Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 1323 αποτελέσματα
1 L. N. Osli, M. R. Shalaby, Md A. Islam, S. Kalaitzidis, M. E. Damoulianou, K. N. Pg Dr Karim, B. Tsikouras, and N. Pasadakis, “Organic matter characteristics and hydrocarbon generating potential of the Miocene Belait Formation, Brunei-Muara district, Brunei Darussalam,” J. Petrol. Sci. Eng., vol. 208, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.petrol.2021.109503.2024-06-13
2 A. Stratakis and M. Galetakis, “Prediction of ash fusion temperatures of high calcium lignites originated from the Ptolemais-Amyntaio basin, North Greece,” Int. J. Coal Prep. Util., vol. 42, no. 5, pp. 1304–1317, May 2022, doi: 10.1080/19392699.2019.1708336.2024-06-11
3 N. Economou, G. Kritikakis, E. Manoutsoglou, and A. Vafidis, “Fast and efficient void detection in carbonates by combined ERT and borehole data: a case study from Chania airport in Greece,” The Leading Edge, vol. 41, no. 5, pp. 322–330, May 2022, doi: 10.1190/tle41050322.1.2024-04-29
4 I. Lazos, S. Sboras, K. Chousianitis, D. Kondopoulou, C. Pikridas, S. Bitharis and S. Pavlides “Temporal evolution of crustal rotation in the Aegean region based on primary geodetically-derived results and palaeomagnetism,” Acta Geod. Geophys., vol. 57, no. 2, pp. 317– 334, June 2022, doi: 10.1007/s40328-022-00379-3.2024-04-25
5 M. Bano, N. Economou, J. Bradford, A. Giannopoulos, A. Klotzsche, E. Slob, and G. Tsoflias “GPR data imaging and interpretation — Introduction,” Geophysics, vol. 87, no. 4, pp. WBi–WBii, July 2022, doi: 10.1190/geo2022-0512-spseintro.1. 2024-03-05
6 E. Kotopoulou, A. Godelitsas, J. Göttlicher, R. Steininger, R. Price, D. A. Fike, J. P. Amend, W. P. Gilhooly III, G.y Druschell, P. Nomikou, P. N. Gamaletsos, and S. Lozios, “Metastable iron (mono)sulfides in the shallow-sea hydrothermal sediments of Milos, Greece,” ACS Earth Space Chem., vol. 6, no. 4, pp. 920-931, Apr. 2022, doi: 10.1021/acsearthspacechem.1c00305.2024-03-05
7 B. Kazmi, S. A. A. Taqvi, M. Naqvi, S. U. Ilyas, A. Moshin, F. Inamullah and S. R. Naqvi “Correction to: Process system analysis on oil processing facility and economic viability from oil well‑to‑tank,” SN Appl. Sci., vol. 4, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.1007/s42452-021-04934-5.2024-03-04
8 E. A. Varouchakis, E. Kalaitzaki, I. Trichakis, G. A. Corzo Perez and G. P. Karatzas, “An integrated method to study and plan aquifer recharge,” Hydrol. Res., vol. 54, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.2166/nh.2022.054.2024-02-27
9 O. Miliou, A. Ioannou, Y. Georgiou, I. Vyrides, N. Xekoukoulotakis, S. Willert, A. Andreou, P. Andreou, K. Komnitsas, P. Zaphiris, and S. Yiatros, “The design of a postgraduate vocational training programme to enhance engineering graduates' problem-solving skills through PBL,” Int. J. Eng. Educ., vol. 38, no. 5A, pp. 1257–1273, May 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.75895662024-02-27
10 G. Panagopoulos, A. Vafidis, P. Soupios and E. Manoutsoglou, “Α study on the gas-bearing Miocene sediments of Messara basin in Crete (Greece) by using seismic reflection, geochemical and petrophysical data,” Arab. J. Sci. Eng., vol. 47, no. 6, pp. 7449–7465, June 2022, doi: 10.1007/s13369-022-06727-3.2024-02-22
11 P. Partsinevelos and H. Su, “Special section guest editorial: Unmanned systems and satellites: a synergy for added-value possibilities,” J. Appl. Remote Sens., vol. 16, no. 2, Apr–June 2022, doi: 10.1117/1.jrs.16.022201.2024-02-22
12 D. Piretzidis and M. G. Sideris, “Expressions for the calculation of isotropic Gaussian filter kernels in the spherical harmonic domain,” Stud. Geophys. Geod., vol. 66, no. 1–2, pp. 1–22, Apr. 2022, doi: 10.1007/s11200-021-0272-9.2024-02-22
13 F. Pace, A. Raftogianni and A. Godio, “A comparative analysis of three computational-intelligence metaheuristic methods for the optimization of TDEM data,” Pure Appl. Geophys., vol. 179, no. 10, pp. 3727–3749, Oct. 2022, doi: 10.1007/s00024-022-03166-x.2024-02-09
14 E. A. Varouchakis, C. Guardiola‐Albert and G. P. Karatzas, “Spatiotemporal geostatistical analysis of groundwater level in aquifer systems of complex hydrogeology,” Water Resour. Res., vol. 58, no. 3, Mar. 2022, doi: 10.1029/2021wr029988.2024-02-09
15 D. C. Xarchoulakos, E. Manoutsoglou and N. G. Kallithrakas-Kontos, “Distribution of uranium isotopes, 210Pb and 210Po in groundwaters of Crete- Greece,” J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 331, no. 11, pp. 4685–4694, Nov. 2022, doi: 10.1007/s10967-022-08578-6.2024-02-09
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...