Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 1167 αποτελέσματα
61 K. Komnitsas, E. Petrakis, O. Pantelaki and A. Kritikaki, "Column leaching of greek low-grade limonitic laterites," Minerals, vol. 8, no. 9, Aug. 2018. doi: 10.3390/min80903772019-01-18
62 D. Vamvuka, G. Kaniadakis, D. Pentari, G. Alevizos and Z. Papapolikarpou, "Comparison of ashes from fixed/fluidized bed combustion of swine sludge and olive by-products. Properties, environmental impact and potential uses," Renew. Energy, vol. 112, pp. 74-83, Nov. 2017. doi: 10.1016/j.renene.2017.05.0292018-11-26
63 S. P. Mertikas, X. Zhou, F. Qiao, A. Daskalakis, M. Lin, H. Peng, I. N. Tziavos, G. Vergos, A. Tripolitsiotis and X. Frantzis, "First preliminary results for the absolute calibration of the Chinese HY-2 altimetric mission using the CRS1 calibration facilities in West Crete, Greece," Adv. Space Res., vol. 57, no. 1, pp. 78-95, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.asr.2015.10.0162018-11-22
64 A. Maravelis, G. Panagopoulos, I. Piliotis, N. Pasadakis, E. Manoutsoglou and A. Zelilidis, "Pre-messinian (sub-salt) source-rock potential on back-stop basins of the hellenic trench system (Messara basin, Central Crete, Greece)," Oil Gas Sci. Technol., vol. 71, no. 1, Jan. 2016. doi: 10.2516/ogst/2013130 2018-11-15
65 G. Viskadouros, D. Konios, E. Kymakis and E. Stratakis, "Electron field emission from graphene oxide wrinkles," RSC Adv., vol. 6, no. 4, pp. 2768-2773, 2016. doi: 10.1039/c5ra23031d2018-11-14
66 C. Steiakakis, Z. Agioutantis, E. Apostolou, G. Papavgeri and A. Tripolitsiotis, "Integrating weather and geotechnical monitoring data for assessing the stability of large scale surface mining operations," Open Geosci., vol. 8, no. 1, pp. 694-699, Jan. 2016. doi: 10.1515/geo-2016-00662018-11-14
67 D. Moraetis, N. Lydakis-Simantiris, D. Pentari, E. Manoutsoglou, C. Apostolaki and V. Perdikatsis, "Chemical and physical characteristics in uncultivated soils with different lithology in semiarid Mediterranean clima," Appl. Environ. Soil Sci., vol. 2016, 2016. doi: 10.1155/2016/35905482018-11-08
68 Z. Agioutantis, K. Kaklis, S. Mavrigiannakis, M. Verigakis, F. Vallianatos and V. Saltas,"Potential of acoustic emissions from three point bending tests as rock failure precursors," Int. J. Min. Sci. Technol., vol. 26, no. 1, pp. 155-160, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.ijmst.2015.11.0242018-11-01
69 N. Economou, "Time-varying band-pass filtering GPR data by self-inverse filtering," Near Surf. Geophys., vol. 14, no. 2, pp. 207-217, 2016. doi: 10.3997/1873-0604.20150252018-11-01
70 I.C. Tsantili and D.T. Hristopulos, "Karhunen-Loève expansion of Spartan spatial random fields," Probabilist Eng. Mech., vol. 43, pp. 132-147, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.probengmech.2015.12.0022018-11-01
71 N. N. Kourgialas, Z. Dokou, G. P. Karatzas, G. Panagopoulos, P. Soupios, A. Vafidis, E. Manoutsoglou and M. Schafmeister, "Saltwater intrusion in an irrigated agricultural area: combining density-dependent modeling and geophysical methods," Environ. Earth Sci., vol. 75, no. 1, pp. 1-13, Jan. 2016. doi: 10.1007/s12665-015-4856-y2018-11-01
72 N. Kallithrakas-Kontos and S. Foteinis, "Recent advances in the analysis of mercury in water - Review," Curr. Anal. Chem., vol. 12, no. 1, pp. 22-36, Feb. 2016. doi: 10.2174/1573411012011510071203242018-10-30
73 G. Liodakis, "Mainstream and alternative theorising of the conditions and policies of sustainable development," Int. J. Sust. Dev., vol. 19, no. 2, pp. 147-161, 2016.doi: 10.1504/IJSD.2016.0772062018-10-29
74 M. Galetakis and A. Soultana, "A review on the utilisation of quarry and ornamental stone industry fine by-products in the construction sector," Constr. Build. Mater., vol. 102, pt. 1, pp. 769-781, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.10.2042018-10-25
75 N. Pasadakis, V. Dagounaki and E. Chamilaki, "A comparative organic geochemical study of oils seeps in Western Greece," Energ. Source Part A, vol. 38, no. 3, pp. 362-369, Feb. 2016. doi: 10.1080/15567036.2013.7666602018-10-22
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...