Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 241-255 από 1295 αποτελέσματα
241 E. Petrakis, E. Stamboliadis and K. Komnitsas, "Identification of optimal mill operating parameters during grinding of quartz with the use of population balance modeling," KONA Powder and Part. J., vol. 34, pp. 213-223, 2017. doi: 10.14356/kona.20170072018-06-01
242 S. Sfakiotakis and D. Vamvuka, "Thermal decomposition behavior, characterization and evaluation of pyrolysis products of agricultural wastes," J. Energy Inst., 2017.doi: 10.1016/j.joei.2017.09.0012018-05-31
243 K. N. Kaklis, S. P. Mavrigiannakis, Z. G. Agioutantis, E. K. Steiakakis and F. K. Stathogianni, "Experimental investigation of the mechanical properties of Alfas stone," Frattura integr. strutt., vol. 11, no. 40, pp. 18-32, 2017. doi: 10.3221/IGF-ESIS.40.022018-05-31
244 V. Gaganis, E. Kourlianski and N. Varotsis, "An accurate method to generate composite PVT data for black oil simulation," J. Petrol. Sci. Eng., vol. 157, pp. 1-13, Aug. 2017. doi: 10.1016/j.petrol.2017.07.0062018-05-31
245 N. Economou, F. Benedetto, M. Bano, A.Tzanis, J. Nyquist, K.-J. Sandmeier and N. Cassidy, "Advanced ground penetrating radar signal processing techniques," Signal Process., vol. 132, pp. 197-200, Mar. 2017. doi: 10.1016/j.sigpro.2016.07.0322018-05-29
246 N. Kalogerakis, K. Karkanorachaki, G. C. Kalogerakis, E. I. Triantafyllidi, A. D. Gotsis, P. Partsinevelos and F. Fava, "Microplastics generation: onset of fragmentation of polyethylene films in marine environment mesocosms," Front. Mar. Sci., vol. 4, Mar., 2017. doi: 10.3389/fmars.2017.000842018-05-18
247 K. Agiadi, A. Antonarakou, G. Kontakiotis, N. Kafousia, P. Moissette, J.-J. Cornée, E. Manoutsoglou and V. Karakitsios, "Connectivity controls on the late Miocene eastern Mediterranean fish fauna," Int. J. Earth Sci., vol. 106, no. 3, pp. 1147-1159, April 2017. doi: 10.1007/s00531-016-1355-72018-05-18
248 İ. Demirci, M. E. Candansayar, A. Vafidis and P. Soupios, "Two dimensional joint inversion of direct current resistivity, radio-magnetotelluric and seismic refraction data: An application from Bafra Plain, Turkey," J. Appl. Geophys., vol. 139, pp. 316-330, April 2017. doi: 10.1016/j.jappgeo.2017.03.0022018-05-18
249 E. N. Mathioudakis, V. G. Mandikas, G. V. Kozyrakis, N. A. Kampanis and J. A. Ekaterinaris, "Multigrid cell-centered techniques for high-order incompressible flow numerical solutions," Aerosp. Sci. Technol., vol. 64, pp. 85-101, May 2017. doi: 10.1016/j.ast.2017.01.0152018-05-14
250 D. C. Xarchoulakos, K. Kehagia, N. Kallithrakas-Kontos and C. Potiriadis, "Disequilibrium of dissolved 234U/238U and 210Po/210Pb in Greek rivers," J. Radioanal. Nucl. Ch., vol. 312, no. 2, pp. 285-292, May 2017. doi: 10.1007/s10967-017-5228-82018-05-14
251 I. Palogos, M. Galetakis, C. Roumpos and F. Pavloudakis, "Selection of optimal land uses for the reclamation of surface mines by using evolutionary algorithms," Int. J. Min. Sci. Technol., vol. 27, no. 3, pp. 491-498, May 2017. doi: 10.1016/j.ijmst.2017.03.0082018-05-14
252 E. Petrakis and K. Komnitsas, "Improved modeling of the grinding process through the combined use of matrix and population balance models," Minerals, vol. 7, no. 5, May 2017. doi: 10.3390/min70500672018-05-14
253 D. Vamvuka, M. Galetakis and G. Merkoulidi, "Investigation of the combustion performance of residues from vineyards and processing industry via fluidized bed experiments, factorial design, and modeling," Combust. Sci. Technol., vol. 189, no. 5, pp. 890-907, May 2017. doi: 10.1080/00102202.2016.12568782018-05-11
254 A. Tripolitsiotis, N. Prokas, S. Kyritsis, A. Dollas, I. Papaefstathiou and P. Partsinevelos, "Dronesourcing: a modular, expandable multi-sensor UAV platform for combined, real-time environmental monitoring," Int. J. Remote Sens., vol. 38, no. 8-10, pp. 2757-2770, May 2017. doi: 10.1080/01431161.2017.12879752018-05-11
255 D. N. Antivachis, E. Chatzitheodoridis, N. Skarpelis and K. Komnitsas, "Secondary sulphate minerals in a Cyprus-type ore deposit, Apliki, Cyprus: mineralogy and its implications regarding the chemistry of pit lake waters," Mine Water Environ., vol. 36, no. 2, pp. 226-238, Jun. 2017. doi: 10.1007/s10230-016-0398-02018-05-11
Pages: |...12 |13 |14 |15 |16 | 17 |18 |19 |20 |21 |22 |...