Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υδρορροής του ποταμού Ταυρωνίτη και αξιολόγηση του προτεινόμενου φράγματος Σεμπρωνιώτη

Kouri Amaryllis-Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D1A4105A-B916-4F92-9A88-2E15691D9B18
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αμαρυλλίς-Ιωάννα Κουρή, "Μοντελοποίηση της υδρορροής του ποταμού Ταυρωνίτη και αξιολόγηση του προτεινόμενου φράγματος Σεμπρωνιώτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42838
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η περιοχή μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η λεκάνη απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη που βρίσκεται στη νήσο Κρήτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και έχει έκταση περίπου 173 Km2. Σε αυτήν εφαρμόστηκε το ημι-κατανεμημένο μοντέλο Soil and Water Assessment Tool (SWAT 2012), σε συνδυασμό με περιβάλλον ΓΣΠ, για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής. Από τη μοντελοποίηση βρέθηκε ότι οι ετήσιες παροχές του Σεμπρωνιώτη, Ρουματιανού και Ντεριανού είναι 13.6 εκατ. m3/yr, 16.4 εκατ. m3/yr και 32.2 εκατ. m3/yr αντίστοιχα. Ο συντελεστής επιφανειακής απορροής (Runoff Coefficient) ήταν 0.44. Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου ελέγχθηκε με χρήση διαφόρων στατιστικών δεικτών, όπως οι NSE, RSR και PBIAS. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μοντέλο προσομοίωσης φράγματος στο Microsoft Office Excel και με τα αποτελέσματα του SWAT για την παροχή, τη βροχόπτωση και την εξάτμιση, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου φράγματος στον παραπόταμο του Ταυρωνίτη, Σεμπρωνιώτη. Τέλος, εφαρμόστηκαν τρία τοπικά μοντέλα κλιματικής αλλαγής του σεναρίου Α1Β, για την πρόβλεψη των επιπτώσεων στο ποτάμι και στο προτεινόμενο φράγμα.Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην λεκάνη του ταυρωνίτη έχουν ως εξής. Η μέση ετήσια θερμοκρασία μέχρι το 2100 θα αυξηθεί κατά 3-4οC , η βροχόπτωση θα μειωθεί κατά 30% και αυτό θα οδηγήσει και σε μείωση της παροχής του κατά 48%. Για τον ταμιευτήρα Σεμπρωνιώτη ως στόχος επιλέχθηκε ετήσια απόληψη 4,982,500m3. Με βάση αυτό τον στόχο το φράγμα όγκου 5 εκ. m3 σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες θα έχει επιτυχία παροχής νερού 99%, δηλαδή θα παρέχει το 99% της συνολικής ετήσιας παροχής που απαιτείται. Η προσομοίωση με τα μοντέλα κλιματικών αλλαγών δείχνει ότι η επιτυχία παροχής νερού για αυτό το φράγμα, το 2040 γίνεται 96% και μέχρι το 2060, 72.3%. Για τον ταμιευτήρα όγκου 6 εκ.m3 από επιτυχία 100% με τα σημερινά δεδομένα, το 2040 πέφτει στο 99.3% και το 2060 στο 74.5%. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα υπάρχουν περίοδοι ξηρασίας που το φράγμα θα αδειάζει για συνεχόμενα έτη, όπως το 2050-2055.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά