Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 1141 αποτελέσματα
46 G. Liodakis, "Mainstream and alternative theorising of the conditions and policies of sustainable development," Int. J. Sust. Dev., vol. 19, no. 2, pp. 147-161, 2016.doi: 10.1504/IJSD.2016.0772062018-10-29
47 M. Galetakis and A. Soultana, "A review on the utilisation of quarry and ornamental stone industry fine by-products in the construction sector," Constr. Build. Mater., vol. 102, pt. 1, pp. 769-781, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.10.2042018-10-25
48 N. Pasadakis, V. Dagounaki and E. Chamilaki, "A comparative organic geochemical study of oils seeps in Western Greece," Energ. Source Part A, vol. 38, no. 3, pp. 362-369, Feb. 2016. doi: 10.1080/15567036.2013.7666602018-10-22
49 N. Kallithrakas-Kontos, S. Foteinis, K. Paigniotaki and M. Papadogiannakis, "A robust X-ray fluorescence technique for multielemental analysis of solid samples," Environ. Monit. Assess., vol. 188, no. 2, pp. 1-10, Feb. 2016. doi: 10.1007/s10661-016-5127-42018-10-22
50 E. Steiakakis, D. Vavadakis, M. Kritsotakis, K. Voudouris and C. Anagnostopoulou, "Drought impacts on the fresh water potential of a karst aquifer in Crete, Greece," Environ. Earth Sci., vol. 75, no. 6, Mar. 2016. doi: 10.1007/s12665-016-5509-52018-10-22
51 K. Komnitsas, K. Modis, M. Doula, V. Kavvadias, D. Sideri and D. Zaharaki, "Geostatistical estimation of risk for soil and water in the vicinity of olive mill wastewater disposal sites," Desal. Water Treat., vol. 57, no. 7, pp. 2982-2995, Feb. 2016. doi: 10.1080/19443994.2014.9839882018-10-19
52 K. Komnitsas, D. Zaharaki, G. Bartzas, G. Kaliakatsou and A. Kritikaki, "Efficiency of pecan shells and sawdust biochar on Pb and Cu adsorption," Desalin. Water Treat., vol. 57, no. 7, pp. 3237-3246, Feb. 2016. doi: 10.1080/19443994.2014.9812272018-10-19
53 D. T. Hristopulos and A. Muradova, "Kinetic model of mass exchange with dynamic Arrhenius transition rates," Physica A Stat. Mech. Appl., vol. 444, pp. 95-109, Feb. 2016. doi: 10.1016/j.physa.2015.10.0072018-10-19
54 N. Economou and G. Kritikakis, "Attenuation analysis of real GPR wavelets: the equivalent amplitude spectrum (EAS)," J. Appl. Geophys., vol. 126, pp. 13-26, Mar. 2016. doi: 10.1016/j.jappgeo.2016.01.0052018-10-19
55 A. D. Muradova and D. T. Hristopulos, "Numerical simulation of a coupled nonlinear model for grain coarsening and coalescence," Simul. Model. Pract. Th., vol. 62, pp. 102-116, Mar. 2016. doi: 10.1016/j.simpat.2016.01.0122018-10-19
56 E. A. Varouchakis, I. Palogos and G. P. Karatzas, "Application of Bayesian and cost benefit risk analysis in water resources management," J. Hydrol., vol. 534, pp. 390-396, Mar. 2016. doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.01.0072018-10-19
57 M. Galetakis, C. Piperidi, A. Vasiliou, G. Alevizos, E. Steiakakis, K. Komnitsas and A. Soultana, "Experimental investigation of the utilization of quarry dust for the production of microcement-based building elements by self-flowing molding casting," Constr. Building Mater., vol. 107, pp. 247-254, Mar. 2016. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.01.0142018-10-19
58 G. Liodakis, "An exploration of scarcity in historical perspective," Sci. Soc., vol. 80, no. 2, pp. 221-247, Apr. 2016. doi: 10.1521/siso.2016.80.2.2212018-10-16
59 K. A. Komnitsas and D. Zaharaki, "Morphology of modified biochar and its potential for phenol removal from aqueous solutions," Front. Environ. Sci., vol. 4, Apr. 2016.doi: 10.3389/fenvs.2016.000262018-10-16
60 K. Komnitsas, G. Bazdanis and G. Bartzas, "Efficiency of composite permeable reactive barriers for the removal of Cr(VI) from leachates," Desalin. Water Treat., vol. 57, no. 19, pp. 8990-9000, Apr. 2016. doi: 10.1080/19443994.2015.10353432018-10-16
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...