Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Adsorption of NO, SO2 and light hydrocarbons on activated Greek brown coals

S. Kalaitzidis, D. Dimou, Pasadakis Nikos, C. Papanicolaou, Foskolos Antonis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/08664BA5-DB96-44DF-A3C2-54AE21FAC6FE
Έτος 2009
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. Papanicolaou, N. Pasadakis, D. Dimou, S. Kalaitzidis, S. Papazisimou, A.E. Foscolos. “Adsorption of NO, SO2and light hydrocarbons on activated Greek brown coals”, International Journal of Coal Geology Volume 77, Issues 3–4, 31 Jan., 2009, Pages 401–408, DOI:10.1016/j.coal.2008.07.019 https://doi.org/10.1016/j.coal.2008.07.019
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Twenty-eight samples of peat, peaty lignites and lignites (of both matrix and xylite-rich lithotypes) and subbituminous coals have been physically activated by pyrolysis. The results show that the surface area of the activated coal samples increases substantially and the higher the carbon content of the samples the higher the surface area.The adsorption capacity of the activated coals for NO, SO2, C3H6 and a mixture of light hydrocarbons (CH4, C2H6, C3H8 and C4H10) at various temperatures was measured on selected samples. The result shows a positive correlation between the surface area and the gas adsorption. In contrast, the gas adsorption is inversely correlated with the temperature. The maximum recorded adsorption values are: NO = 8.22 × 10− 5 mol/g at 35 °C; SO2 = 38.65 × 10− 5 mol/g at 60 °C; C3H6 = 38.9 × 10− 5 mol/g at 35 °C; and light hydrocarbons = 19.24 × 10− 5 mol/g at 35 °C. Adsorption of C3H6 cannot be correlated with either NO or SO2. However, there is a significant positive correlation between NO and SO2 adsorptions. The long chain hydrocarbons are preferentially adsorbed on activated lignites as compared to the short chain hydrocarbons.The results also suggest a positive correlation between surface area and the content of telohuminite maceral sub-group above the level of 45%.

Υπηρεσίες

Στατιστικά