Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

The contribution of local gravimetric geoid models to the calibration of satellite altimetry data and an outlook of the latest GOCE GGM performance in Gavdos

Mertikas Stelios, A. Tripolitsiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5EDDC32B-A4B5-4407-B1B4-D8E1CB502E31
Έτος 2013
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Tziavos, I. N., G.S. Vergos, S.P. Mertikas, A. Daskalakis, V.N. Grigoriadis, A. Tripolitsiotis. "The contribution of local gravimetric geoid models to the calibration of satellite altimetry data and an outlook of the latest GOCE GGM performance in Gavdos", Advances in Space Research, Vol. 51, No 8, Apr. 2013, pp. 1502–1522 doi:org/10.1016/j.asr.2012.06.013 https://doi.org/10.1016/j.asr.2012.06.013
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The use of geoid heights has been one of the available methodologies utilized for the independent calibration/validation of altimeters on-board satellites. This methodology has been employed for long in the Gavdos dedicated cal/val facility (Crete, Greece), where calibration results for the Jason satellites have been estimated, both for ascending and descending passes. The present work gives a detailed overview of the methodology followed in order to estimate a high-resolution and accuracy gravimetric geoid model for the wider Gavdos area, in support of the on-going calibration work. To estimate the geoid model, the well-known remove-compute-restore method is used while residual geoid heights are estimated through least-squares collocation so that associated errors are determined as well. It is found that the estimated formal geoid errors from LSC along passes 018 and 109 of Jason satellites, used for the bias estimation, range between ±0.8–1.6 cm. The so-derived geoid heights are employed in the determination of the Jason-2 altimeter bias for all available cycles (cycles 1-114, spanning the period from July 2008 to August 2011) together with the RioMed DOT model. From the results acquired the Jason-2 bias has been estimated to be +196.1 ± 3.2 mm for pass 109 and +161.9 ± 5.1 mm for pass 018. Within the same frame, the GOCE/GRACE-based geopotential model GOCO02s has been used to estimate the mean dynamic ocean topography and the steady-state circulation in the area around Gavdos. The so-derived DOT model was used to estimate the Jason-2 bias in an effort to evaluate the performance of satellite-only geoid models and investigate whether their spatial resolution and accuracy provides some improvement w.r.t. traditional local gravimetric geoids. From the results acquired with geoid heights from GOCO02s, the estimated Jason-2 bias deviates significantly from that of the local gravimetric model, which can be attributed to a possible mean offset and the low resolution of GOCE-based GGMs. On the other hand, when the newly estimated GOCE-based DOT was employed with geoid heights from the local gravimetric geoid model, the Jason-2 bias has been estimated to be +185.1 ± 3.2 mm for pass 109 and +130.2 ± 5.1 mm for pass 018.

Υπηρεσίες

Στατιστικά