Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Terrain segmentation of Egypt from multi-temporal night LST imagery and elevation data

Partsinevelos Panagiotis, George Miliaresis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3BBF473-D59D-41A3-8B60-B7799ADFAA25
Έτος 2010
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά MiliaresisG., P. Partsinevelos, (2010), Terrain Segmentation of Egypt from Multi - temporal Night LST Imagery and Elevation Data, in Remote Sensing Journal, 2, 2083-2096 p.,doi:10.3390/rs2092083
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Monthly night averaged land surface temperature (LST) MODIS imagery was analyzed throughout a year-period (2006), in an attempt to segment the terrain of Egypt into regions with different LST seasonal variability, and represent them parametrically. Regions with distinct spatial and temporal LST patterns were outlined using several clustering techniques capturing aspects of spatial, temporal and temperature homogeneity or differentiation. Segmentation was supplemented, taking into consideration elevation, morphological features and landcover information. The northern coastal region along the Mediterranean Sea occupied by lowland plain areas corresponds to the coolest clusters indicating a latitude/elevation dependency of seasonal LST variability. On the other hand, for the inland regions, elevation and terrain dissection plays a key role in LST seasonal variability, while an east to west variability of clusters’ spatial distribution is evident. Finally, elevation biased clustering revealed annual LST differences among the regions with the same physiographic/terrain characteristics. Thermal terrain segmentation outlined the temporal variation of LST during 2006, as well as the spatial distribution of LST zones.

Υπηρεσίες

Στατιστικά