Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Change detection of surface mining activity and reclamation based on a machine learning approach of multi-temporal Landsat TM imagery

Partsinevelos Panagiotis, Petropoulos Loukas, Zinovia Mitraka

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DE4C77A4-6EA2-4341-88A7-27D8FEFA9AC0
Έτος 2012
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Petropoulos, G., Partsinevelos, P., Mitraka, Z., (2012), Change detection of surface mining activity and reclamation based on a machine learning approach of multi-temporal Landsat TM imagery, Geocarto International (Impact Factor: 1.37). 01/2012; 28(4):1-20. DOI: 10.1080/10106049.2012.706648 https://doi.org/10.1080/10106049.2012.706648
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Being able to quantify land cover changes due to mining and reclamation at a watershed scale is of critical importance in managing and assessing their potential impacts to the Earth system. In this study, a remote sensing-based methodology is proposed for quantifying the impact of surface mining activity and reclamation from a watershed to local scale. The method is based on a Support Vector Machines (SVMs) classifier combined with multi-temporal change detection of Landsat TM imagery. The performance of the technique was evaluated at selected open mining sites located in the island of Milos in Greece. Assessment of the mining impact in the studied areas was based on the confusion matrix statistics, supported by co-orbital QuickBird-2 very high spatial resolution imagery. Overall classification accuracy of the thematic land cover maps produced was reported over 90%. Our analysis showed expansion of mining activity throughout the whole 23-year study period, while the transition of mining areas to soil and vegetation was evident in varying rates. Our results evidenced the ability of the method under investigation in deriving highly and accurate land cover change maps, able to identify the mining areas as well as those in which excavation was replaced by natural vegetation. All in all, the proposed technique showed considerable promise towards the support of a sustainable environmental development and prudent resource management.

Υπηρεσίες

Στατιστικά