J. Touratsoglou, "PIXE analysis of ancient Greek copper coins minted in Epirus, Illyria, Macedonia and Thessaly," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 109-110, pp. 662–666, Apr. 1996. doi: 10.1016/0168-583X(95)00988-4 https://doi.org/10.1016/0168-583X(95)00988-4
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ancient copper coins from Greek cities and confederacies such as Amphipolis, Veroia, Dion, Edessa, Magnetes, Stobi, Apollonia, Kerkyra, Pella, Philippoi, Phoenike, and the Macedonian and Thessalian Koina, were analyzed non-destructively by proton induced X-ray emission (PIXE) after removal of the patina. The copper coins were minted during Roman Imperial times (31b.c.–268a.d.). Eleven elements were determined quantitatively. The correlation between the composition and the minting time is examined. The results are compared with those of a previous study for coins from the cities of Nikopolis in Epirus and Thessaloniki in Macedonia, in the same period.

Υπηρεσίες

Στατιστικά