Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

On two-dimensional indexability and optimal range search indexing

Samoladas Vasilis, Lars Arge

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/61B2ED50-7E4D-4E26-908D-B964305F5156
Έτος 1999
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά L. Arge, V. Samoladas, J. S. Vitterz .(1999).On two-dimensional indexability and optimal range search indexing.Presented at Eighteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Database Systems.[online].Available:http://www.cs.au.dk/~large/Papers/rangepods99.pdf
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In this paper we settle several longstanding open problems intheory of indexability and external orthogonal range searching In the rst part of the paper we apply the theory ofindexability to the problem of twodimensional range searching We show that the special case of sided querying canbe solved with constant redundancy and access overheadFrom this we derive indexing schemes for general sidedrange queries that exhibit an optimal tradeo between redundancy and access overhead.

Υπηρεσίες

Στατιστικά