Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 1141 αποτελέσματα
76 S. Kyristsis, A. Antonopoulos, T. Chanialakis, E. Stefanakis, C. Linardos, A. Tripolitsiotis and P. Partsinevelos, "Towards autonomous modular UAV missions: the detection, geo-location and landing paradigm," Sensors, vol. 16, no. 11, Nov. 2016. doi: 10.3390/s161118442018-06-28
77 K. Komnitsas, "Co-valorization of marine sediments and construction and demolition wastes through alkali activation," J. Environ. Chem. Eng., vol. 4, no. 4, pt. A, pp. 4661-4669, Dec. 2016. doi: 10.1016/j.jece.2016.11.0032018-06-28
78 K. Komnitsas, G. Bartzas and M. T. Hernández-Fernández, "Assessment of groundwater vulnerability to pollution in Barrax, Albacete, Spain," Acta Hortic., vol. 1146, pp. 221-226, Nov. 2016. doi: 10.17660/ActaHortic.2016.1146.292018-06-27
79 E. Photos-Jones, G. E. Christidis, M. Piochi, C. Keane, A. Mormone, G. Balassone, V. Perdikatsis and A. Leanord, "Testing Greco-Roman medicinal minerals: the case of solfataric alum," J. Archaeol. Sci.: Reports, vol. 10, pp. 82-95, Dec. 2016. doi: 10.1016/j.jasrep.2016.08.0422018-06-27
80 K. Kaklis, S. Mavrigiannakis, V. Saltas, F. Vallianatos and Z. Agioutantis, "Using acoustic emissions to enhance fracture toughness calculations for CCNBD marble specimens," Frattura integr. strutt., vol. 11, no. 40, pp. 1-17, Apr. 2017. doi: 10.3221/IGF-ESIS.40.012018-06-08
81 S. Kamenopoulos, Z. Agioutantis and K. Komnitsas, "A new hybrid decision support tool for evaluating the sustainability of mining projects," Int. J. Min. Sci. Technol., vol. 28, no. 2, pp. 259-265, Mar. 2018. doi: 10.1016/j.ijmst.2017.07.0012018-06-08
82 G. Bartzas, D. Zaharaki, M. Doula and K. Komnitsas, "Evaluation of groundwater vulnerability in a Greek Island using GIS-based models," Desalin. Water Treat., vol. 67, pp. 61-73, Mar. 2017. doi: 10.5004/dwt.2017.203662018-06-04
83 E. Petrakis, E. Stamboliadis and K. Komnitsas, "Identification of optimal mill operating parameters during grinding of quartz with the use of population balance modeling," KONA Powder and Part. J., vol. 34, pp. 213-223, 2017. doi: 10.14356/kona.20170072018-06-01
84 S. Sfakiotakis and D. Vamvuka, "Thermal decomposition behavior, characterization and evaluation of pyrolysis products of agricultural wastes," J. Energy Inst., 2017.doi: 10.1016/j.joei.2017.09.0012018-05-31
85 K. N. Kaklis, S. P. Mavrigiannakis, Z. G. Agioutantis, E. K. Steiakakis and F. K. Stathogianni, "Experimental investigation of the mechanical properties of Alfas stone," Frattura integr. strutt., vol. 11, no. 40, pp. 18-32, 2017. doi: 10.3221/IGF-ESIS.40.022018-05-31
86 E. A. Varouchakis and D. T. Hristopulos, "Comparison of spatiotemporal variogram functions based on a sparse dataset of groundwater level variations," Spat. Stat., Aug. 2017. doi: 10.1016/j.spasta.2017.07.0032018-05-31
87 V. Gaganis, E. Kourlianski and N. Varotsis, "An accurate method to generate composite PVT data for black oil simulation," J. Petrol. Sci. Eng., vol. 157, pp. 1-13, Aug. 2017. doi: 10.1016/j.petrol.2017.07.0062018-05-31
88 N. Economou, F. Benedetto, M. Bano, A.Tzanis, J. Nyquist, K.-J. Sandmeier and N. Cassidy, "Advanced ground penetrating radar signal processing techniques," Signal Process., vol. 132, pp. 197-200, Mar. 2017. doi: 10.1016/j.sigpro.2016.07.0322018-05-29
89 N. Kalogerakis, K. Karkanorachaki, G. C. Kalogerakis, E. I. Triantafyllidi, A. D. Gotsis, P. Partsinevelos and F. Fava, "Microplastics generation: onset of fragmentation of polyethylene films in marine environment mesocosms," Front. Mar. Sci., vol. 4, Mar., 2017. doi: 10.3389/fmars.2017.000842018-05-18
90 K. Agiadi, A. Antonarakou, G. Kontakiotis, N. Kafousia, P. Moissette, J.-J. Cornée, E. Manoutsoglou and V. Karakitsios, "Connectivity controls on the late Miocene eastern Mediterranean fish fauna," Int. J. Earth Sci., vol. 106, no. 3, pp. 1147-1159, April 2017. doi: 10.1007/s00531-016-1355-72018-05-18
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...