Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 1141 αποτελέσματα
61 E. A. Varouchakis, K. Spanoudaki, D. T. Hristopulos, G. P. Karatzas and G. A. C. Perez, "Stochastic modeling of aquifer level temporal fluctuations based on the conceptual basis of the soil-water balance equation," Soil Sci., vol. 181, no. 6, pp. 224-231, Jun. 2016. doi: 10.1097/SS.00000000000001572018-10-12
62 D. Pentari, G. Alevizos, E. Repouskou and S. Korela, "Synthesis, characterization and sorption properties of a sorbent synthesized using slag and red mud: arsenic removal from spiked aqueous solutions," Global Nest J., vol. 18, no. 2, pp. 339-347, Jun. 2016. doi: 10.30955/gnj.0018732018-10-12
63 D. Moraetis, S. Papagiannidou, A. Pratikakis, D. Pentari and K. Komnitsas, "Effect of zeolite application on potassium release in sandy soils amended with municipal compost," Desalin. Water Treat., vol. 57, no. 28, pp. 13273-13284, Jun. 2016. doi: 10.1080/19443994.2015.10654402018-10-10
64 D. Vamvuka, S. Sfakiotakis, E. Pazara and K. Panopoulos, "Kinetic modeling of five sustainable energy crops as potential sources of bioenergy," Energ. Source. Part A, vol. 38, no. 12, pp. 1812-1818, Jun. 2016. doi: 10.1080/15567036.2014.10029492018-10-10
65 V. Constantoudis, D. Hristopulos, G. Kaniadakis and A. M. Scarfone, "Editorial: Advances on statistical physics of complex systems," Int. J. Mod. Phys. B, vol. 30, no. 15, Jun. 2016. doi: 10.1142/S02179792150200382018-10-10
66 D. T. Hristopulos and I. C. Tsantili, "Space-time models based on random fields with local interactions," Int. J. Mod. Phys. B, vol. 30, no. 15, Jun. 2016. doi: 10.1142/S02179792154100762018-10-10
67 P. Partsinevelos, G. Kritikakis, N. Economou, Z. Agioutantis, A. Tripolitsiotis, S. Mertikas and A. Vafidis, "Integration of seismic and image data processing for rockfall monitoring and early warning along transportation networks," Nat. Hazards, vol. 83, suppl. 1, pp. 133-153, Oct. 2016. doi: 10.1007/s11069-016-2462-22018-10-09
68 G. Livanos, M. Zervakis, N. Pasadakis, M. Karelioti and G. Giakos, "Deconvolution of petroleum mixtures using mid-FTIR analysis and non-negative matrix factorization," Meas. Sci. Technol., vol. 27, no. 11, Sept. 2016. doi: 10.1088/0957-0233/27/11/1140052018-10-05
69 D. Zaharaki, M. Galetakis and K. Komnitsas, "Valorization of construction and demolition (C&D) and industrial wastes through alkali activation," Constr. Build. Mater., vol. 121, pp. 686-693, Sept. 2016. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.06.0512018-10-04
70 A. Kritikaki, D. Zaharaki and K. Komnitsas, "Valorization of industrial wastes for the production of glass–ceramics," Waste Biomass Valori., vol. 7, no. 4, pp. 885-898, Aug. 2016. doi: 10.1007/s12649-016-9480-x2018-10-03
71 A. Zelilidis, P. Tserolas, E. Chamilaki, N. Pasadakis, S. Kostopoulou and A. G. Maravelis, "Hydrocarbon prospectivity in the Hellenic trench system: organic geochemistry and source rock potential of upper Miocene–lower Pliocene successions in the eastern Crete Island, Greece," Int. J. Earth Sci., vol. 105, no. 6, pp. 1859-1878, Sept. 2016. doi: 10.1007/s00531-015-1278-82018-10-03
72 E. Koutsopoulou, G. E. Christidis and I. Marantos, "Mineralogy, geochemistry and physical properties of bentonites from the Western Thrace Region and the islands of Samos and Chios, East Aegean, Greece," Clay Miner., vol. 51, no. 4, pp. 563-588, Sept. 2016. doi: 10.1180/claymin.2016.051.4.032018-10-03
73 P. N. Stratis, G. P. Karatzas, E. P. Papadopoulou, M. S. Zakynthinaki and Y. G. Saridakis, "Stochastic optimization for an analytical model of saltwater intrusion in coastal aquifers," PLOS ONE, vol. 11, no. 9, Sept. 2016. doi: 10.1371/journal.pone.01627832018-10-03
74 D. Vamvuka, V. Tsamourgeli, D. Zaharaki and K. Komnitsas, "Potential of poor lignite and Biomass blends in energy production," Energ. Source Part A, vol. 38, no. 14, pp. 2079-2085, Jul. 2016. doi: 10.1080/15567036.2015.10149802018-10-02
75 D. Vamvuka, M. Papas, M. Galetakis and S. Sfakiotakis, "Thermal valorization of an animal sludge for energy recovery via co-combustion with olive kernel in a fluidized bed unit: optimization of emissions," Energy Fuels, vol. 30, no. 7, pp. 5825-5834, Jul. 2016. doi: 10.1021/acs.energyfuels.6b009612018-10-02
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...