Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Influence of the organic compounds on the ecotoxicity in the treatment of foundry sludge and olive mill waste

Coz Alberto, Mantzavinos Dionysis, Karageorgos Petros, Kalogerakis Nikos, Andrés Ana, Viguri Javier R., Irabien Ángel

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A3657238-E87F-42DB-8DB9-120EE1D48986
Έτος 2006
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά A. Coz, D. Mantzavinos, P. Karageorgos, N. Kalogerakis, A. Andrés, J.R. Viguri, and Á. Irabien," Influence of the organic compounds on the ecotoxicity in the treatment of foundry sludge and olive mill waste," Annali di Chimica, vol. 96, no. 9-10, pp. 505–514, Oct. 2006. doi: 10.1002/adic.200690052 https://doi.org/10.1002/adic.200690052
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The study of the ecotoxicity in two industrial waste materials and the relationships with the organic parameters has been conducted. Foundry sludge and olive mill waste have been used as industrial waste materials with organic or mixed character. Stabilisation/solidification (S/S) and advanced oxidation (AOP) processes have been carried out in order to treat both foundry sludge and olive mill waste. Analysis of ecotoxicity, total organic carbon, COD and phenol index have been evaluated in the untreated waste and end-products. The results of the treated samples allow obtaining the best formulations in both processes. The best formulations in the immobilisation process have been obtained with Portland cement and black carbon, activated carbon or foundry sand ashes. In the AOP process, ozone concentrations above 35 mg/l and reaction times equal to 120 minutes have been the optimal variables. The relationships between the organic parameters and the ecotoxicity of the samples have been studied in this paper. Furthermore, the global organic parameters have been studied in relation to the phenolic compounds. Lineal and logarithmic expressions have been obtained between the total organic carbon and phenol index and the ecotoxicity of the samples related to the organic parameters, respectively. Ecotoxicity of the samples with Vibrio fischeri is recommended as a very promising biotest for the study of the characterisation and the evaluation of the treatment of organic and mixed character waste and total organic carbon is recommended as global organic parameter in the treatment of foundry sludge.

Υπηρεσίες

Στατιστικά