Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 946-960 από 1319 αποτελέσματα
946 V.C. Kelessidis, C. Tsamantaki, P. Dalamarinis, " Effect of pH and electrolyte on the rheology of aqueous Wyoming bentonite-dispersions," Applied Clay Science, vol. 38, no. 1-2, pp. 86–96, Dec. 2007. doi: 10.1016/j.clay.2007.01.011 2015-10-29
947 I. Vardiambasis, G. Liodakis and E. Zaoutis, "Digital audio broadcasting simulation: a microwave communications’ exercise at the technological educational institute of Crete," Advances in Engineering Education, vol. 1, no. 1, pp.90-93, Nov. 2004.2015-10-29
948 G. Liodakis, D. Arvanitis and I. Vardiambasis, "Neural network – based digital receiver for radio communications," WSEAS Transactions on Systems, vol. 10, no.3, pp.3308-3313, Dec. 2004.2015-10-29
949 I. V. Yentekakis, P. G. Debenedetti and B. Costa, "A novel fused metal anode solid electrolyte fuel cell for direct coal gasification: a steady-state model", Ind. Eng. Chem. Res., vol. 28, no. 9, pp. 1414-1424, 1989. doi:10.1021/ie00093a0222015-10-29
950 By G. Liodakis, M. Kalogiannakis, M. Psarros and K. Vassilakis, "Building E-services for learning and teaching by the exploitation of an LMS system," WSEAS Transa. Commun., vol. 4, no. 9, pp. 792-799, Sept. 2005.2015-10-29
951 V.C. Kelessidis, R. Maglione," Modeling rheological behavior of bentonite suspensions as Casson and Robertson-Stiff fluids using Newtonian and true shear rates in Couette viscometry," Powder Technology, vol. 168, no. 3, pp. 134–147, Oct. 2006. doi: 10.1016/j.powtec.2006.07.0112015-10-29
952 C. G. Vayenas, S. Bebelis, S. Neophytides and I. V. Yentekakis, "Non-faradaic electrochemical modification of catalytic activity in solid electrolyte cells", Appl. Phys. A, vol. 49, no. 1, pp. 95-103, Jul. 1989. doi:10.1007/BF006154712015-10-29
953 I. V. Yentekakis and C. G. Vayenas, "The effect of electrochemical oxygen pumping on the steady-state and oscillatory behavior of CO oxidation on polycrystalline Pt", J. Catal., vol. 111, no. 1, pp. 170-188, May 1988.doi:10.1016/0021-9517(88)90075-92015-10-29
954 I.V. Yentekakis, S. Neophytides and C. G. Vayenas, "Solid electrolyte aided study of the mechanism of CO oxidation on polycrystalline platinum", J. Catal., vol. 111, no. 1, pp. 152-169, May 1988. doi:10.1016/0021-9517(88)90074-72015-10-29
955 V.C. Kelessidis, R. Maglione, C. Tsamantaki and Y. Aspirtakis, "Optimal determination of rheological parameters for Herschel-Bulkley drilling fluids and impact on pressure drop, velocity profiles and penetration rates during drilling," Journal of Petroleum Science and Engineering, vol. 53, no. 3-4, pp. 203–224, Sept. 2006. doi: 10.1016/j.petrol.2006.06.0042015-10-29
956 I. V. Yentekakis and C. G. Vayenas, "Effectiveness factors for reactions between volatile and non-volatile components in partially wetted catalysts", Chem. Eng. Sci., vol. 42, no. 6, pp. 1323-1332, 1987. doi:10.1016/0009-2509(87)85006-62015-10-29
957 C. G. Vayenas, P. G. Debenedetti, I. Yentekakis and L. L. Hegedus, "Cross-flow, solid-state electrochemical reactors: a steady state analysis", Ind. Eng. Chem. Fundamen., vol. 24, no. 3, pp. 316-324, 1985. doi:10.1021/i100019a0072015-10-29
958 V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis , "Measurements and prediction of terminal velocity of solid spheres falling through stagnant pseudoplastic liquids," Powder Technology, vol. 147, no. 1-3, pp. 117–125, Oct. 2004. doi: 10.1016/j.powtec.2004.09.0342015-10-29
959 V.C. Kelessidis, " An explicit equation for the terminal velocity of solid spheres falling in pseudoplastic liquids," Chemical Engineering Science, vol. 59, no. 21, pp.4435 – 4445, Nov. 2004. doi: 10.1016/j.ces.2004.07.0082015-10-29
960 V.C. Kelessidis, "Terminal velocity of solid spheres falling in Newtonian and non-Newtonian liquids," Tech. Chron. Sci. J, no. 1&2, pp. 43-54, 2003. 2015-10-29
Pages: |...59 |60 |61 |62 |63 | 64 |65 |66 |67 |68 |69 |...