Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 1323 αποτελέσματα
16 E. Antoniou and N. Kalogerakis, “Laboratory testing of dispersant effectiveness at high pressures,” Can. J. Chem. Eng., vol. 101, no. 2, pp. 772–781, Feb. 2023, doi: 10.1002/cjce.24707.2024-02-09
17 N. N. Kourgialas, A. Hliaoutakis, A. V. Argyriou, G. Morianou, A. E. Voulgarakis, E. Kokinou, I. N. Daliakopoulos, D. Kalderis, K. Tzerakis, G. Psarras, N. Papadopoulos, T. Manios, A. Vafidis, and P. Soupios, “A web-based GIS platform supporting innovative irrigation management techniques at farm-scale for the Mediterranean island of Crete,” Sci. Total Environ., vol. 842, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.156918.2024-01-17
18 S. P. Mertikas, C. Donlon, C. Mavrocordatos, D. Piretzidis, C. Kokolakis, R. Cullen, D. Matsakis, F. Borde, M. Fornari, F. Boy, A. Tripolitsiotis, T. Guinle, X. Frantzis, and B. Duesmann, “Performance evaluation of the CDN1 altimetry Cal/Val transponder to internal and external constituents of uncertainty,” Adv. Space Res., vol. 70, no. 8, pp. 2458-2479, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.asr.2022.07.001.2024-01-16
19 M. Deveci, P. R. Brito-Parada, D. Pamucar, and E. A. Varouchakis, “Rough sets based Ordinal Priority Approach to evaluate sustainable development goals (SDGs) for sustainable mining,” Resour. Policy, vol. 79, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.resourpol.2022.103049.2024-01-15
20 E. A. Varouchakis, G. A. C. Perez, M. A. D. Loaiza, and K. Spanoudaki, “Sustainability of mining activities in the European Mediterranean region in terms of a spatial groundwater stress index,” Spatial Stat., vol. 50, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.spasta.2022.100625.2024-01-15
21 A. Papagiannopoulos, S.-P. Nikolakis, A. Pamvouxoglou, and E. Koutsopoulou, “Physicochemical properties of electrostatically crosslinked carrageenan/chitosan hydrogels and carrageenan/chitosan/Laponite nanocomposite hydrogels,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 225, pp. 565-573, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.11.113.2024-01-09
22 K. Komnitsas, E. Petrakis, and G. Bartzas, “A novel and greener sequential column leaching approach for the treatment of two different Greek laterites,” Sci. Total Environ., vol. 854, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.158748.2024-01-04
23 A. Pavlides, V. D. Agou, and D. T. Hristopulos, “Non-parametric kernel-based estimation and simulation of precipitation amount,” J. Hydrol., vol. 612, Sep. 2022, 10.1016/j.jhydrol.2022.127988.2023-12-21
24 D. Vamvuka, E. Afthentopoulos, and S. Sfakiotakis, “H2-rich gas production from steam gasification of a winery waste and its blends with industrial wastes. Effect of operating parameters on gas quality and efficiency,” Renewable Energy, vol. 197, pp. 1224-1232, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.renene.2022.07.162.2023-12-21
25 L. Yang, Y. Xu, M. Lin, C. Ma, S. P. Mertikas, W. Hu, Z. Wang, B. Mu, and X. Zhou, "Monitoring the performance of HY-2B and Jason-2/3 sea surface height via the China Altimetry Calibration Cooperation Plan," IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 60, 2022, doi: 10.1109/TGRS.2022.3153631.2023-12-20
26 K. N. Koutras, G. D. Peppas, T. T. Fetsis, S. N. Tegopoulos, V. P. Charalampakos, A. Kyritsis, A. G. Yiotis, I. F. Gonos and E. C. Pyrgioti, "Dielectric and thermal response of TiO2 and SiC natural ester based nanofluids for use in power transformers," IEEE Access, vol. 10, pp. 79222-79236, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3194516.2023-12-06
27 L. Yang, L. Lin, L. Fan, N. Liu, L. Huang, Y. Xu, S. P. Mertikas, Y. Jia, and M. Lin, “Satellite altimetry: achievements and future trends by a scientometrics analysis,” Remote Sens., vol. 14, no. 14, Jul. 2022, doi: 10.3390/rs14143332.2023-10-12
28 A. G. Maravelis, G. Kontakiotis, S. Bellas, A. Antonarakou, C. Botziolis, H. T. Janjuhah, P. Makri, P. Moissette, J.-J. Cornée, N. Pasadakis, E. Manoutsoglou, A. Zelilidis and V. Karakitsios, “Organic geochemical signatures of the Upper Miocene (Tortonian—Messinian) sedimentary succession onshore Crete Island, Greece: implications for hydrocarbon prospectivity,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 10, no. 9, Sep. 2022, doi: 10.3390/jmse10091323.2023-10-12
29 H. Hamdan, N. Economou, A. Vafidis, M. Bano, and J. Ortega-Ramirez, “A new approach for adaptive GPR diffraction focusing,” Remote Sens., vol. 14, no. 11, May 2022, doi: 10.3390/rs14112547.2023-09-20
30 V. A. Tzanakakis, A. Pavlaki, E. Lekkas, E. A. Varouchakis, N. V. Paranychianakis, G. Fasarakis, and A. N. Angelakis, “Uncoupled precipitation and water availability: the case study of municipality of Sfakia, Crete, Greece,” Water, vol. 14, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/w14030462.2023-09-19
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...