Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Parametric dynamic analysis of a masonry wall with lintels of reinforced concrete over the openings

Stavroulaki Maria, Liarakos Evaggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A3602660-3414-48FE-9CF2-84232560E611
Έτος 2007
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M.E. Stavroulaki, V. B. Liarakos,"Parametric dynamic analysis of a masonry wall with lintels of reinforced concrete over the openings ,"in 2007 Thematic Conf. on Computational Meth. in Structural Dyn. and Earthquake Engi.,doi:10.13140/RG.2.1.3354.1605 https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3354.1605
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In order to study the unilateral contact effects (i.e. separation, sliding) between thelintels of reinforced concrete over the openings and the masonry wall, a parametric nonlineardynamic analysis was done. The nonlinear behaviour of the masonry is modelled bymeans of appropriately modified elastoplastic laws. Different values of the friction coefficient,various designs forthe roof and the horizontal plates at the first floor and various earthquakesare considered. From the analysis it is shown that the influence of this reinforcement on thedynamic response of masonry structures depends on many parameters like the magnitude ofthe ground motion and the friction coefficient of the interface between the lintels and the masonry.The positive effects of contact mechanisms can be reduced in case of a strong motionwhere topical relief in parallel with stress concentration to other places appear

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά