Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή των σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών έδρασης των επιταχυνσιογράφων του Ε.Δ.Ε. στο Νομό Ρεθύμνου

Georgilas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6221708D-9FBC-4CEC-95F1-96F2706053DA
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Γεωργιλάς, "Συμβολή των σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών έδρασης των επιταχυνσιογράφων του Ε.Δ.Ε. στο Νομό Ρεθύμνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42133
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ολοκληρώνει τον κύκλο των γεωφυσικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο Νομό Ρεθύμνου στα πλαίσια των γεωτεχνικών – τεχνικογεωλογικών εργασιών υπαίθρου για όλες τις επιλεγμένες θέσεις έρευνας.Στόχος της εργασίας είναι ο προσδιορισμός και η συλλογή σεισμολογικών δεδομένων με σκοπό την συσχέτιση τους με δεδομένα γεωφυσικών διασκοπήσεων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι ηλεκτρική τομογραφία, σεισμική τομογραφία, MASW, Refraction – Microtremor.Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής μελέτης στο τμήμα του Νομού Ρεθύμνου με την χρήση των μεθόδων της ηλεκτρικής τομογραφίας, πολυκάναλης ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων και Reflaction – Microtremor. Επίσης περιγράφονται οι βασικές αρχές της μεθόδου της σεισμικής διάθλασης καθώς και η μέθοδος της σεισμικής τομογραφίας. Στην συνέχεια αφού πραγματοποιήθηκαν οι επεξεργασίες των δεδομένων με τα προγράμματα SeisImager και EarthImager προέκυψαν οι αντίστοιχες σεισμικές και γεωηλεκτρικές τομές.Τέλος παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα επεξεργασίας των σεισμικών και γεωηλεκτρικών τομών. Το κυριότερο συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι από την ερμηνεία των συνδυαστικών τομών απεικονίζονται τρία σεισμικά στρώματα, το πρώτο αντιστοιχεί σε Τεταρτογενείς αποθέσεις (ψηφίδες, χάλικες και αραιές κροκάλες), το δεύτερο σε μάργες του Νεογενούς και το τρίτο σε στιφρές μάργες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά