Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αποδοτικότητας και ενεργειακής συμπεριφοράς θερμοχρωμικών επιχρισμάτων

Xylas Dimitris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C2DD824E-8C9C-40A3-9A6B-98B76469F427
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτρης Ξυλάς, "Μελέτη αποδοτικότητας και ενεργειακής συμπεριφοράς θερμοχρωμικών επιχρισμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.43534
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη και διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την συμπεριφορά των θερμοχρωμικών επιχρισμάτων ανάλογα με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας τους σε αντιπαράθεση με τα συμβατικά χρώματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς η κατανόηση της συμπεριφοράς των θερμοχρωμικών επιχρισμάτων διευρύνει τις επιλογές στην ενεργειακή εξοικονόμηση και προωθεί την εισαγωγή τους στις καθημερινές εφαρμογές από ειδικούς και μη καθώς είναι μια άμεση και εφικτή από όλους τεχνική εξοικονόμηση ενέργειας.Για την μελέτη έγιναν δύο σειρές μετρήσεων και χρησιμοποιήθηκαν 12 δείγματα για την πρώτη σειρά μετρήσεων και 21 δείγματα για την δεύτερη σειρά μετρήσεων. Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν δείγματα με θερμοχρωμικό υλικό, με συμβατικό χρώμα εκ των οποίων κάποια με βερνίκι προστασίας από την UV ακτινοβολία, καθώς και τρία δείγματα αναφοράς. Το πείραμα της πρώτης σειράς μετρήσεων έλαβε χώρα από 19/11/2014 έως 23/11/2014 και οι θερμικές αποδόσεις των υλικών μετρήθηκαν με την χρήση αισθητήρων με θερμόμετρα καταγραφής δεδομένων (Data Loggers Thermometers). Το πείραμα της δεύτερης σειράς μετρήσεων έλαβε χώρα από 25/9/2015 έως 30/9/2015 και οι θερμικές αποδόσεις των υλικών μετρήθηκαν με την χρήση θερμοκάμερας και αισθητήρων με θερμόμετρα καταγραφής δεδομένων (Data Loggers Thermometers), ακόμη πραγματοποιήθηκε καταγραφή δεδομένων ανακλαστικότητας των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η χρήση θερμοχρωμικών επιχρισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας καθώς σε όποιες εγκαταστάσεις και αν εφαρμοστούν βοηθούν, μέσω της αλλαγής του χρώματός τους, στο να μην υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες όπως με την χρήση συμβατικών χρωμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά