Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί από προπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση του διπλώματός τους.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 999 αποτελέσματα
16 Ιωάννα Λαφογιάννη, "Ανασκόπηση της τοξικότητας Αντιμονίου (Sb), τεχνικών μέτρησής του, και μεθόδων απορρύπανσης εδαφών ρυπασμένων από Sb", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-19
17 Κυριακή-Ηλέκτρα Ζώη, "Ηλεκτρική ενέργεια: στατιστική ανάλυση των τρόπων παραγωγής, κατανάλωση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-19
18 Αλεξάνδρα Ότσκα, "Ανάλυση πειραματικών δεδομένων άρδευσης φυτείας αβοκάντο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-19
19 Αναστάσιος Κεχαγιάς, "Εφαρμογή υδροκυκλώνα για απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών από αστικά λύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-19
20 Χρήστος Σελιμάς, "Πράσινη μετάβαση του τουριστικού λιμένα της Ρόδου με την ενεργειακή τροφοδότηση των κρουαζιερόπλοιων από ηλιακή ενέργεια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-19
21 Σταύρος Βασιλάκης, "Γεωστατιστική ανάλυση της στάθμης και της ποιότητας των υπογείων υδάτων στον ελλαδικό χώρο χρησιμοποιώντας μετρήσεις του εθνικού δικτύου παρακολούθησης υδάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
22 Εμμανουήλ Μπαλτζάκης, "Επεξεργασία ερυθράς ιλύος με θειικό οξύ και οργανικά υποκατάστατα για την επιλεκτική εκχύλιση Σκανδίου και Υττρίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
23 Αικατερίνη Ποθουλάκη, "Αεριοποίηση πρωτοβάθμιων μικροκοσκινισμένων βιοστερεών για την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
24 Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου, "Συσχέτιση καμένων εκτάσεων από πυρκαγιές με τον δείκτη οπτικού βάθους αιωρούμενων σωματιδίων (AOD) σε παγκόσμια κλίμακα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
25 Δημήτριος Φωτίου, "Τεχνο-οικονομική μελέτη υπεράκτιου αιολικού πάρκου.Μελέτη περίπτωσης του κόλπου Ηρακλείου, Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-14
26 Λοϊζος Πιπερίδης, "Βελτιστοποίηση σχεδιασμού τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση πιλοτικών μονάδων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222024-03-14
27 Εμμανουήλ Δακανάλης, "Μελέτη των επιδράσεων επεισοδίου μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα στις καιρικές συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου με χρήση του μοντέλου WRF-Chem", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-14
28 Ευμορφία Πανουργιά, "Διαχείριση αποβλήτων αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19: τεχνικά και θεσμικά ζητήματα και διερεύνηση τάσεων σχετικά με την απόρριψή τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-05
29 Μαρίια-Γεωργία Χαλδαίου, "Επίδραση καύσεων γεωργικών υπολειμμάτων στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων σε αγροτική περιοχή του νομού Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
30 Ελένη Καρδαμάκη, "Μελέτη της συμμεταφοράς του πολυμερούς nanochitosan παρουσία του εντομοκτόνου difenoconazole σε πορώδες μέσα υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...