Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 166-180 από 1264 αποτελέσματα
166 C. Steiakakis, Z. Agioutantis, E. Apostolou, G. Papavgeri and A. Tripolitsiotis, "Integrating weather and geotechnical monitoring data for assessing the stability of large scale surface mining operations," Open Geosci., vol. 8, no. 1, pp. 694-699, Jan. 2016. doi: 10.1515/geo-2016-00662018-11-14
167 D. Moraetis, N. Lydakis-Simantiris, D. Pentari, E. Manoutsoglou, C. Apostolaki and V. Perdikatsis, "Chemical and physical characteristics in uncultivated soils with different lithology in semiarid Mediterranean clima," Appl. Environ. Soil Sci., vol. 2016, 2016. doi: 10.1155/2016/35905482018-11-08
168 Z. Agioutantis, K. Kaklis, S. Mavrigiannakis, M. Verigakis, F. Vallianatos and V. Saltas,"Potential of acoustic emissions from three point bending tests as rock failure precursors," Int. J. Min. Sci. Technol., vol. 26, no. 1, pp. 155-160, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.ijmst.2015.11.0242018-11-01
169 N. Economou, "Time-varying band-pass filtering GPR data by self-inverse filtering," Near Surf. Geophys., vol. 14, no. 2, pp. 207-217, 2016. doi: 10.3997/1873-0604.20150252018-11-01
170 I.C. Tsantili and D.T. Hristopulos, "Karhunen-Loève expansion of Spartan spatial random fields," Probabilist Eng. Mech., vol. 43, pp. 132-147, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.probengmech.2015.12.0022018-11-01
171 N. N. Kourgialas, Z. Dokou, G. P. Karatzas, G. Panagopoulos, P. Soupios, A. Vafidis, E. Manoutsoglou and M. Schafmeister, "Saltwater intrusion in an irrigated agricultural area: combining density-dependent modeling and geophysical methods," Environ. Earth Sci., vol. 75, no. 1, pp. 1-13, Jan. 2016. doi: 10.1007/s12665-015-4856-y2018-11-01
172 N. Kallithrakas-Kontos and S. Foteinis, "Recent advances in the analysis of mercury in water - Review," Curr. Anal. Chem., vol. 12, no. 1, pp. 22-36, Feb. 2016. doi: 10.2174/1573411012011510071203242018-10-30
173 G. Liodakis, "Mainstream and alternative theorising of the conditions and policies of sustainable development," Int. J. Sust. Dev., vol. 19, no. 2, pp. 147-161, 2016.doi: 10.1504/IJSD.2016.0772062018-10-29
174 M. Galetakis and A. Soultana, "A review on the utilisation of quarry and ornamental stone industry fine by-products in the construction sector," Constr. Build. Mater., vol. 102, pt. 1, pp. 769-781, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.10.2042018-10-25
175 N. Pasadakis, V. Dagounaki and E. Chamilaki, "A comparative organic geochemical study of oils seeps in Western Greece," Energ. Source Part A, vol. 38, no. 3, pp. 362-369, Feb. 2016. doi: 10.1080/15567036.2013.7666602018-10-22
176 N. Kallithrakas-Kontos, S. Foteinis, K. Paigniotaki and M. Papadogiannakis, "A robust X-ray fluorescence technique for multielemental analysis of solid samples," Environ. Monit. Assess., vol. 188, no. 2, pp. 1-10, Feb. 2016. doi: 10.1007/s10661-016-5127-42018-10-22
177 E. Steiakakis, D. Vavadakis, M. Kritsotakis, K. Voudouris and C. Anagnostopoulou, "Drought impacts on the fresh water potential of a karst aquifer in Crete, Greece," Environ. Earth Sci., vol. 75, no. 6, Mar. 2016. doi: 10.1007/s12665-016-5509-52018-10-22
178 K. Komnitsas, K. Modis, M. Doula, V. Kavvadias, D. Sideri and D. Zaharaki, "Geostatistical estimation of risk for soil and water in the vicinity of olive mill wastewater disposal sites," Desal. Water Treat., vol. 57, no. 7, pp. 2982-2995, Feb. 2016. doi: 10.1080/19443994.2014.9839882018-10-19
179 K. Komnitsas, D. Zaharaki, G. Bartzas, G. Kaliakatsou and A. Kritikaki, "Efficiency of pecan shells and sawdust biochar on Pb and Cu adsorption," Desalin. Water Treat., vol. 57, no. 7, pp. 3237-3246, Feb. 2016. doi: 10.1080/19443994.2014.9812272018-10-19
180 D. T. Hristopulos and A. Muradova, "Kinetic model of mass exchange with dynamic Arrhenius transition rates," Physica A Stat. Mech. Appl., vol. 444, pp. 95-109, Feb. 2016. doi: 10.1016/j.physa.2015.10.0072018-10-19
Pages: |...7 |8 |9 |10 |11 | 12 |13 |14 |15 |16 |17 |...