Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Study of pupil response to multiwavelength excitation in normal and pathologic conditions

Dretaki Paraskevi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/16C3AAAD-9D2E-4C23-890B-4939A13218CC
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Paraskevi Dretaki, "Study of pupil response to multiwavelength excitation in normal and pathologic conditions", Diploma Work, School of Electronic and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42791
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Pupillography is a non-invasive method to record changes of the diameter of the pupil, in response to a given light stimulus. The pupillary reflex is controlled by the Autonomous Nervous System (ANS), thus the changes occur subconsciously. This arises the interest for further research, in order to associate pupil response with mental and brain pathologies. Throughout literature, there is lack of a compact and portable device with increased accuracy and reliability. This thesis presents a novel device for pupil examination, with various stimulants within the visible spectrum. Moreover, a simple graphical interface was developed, including the design of an acquisition interface for measurements. A custom image processing algorithm provides record of the diameter of the pupil through time. Three protocols, that ensure result credibility, were defined and a group of participants was dedicated. Measurement results provide a variety of parameters for further study and some references towards normal pupil behavior. These references map basic information essential to initiate further clinical researches. Due to the relation of the pupillary reflexes and the ANS functionality, the presented device provides a valuable and easy to use tool in a variety of applications, from research of clinical issues, to psychological impacting conditions such as sleep deprivation and alcohol intoxication.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά