Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή των σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών έδρασης των επιταχυνσιογράφων του ΕΔΕ στο Νομό Χανίων

Liantraki Melanthia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7BB52F78-83DC-4FD6-ABFE-4EDC21E882CF
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μελανθία Λιαντράκη, "Συμβολή των σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών έδρασης των επιταχυνσιογράφων του ΕΔΕ στο Νομό Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42850
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας στους σταθμούς Χανίων και Παλαιόχωρας του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της ηλεκτρικής τομογραφίας, της σεισμικής τομογραφίας και της πολυκάναλης ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων με τα προγράμματα SeisImager και EarthImager προέκυψαν οι αντίστοιχες σεισμικές και γεωηλεκτρικές τομές. Ο στόχος ήταν να συσχετιστούν γεωτεχνικά και γεωφυσικά δεδομένα.Οι σεισμικές και γεωηλεκτρικές τομές συνδυάστηκαν με τη χρήση σχεδιαστικού προγράμματος και απεικονίστηκαν οι κυριότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί. Επίσης, προσδιορίστηκαν οι μηχανικές ιδιότητες όπως ο λόγος του Poisson, το μέτρο ελαστικότητας και το μέτρο διάτμησης σε σχέση με το βάθος. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι παράμετροι 〖Vs〗_30 καθώς και το N_sptσύμφωνα με τον ευροκώδικα.Τέλος, προσδιορίστηκε η κατηγορία εδάφους με βάση τον ευροκώδικα 8. Η κατηγορία εδάφους για τον σταθμό των Χανίων είναι η Β. Επίσης, οι τιμές του μέγιστου μέτρου διάτμησης κυμαίνονται από 0,2 έως 0,8 GPa και οι τιμές μέτρου ελαστικότητας 1 έως 2,5 GPa. Tα γεωφυσικά αποτελέσματα συμφωνούν με τα δεδομένα της γεώτρησης ως προς τη στρωμάτωση των γεωλογικών σχηματισμών. Η κατηγορία εδάφους για τον σταθμό της Παλαιόχωρας είναι η Γ. Οι τιμές του μέγιστου μέτρου διάτμησης κυμαίνονται από 0,2 έως 0,7 GPa και οι τιμές μέτρου ελαστικότητας 0,5 έως 2 GPa.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά