Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Contribution of the electrical tomography in the protection of tradiotional wells at Mirabello , eastern Crete

Skoutelis Nikolaos, Manoutsoglou Emmanouil, Vafidis, Antonios, 1958-

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/098B1639-73AB-4E0F-969B-9EBCC93F0401
Έτος 2012
Τύπος Αφίσα σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Manoutsoglou, H. Hamdan, A. Vafidis , N. Skoutelis ," Contribution of the electrical tomography in the protection of tradiotional wells at Mirabello , eastern Crete,"in Protection and restoration of the environment XI,2012,pp.1355 – 1364.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This paper focuses on the use of geological and geophysical tools in order to contribute in creating acultural route from the town of Neapoli to the coastal areas, through the cisterns of EpanoMirabello, Eastern Crete. The first stage of this study involves the restoration and use of thethreatened traditional wells and cisterns. In order to achieve this, a detailed geological mapping ofthe area and a geoelectrical survey were conducted to estimate the thickness of the soil layer(impermeable substrates). The methodology used in this paper provided valuable informationregarding the subsoil condition and the sources of the cisterns' water supply system, helping in theproper planning of the cultural route.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά