Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 961-975 από 1315 αποτελέσματα
961 Ε.Ν. Mathioudakis, E. Papadopoulou, Υ .G. Saridakis, "Mapping parallel iterative algorithms for PDE computations οn a distributed memory computer", Int. J. of Parallel, Emergent and Distr. Systems ,vol.8,no.2 , pp.141-154, 1996.doi:10.1080/106371996089155482015-10-29
962 Ε.Ν. Mathioudakis, Ε. Ρ. Papadopoulou ,Υ. G. Saridakis, " Iterative Solution of elliptic collocation systems οn a cognitive parallel computer ", Comp. and Math. with Appl., vol. 48,no.5-6 pp. 951-970, Sept. 2004.doi:10.1016/j.camwa.2003.01.0172015-10-29
963 Ε.Ν. Mathioudakis , Ε. Ρ. Papadopoulou.(2006).ΜPΙ management of hermite collocation computation on a distributed-shared memory system . ACM Transactions on Mathematical Software [online].pp.520-526.Available:http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006istanbul/papers/522-087.pdf2015-10-29
964 Ε.Ν. Mathioudakis, Ε. Ρ. Papadopoulou , Υ. G. Saridakis,.(2006). Preconditioning for solving Hermite Collocation by the Bi-CGSTAB . ACM Transactions on Mathematical Software [online].pp 811-816. Available:http://www.researchgate.net/profile/Yiannis_Saridakis/publication/255575071_Preconditioning_for_solving_Hermite_Collocation_by_the_Bi-CGSTAB/links/544dc44d0cf2bcc9b1d8f2f4.pdf2015-10-29
965 Ε.Ν. Mathioudakis , Ε. Ρ. Papadopoulou," Grid computing for the Bi-CGSTAB applied to the solution of the modified helmholtz equation", Int. J. of Applied Maths and Comp. Science, vol. 4,no. 3,pp 179-184, 2007.2015-10-29
966 V.C. Kelessidis, A.E. Dukler, "Modeling flow pattern transitions for upward gas liquid flow in vertical concentric and eccentric annuli," International Journal of Multiphase Flow, vol. 15, no. 2, pp. 173-191, May. 1989. doi: 10.1016/0301-9322(89)90069-42015-10-29
967 C. Tsingas, A. Vafidis and E. R. Kanasewich, "Elastic wave propagation in tranversely isotropic media using finite differences", Geophys. Prosp., vol. 38, no. 8, pp. 933-949, Nov. 1990. doi:10.1111/j.1365-2478.1990.tb01883.x2015-10-28
968 A. Vafidis, F. Abramovici and E. R. Kanasewich, "Elastic wave propagation using fully vectorized high order finite-difference algorithms", Geoph., vol. 57, no. 2, pp. 218-232, Feb. 1992. doi: 10.1190/1.14432352015-10-28
969 N. Dai, A. Vafidis and E. R. Kanasewich, "Wave propagation in heterogeneous, porous media: a velocity‐stress, finite‐difference method", Geoph., vol. 60, no. 2, pp. 327-340, Mar. 1995. doi:10.1190/1.14437692015-10-28
970 A. Vafidis, G. N. Tsokas, M. Z. Loukoyiannakis, K. Vasiliadis, G. Vargemezis and C. B. Papazachos, "Feasibility study on the use of seismic methods in detecting monumental tombs buried in tumuli", Archaeol. Prosp., vol. 2, no. 3, pp. 119-128, Sep. 1995. doi:10.1002/1099-0763(199509)2:3<119::AID-RP6140020302>3.0.CO;2-12015-10-28
971 G. N. Tsokas, C. B. Papazachos, A. Vafidis, M. Z. Loukoyiannakis, G Vargemezis, and K. Tzimeas, "The detection of monumental tombs buried in tumulii by seismic refraction", Geoph., vol. 60, no. 6, pp. 1735-1742, Nov. 1995.doi:10.1190/1.14439062015-10-28
972 N. Dai, E. R. Kanasewich and A. Vafidis, "Seismic migration and absorbing boundaries with an one-way wave system for heterogeneous media", Geoph. Prospect., vol. 44, no. 4, pp. 719-739, Jul. 1996. doi:10.1111/j.1365-2478.1996.tb00171.x 2015-10-28
973 C. Tsingas and A. Vafidis, "Workshop on practical methodologies for seismic imaging and reservoir characterization in review", First Break, vol. 15, no. 2, pp. 57-58, Feb. 1997. doi:10.1046/j.1365-2397.1997.d01-140.x2015-10-28
974 T. Meier, M. Rische, B. Endrum, A. Vafidis and H.-P. Harjes, "Seismicity of theHellenic subduction zone in the area of western and central Crete observed by temporary local seismic networks", Tectonoph., vol. 383, no. 3-4, pp. 149-169, May 2004. doi:10.1016/j.tecto.2004.02.0042015-10-28
975 A. Vafidis, N. Economou, Y. Ganiatsos, M. Manakou, G. Poulioudis, G. Sourlas, E.Vrontaki, A. Sarris, M. Guy and Th. Kalpaxis, "Integrated geophysical studies inancient Itanos (Greece)", J. Archaeol. Sci., vol. 32, no. 7, pp. 1023-1036, Jul. 2005. doi:10.1016/j.jas.2005.02.0072015-10-28
Pages: |...60 |61 |62 |63 |64 | 65 |66 |67 |68 |69 |70 |...