Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού: πειραματική και θεωρητική αξιολόγηση της απόδοσης των φωτοσωλήνων

Chatzigeorgiou Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8B987576-CAA6-4438-AE6B-D7CB325E53FB
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άννα Χατζηγεωργίου, "Καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού: πειραματική και θεωρητική αξιολόγηση της απόδοσης των φωτοσωλήνων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42731
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Ευρέως γνωστό και κοινώς αποδεχτό είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται στον κτιριακό τομέα ο οποίος έχει ολοένα και πιο αυξητικές τάσεις. Η παραγωγή αυτής της ενέργειας γίνεται με καύση ορυκτών καυσίμων. Η αυξημένη χρήση των ορυκτών αυτών πόρων, όπως είναι ο άνθρακας και ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, εί¬ναι η μεγαλύτερη αιτία απελευθέρωσης τεράστιων ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαι¬ρα. Όσο αφορά τα κτίρια, η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί πλέον ειδικό αντικείμενο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, στα πλαίσια του περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της Κλιματικής Αλλαγής. Στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα είναι να μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις δημιουργώντας συνθήκες απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Παρόλο που η εξοικονόμηση ενέργειας δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, σημαντικό βήμα στην μείωση χρήσης ενέργειας είναι η ανεύρεση νέων τεχνολογιών απαλλαγμένων από τα ορυκτά καύσιμα. Η δε χρήση φυσικών πηγών φωτισμού, εκτός του ότι είναι απαλλαγμένη από χρήση ορυκτών καυσίμων βελτιώνει ταυτόχρονα τις συνθήκες άνεσης στους χώρους κατοικίας και εργασίας και παράλληλα αυξάνει την παραγωγικότητα.Με γνώμονα την αρχή της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και γενικότερα την ανάγκη για απεξάρτηση από την ενέργεια η οποία προέρχεται από καύση ορυκτών, στη παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά σε καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού. Τα συστήματα φυσικού φωτισμού τα οποία διακρίνονται στα ράφια φωτισμού και στους φωτοσωλήνες, χρησιμοποιούνται για την είσοδο ή τη βελτίωση των επιπέδων φυσικού φωτισμού σε ένα χώρο. Συγκεκριμένα, στη διπλωματική αυτή αναλύεται και παρουσιάζεται η πειραματική και θεωρητική προσέγγιση της απόδοσης των φωτοσωλήνων. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HERB αναπτύχθηκε από την Ομάδα Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης ένα καινοτόμο σύστημα φωτισμού. Πρόκειται για μια ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία, η οποία αποτελείται από ένα ελαφρύ σωλήνα και σύστημα τεχνητού φωτισμού LED όπου σε συνδυασμό του φυσικού και τεχνητού φωτισμού καθιστά το επίπεδο φωτισμού στο δωμάτιο δοκιμών σταθερό. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε και δοκιμάζεται από τον Φεβρουάριο του 2014 στους χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού έγινε επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων και σύγκριση τους με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το λογισμικό προσομοίωσης Energy Plus, εξήχθησαν εξισώσεις οι οποίες μπορούν να προβλέψουν τα επίπεδα φωτεινότητας σε ένα δωμάτιο με φωτοσωλήνα. Τέλος, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού, τα οποία ορίζει το Ελληνικό Πρότυπό του ΕΛΟΤ, για εσωτερικούς χώρους εργασίας.Από την όλη μελέτη του πειράματος, την επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων καθώς και την προσομοίωση που έγινε, αποδείχθηκε ότι ο φωτοσωλήνας έχει μεγαλύτερη απόδοση όταν η θέση του ήλιου είναι υψηλά στον ουρανό, δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες και του θερινούς κυρίως μήνες. Επίσης το μοντέλο που χρησιμοποιεί το Energy Plus για την προσομοίωση τέτοιων συστημάτων έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της εσωτερικής φωτεινότητας προσεγγίζοντας την πραγματική κατάσταση σε μεγάλο βαθμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά