Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 226-240 από 1295 αποτελέσματα
226 G. Livanos, M. Zervakis, N. Pasadakis, M. Karelioti and G. Giakos, "Deconvolution of petroleum mixtures using mid-FTIR analysis and non-negative matrix factorization," Meas. Sci. Technol., vol. 27, no. 11, Sept. 2016. doi: 10.1088/0957-0233/27/11/1140052018-10-05
227 D. Zaharaki, M. Galetakis and K. Komnitsas, "Valorization of construction and demolition (C&D) and industrial wastes through alkali activation," Constr. Build. Mater., vol. 121, pp. 686-693, Sept. 2016. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.06.0512018-10-04
228 A. Kritikaki, D. Zaharaki and K. Komnitsas, "Valorization of industrial wastes for the production of glass–ceramics," Waste Biomass Valori., vol. 7, no. 4, pp. 885-898, Aug. 2016. doi: 10.1007/s12649-016-9480-x2018-10-03
229 A. Zelilidis, P. Tserolas, E. Chamilaki, N. Pasadakis, S. Kostopoulou and A. G. Maravelis, "Hydrocarbon prospectivity in the Hellenic trench system: organic geochemistry and source rock potential of upper Miocene–lower Pliocene successions in the eastern Crete Island, Greece," Int. J. Earth Sci., vol. 105, no. 6, pp. 1859-1878, Sept. 2016. doi: 10.1007/s00531-015-1278-82018-10-03
230 E. Koutsopoulou, G. E. Christidis and I. Marantos, "Mineralogy, geochemistry and physical properties of bentonites from the Western Thrace Region and the islands of Samos and Chios, East Aegean, Greece," Clay Miner., vol. 51, no. 4, pp. 563-588, Sept. 2016. doi: 10.1180/claymin.2016.051.4.032018-10-03
231 P. N. Stratis, G. P. Karatzas, E. P. Papadopoulou, M. S. Zakynthinaki and Y. G. Saridakis, "Stochastic optimization for an analytical model of saltwater intrusion in coastal aquifers," PLOS ONE, vol. 11, no. 9, Sept. 2016. doi: 10.1371/journal.pone.01627832018-10-03
232 D. Vamvuka, V. Tsamourgeli, D. Zaharaki and K. Komnitsas, "Potential of poor lignite and Biomass blends in energy production," Energ. Source Part A, vol. 38, no. 14, pp. 2079-2085, Jul. 2016. doi: 10.1080/15567036.2015.10149802018-10-02
233 D. Vamvuka, M. Papas, M. Galetakis and S. Sfakiotakis, "Thermal valorization of an animal sludge for energy recovery via co-combustion with olive kernel in a fluidized bed unit: optimization of emissions," Energy Fuels, vol. 30, no. 7, pp. 5825-5834, Jul. 2016. doi: 10.1021/acs.energyfuels.6b009612018-10-02
234 S. Kyristsis, A. Antonopoulos, T. Chanialakis, E. Stefanakis, C. Linardos, A. Tripolitsiotis and P. Partsinevelos, "Towards autonomous modular UAV missions: the detection, geo-location and landing paradigm," Sensors, vol. 16, no. 11, Nov. 2016. doi: 10.3390/s161118442018-06-28
235 K. Komnitsas, "Co-valorization of marine sediments and construction and demolition wastes through alkali activation," J. Environ. Chem. Eng., vol. 4, no. 4, pt. A, pp. 4661-4669, Dec. 2016. doi: 10.1016/j.jece.2016.11.0032018-06-28
236 K. Komnitsas, G. Bartzas and M. T. Hernández-Fernández, "Assessment of groundwater vulnerability to pollution in Barrax, Albacete, Spain," Acta Hortic., vol. 1146, pp. 221-226, Nov. 2016. doi: 10.17660/ActaHortic.2016.1146.292018-06-27
237 E. Photos-Jones, G. E. Christidis, M. Piochi, C. Keane, A. Mormone, G. Balassone, V. Perdikatsis and A. Leanord, "Testing Greco-Roman medicinal minerals: the case of solfataric alum," J. Archaeol. Sci.: Reports, vol. 10, pp. 82-95, Dec. 2016. doi: 10.1016/j.jasrep.2016.08.0422018-06-27
238 K. Kaklis, S. Mavrigiannakis, V. Saltas, F. Vallianatos and Z. Agioutantis, "Using acoustic emissions to enhance fracture toughness calculations for CCNBD marble specimens," Frattura integr. strutt., vol. 11, no. 40, pp. 1-17, Apr. 2017. doi: 10.3221/IGF-ESIS.40.012018-06-08
239 S. Kamenopoulos, Z. Agioutantis and K. Komnitsas, "A new hybrid decision support tool for evaluating the sustainability of mining projects," Int. J. Min. Sci. Technol., vol. 28, no. 2, pp. 259-265, Mar. 2018. doi: 10.1016/j.ijmst.2017.07.0012018-06-08
240 G. Bartzas, D. Zaharaki, M. Doula and K. Komnitsas, "Evaluation of groundwater vulnerability in a Greek Island using GIS-based models," Desalin. Water Treat., vol. 67, pp. 61-73, Mar. 2017. doi: 10.5004/dwt.2017.203662018-06-04
Pages: |...11 |12 |13 |14 |15 | 16 |17 |18 |19 |20 |21 |...