Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού: πειραματική και θεωρητική αξιολόγηση της απόδοσης των φωτοσωλήνων

Chatzigeorgiou Anna

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/8B987576-CAA6-4438-AE6B-D7CB325E53FB-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42731-
Γλώσσαel-
Μέγεθος148 σελίδεςel
ΤίτλοςΚαινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού: πειραματική και θεωρητική αξιολόγηση της απόδοσης των φωτοσωλήνων el
ΔημιουργόςChatzigeorgiou Annaen
ΔημιουργόςΧατζηγεωργιου Ανναel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Tsoutsos Theocharisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Τσουτσος Θεοχαρηςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kalaitzakis Kostasen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Καλαϊτζακης Κωσταςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Kolokotsa Dionysiaen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Κολοκοτσα Διονυσιαel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Lazaridis Michalisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Λαζαριδης Μιχαληςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηIt is widely known and commonly accepted that the higher percentage of the energy consumption across Europe arises from the construction sector which is increasingly developed. This energy production is achieved through the burning of fossil fuels. The increased use of these mineral resources, such as carbon, lignite, petroleum, and natural gas, is the main reason for the release of huge quantities of CO2 in the atmosphere. As far as the buildings are concerned, in the context of restraining CO2 emissions and climate change, the energy efficiency is now a special part of the European Guidelines. The aim of the energy efficiency in the construction sector is to reduce the energy demands, by creating detox conditions from the fossil fuels. This is something that reduces the CO2 emissions. Even though the energy saving is not the solution to the problem, finding new technological methods free from fossil fuels is a major step in reducing energy use. Using natural sources of lighting, on the other hand, is free from burning fossil fuels, and at the same time, it creates better and more comfortable conditions for people in their houses and in their workplace, and it increases productivity. Guided by the principle of sustainable development, and in general, the need for detox from the energy that stems from the burning of fossil fuels, in this thesis I will present innovative systems of natural lighting. The natural lighting systems, which can be found in the lighting shelves and the lighting pipes, are used for the access or the improvement of the natural lighting levels in a place. Specifically, in this thesis, the experimental and theoretical approach of the efficiency of the lighting pipes are analyzed and presented. In the context of the European program HERB, the Building Atmosphere Research Group of the University of Athens in cooperation with the Technical University of Crete developed an innovative lighting system. This lighting system is an energy-efficient technology that consists of a lightweight pipe and an artificial lighting system (LED). These, in combination with the natural and artificial lighting, make the lighting level in the test room stable. This system was developed and is tested in the University of Athens since February 2014. After processing the results of the experiment and comparing them to the results of the simulation software Energy Plus, some equations were derived which can predict the brightness level in a room where there is a lighting pipe. Finally, these results were compared to the required illumination levels, which are determined by the standards of the Greek Standardization Organization for indoor workplaces. Throughout the whole study of this experiment, the processing of the results, and the simulation that took place, it has been proved that the lighting pipe has a greater efficiency when the position of the sun is in the highest level of the sky, i.e. in the middle of the day and mostly during summertime. Moreover, the model that Energy Plus uses for simulating these kind of systems was proved reliable and it can be used for the prediction of the brightness indoors approaching the real situation to a large extent.en
ΠερίληψηΕυρέως γνωστό και κοινώς αποδεχτό είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται στον κτιριακό τομέα ο οποίος έχει ολοένα και πιο αυξητικές τάσεις. Η παραγωγή αυτής της ενέργειας γίνεται με καύση ορυκτών καυσίμων. Η αυξημένη χρήση των ορυκτών αυτών πόρων, όπως είναι ο άνθρακας και ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, εί¬ναι η μεγαλύτερη αιτία απελευθέρωσης τεράστιων ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαι¬ρα. Όσο αφορά τα κτίρια, η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί πλέον ειδικό αντικείμενο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, στα πλαίσια του περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της Κλιματικής Αλλαγής. Στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα είναι να μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις δημιουργώντας συνθήκες απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Παρόλο που η εξοικονόμηση ενέργειας δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, σημαντικό βήμα στην μείωση χρήσης ενέργειας είναι η ανεύρεση νέων τεχνολογιών απαλλαγμένων από τα ορυκτά καύσιμα. Η δε χρήση φυσικών πηγών φωτισμού, εκτός του ότι είναι απαλλαγμένη από χρήση ορυκτών καυσίμων βελτιώνει ταυτόχρονα τις συνθήκες άνεσης στους χώρους κατοικίας και εργασίας και παράλληλα αυξάνει την παραγωγικότητα. Με γνώμονα την αρχή της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και γενικότερα την ανάγκη για απεξάρτηση από την ενέργεια η οποία προέρχεται από καύση ορυκτών, στη παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά σε καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού. Τα συστήματα φυσικού φωτισμού τα οποία διακρίνονται στα ράφια φωτισμού και στους φωτοσωλήνες, χρησιμοποιούνται για την είσοδο ή τη βελτίωση των επιπέδων φυσικού φωτισμού σε ένα χώρο. Συγκεκριμένα, στη διπλωματική αυτή αναλύεται και παρουσιάζεται η πειραματική και θεωρητική προσέγγιση της απόδοσης των φωτοσωλήνων. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HERB αναπτύχθηκε από την Ομάδα Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης ένα καινοτόμο σύστημα φωτισμού. Πρόκειται για μια ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία, η οποία αποτελείται από ένα ελαφρύ σωλήνα και σύστημα τεχνητού φωτισμού LED όπου σε συνδυασμό του φυσικού και τεχνητού φωτισμού καθιστά το επίπεδο φωτισμού στο δωμάτιο δοκιμών σταθερό. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε και δοκιμάζεται από τον Φεβρουάριο του 2014 στους χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού έγινε επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων και σύγκριση τους με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το λογισμικό προσομοίωσης Energy Plus, εξήχθησαν εξισώσεις οι οποίες μπορούν να προβλέψουν τα επίπεδα φωτεινότητας σε ένα δωμάτιο με φωτοσωλήνα. Τέλος, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού, τα οποία ορίζει το Ελληνικό Πρότυπό του ΕΛΟΤ, για εσωτερικούς χώρους εργασίας. Από την όλη μελέτη του πειράματος, την επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων καθώς και την προσομοίωση που έγινε, αποδείχθηκε ότι ο φωτοσωλήνας έχει μεγαλύτερη απόδοση όταν η θέση του ήλιου είναι υψηλά στον ουρανό, δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες και του θερινούς κυρίως μήνες. Επίσης το μοντέλο που χρησιμοποιεί το Energy Plus για την προσομοίωση τέτοιων συστημάτων έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της εσωτερικής φωτεινότητας προσεγγίζοντας την πραγματική κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. el
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2015-10-15-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2015-
Θεματική ΚατηγορίαΦυσικός φωτισμόςel
Θεματική ΚατηγορίαFossil energyen
Θεματική Κατηγορίαfossil fuelsen
Θεματική Κατηγορίαfossil energyen
Θεματική ΚατηγορίαConsumption of energyen
Θεματική ΚατηγορίαEnergy efficiencyen
Θεματική ΚατηγορίαFuel consumptionen
Θεματική ΚατηγορίαFuel efficiencyen
Θεματική Κατηγορίαenergy consumptionen
Θεματική Κατηγορίαconsumption of energyen
Θεματική Κατηγορίαenergy efficiencyen
Θεματική Κατηγορίαfuel consumptionen
Θεματική Κατηγορίαfuel efficiencyen
Βιβλιογραφική ΑναφοράΆννα Χατζηγεωργίου, "Καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού: πειραματική και θεωρητική αξιολόγηση της απόδοσης των φωτοσωλήνων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά