Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Strengthening of masonry using metal reinforcement. A parametric numerical investigation

Stavroulaki Maria, G. Bartoli, M. Betti, Stavroulakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/89EA2F37-292F-4BB0-A06B-8708B4A6681E
Έτος 2009
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M.E. Stavroulaki,G. Bartoli,M. Betti,G. E. Stavroulakis ,"Strengthening of masonry using metal reinforcement. A parametric numerical investigation ," in 1st International Conference on Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies, 2009 ,pp.1187-1193.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Metal rods and prestressed cables can be used for the strengthening of masonry structures andmonuments. These techniques are partially reversible and introduce minimal changes in the characteristics andthe structural system. Therefore they are practical and economical alternatives to more traditional strengtheningmethods. The research to date has mainly focused on component behavior and only few results about theeffectiveness of post-tensioning retrofits on overall structure response has been published. In this paper a numberof numerical models and extensive parametric investigation was done in order to study the effectiveness of thepreviously mentioned technique, by analyzing the response of a masonry tower as a case study. Both staticand dynamic analyses considering base excitation loads were performed. The effectiveness of the prestressingdepends on the location of the cables, the material and the geometry of the structure. Prestressing must beaccompanied with local reinforcement in order to reduce excessive deformations and damages

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά