Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 976-990 από 1314 αποτελέσματα
976 N. G. Diamanti, G. N. Tsokas, P. I. Tsourlos and A. Vafidis, "Integrated interpretation of geophysical data in the archaeological site of Europos (northern Greece)", Archaeol. Prospect., vol. 12, no. 2, pp. 79-91, Jun. 2005. doi:10.1002/arp.2492015-10-28
977 P. M. Soupios, M. Koulia, F. Vallianatos, A. Vafidis and G. Stavroulakis, "Estimation of aquifer hydraulic parameters from surficial geophysical methods: a case studyof Keritis Basin in Chania (Crete – Greece)", J. Hydrol., vol. 338, no. 1-2, pp. 122-131, May 2007. doi:10.1016/j.jhydrol.2007.02.0282015-10-28
978 E. Kokinou, A. Vafidis and E. Kamberis, "Deep water prestack multiplesuppression on reflection data from Ionian sea (offshore western Greece)", Annals Geoph., vol. 50, no. 2, pp. 137-147, 2007. doi:10.4401/ag-30812015-10-28
979 N. Economou and A. Vafidis, "Spectral balancing GPR data using time-variant bandwidth in the t-ft-f domain", Geoph., vol. 75, no. 3, May 2010. doi: 10.1190/1.33744642015-10-28
980 N. Economou and A. Vafidis, "Deterministic deconvolution for GPR data in the t-f domain", Near Surf. Geoph., vol. 9, no. 5, pp. 427-433, Oct. 2011. doi:10.3997/1873-0604.2011020 2015-10-28
981 N. Economou, A. Vafidis, H. Hamdan, G. Kritikakis, N. Andronikidis and K. Dimitriadis, "Time-varying deconvolution of GPR data in civil engineering", Nondestruc. Test. Eval., vol. 27, no. 3, pp. 285-292, 2012. doi:10.1080/10589759.2012.6957872015-10-28
982 N. Economou and A. Vafidis, "GPR data time varying deconvolution by kurtosis maximization", J. Appl. Geoph., vol. 81, pp. 117-121, Jun. 2012. doi:10.1016/j.jappgeo.2011.09.0042015-10-28
983 H. Hamdan, N. Economou, G. Kritikakis, N. Andronikidis, E. Manoutsoglou, A. Vafidis, P. Pangratis and G. Apostolidou, "2D and 3D imaging of the metamorphic carbonates at Omalos plateau/polje, Crete, Greece by employing independent and joint inversion on resistivity and seismic data", Int. J. Speleol., vol. 41, no. 2, pp. 199-209, 2012. doi:http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.41.2.72015-10-28
984 G. Kritikakis, A. Vafidis, K. Papakonstantinou and A. O’Neill, "Comparative study of different inversion techniques applied on Rayleigh surface wave dispersion curves", Near Surf. Geoph., vol. 12, no. 3, pp. 361-371, Jun. 2014. doi:10.3997/1873-0604.2014013 2015-10-28
985 H. A. Hamdan and A. Vafidis, "Joint inversion of 2D resistivity and seismic travel time data to image saltwater intrusion over karstic areas", Environ. Earth Sci., vol. 68, no. 7, pp. 1877-1885, Apr. 2013. doi:10.1007/s12665-012-1875-92015-10-28
986 N. Varotsis and P. Guieze, "Onsite reservoir fluid properties evaluation", J. Petrol. Technol., vol. 42, no. 8, pp. 1046-1052, Aug. 1990. doi:http://dx.doi.org/10.2118/18317-PA2015-10-28
987 N. Varotsis and P. Guieze, "Reservoir fluid characterisation using gas chromatography-mass spectrometry", J. Petrol. Sci. Eng., vol. 15, no. 1, pp. 81-89, Jul. 1996. doi:10.1016/0920-4105(95)00063-12015-10-28
988 D. Avlonitis and N. Varotsis, "Modelling gas hydrate thermodynamic behaviour: theoretical basis and computational methods", Fluid Ph. Equil., vol. 123, no. 1-2, pp. 107-130, Aug. 1996. doi:10.1016/S0378-3812(96)90017-52015-10-28
989 N. Varotsis and N. Pasadakis, “Rapid quantitative determination of aromatic groups in lubricant oils using gel permeation chromatography", Ind. Eng. Chem. Res., vol. 36, no. 12, pp. 5516-5519, Dec. 1997. doi 10.1021/ie970463m2015-10-28
990 N. Varotsis, "Prediction of gas phase volumetric variations in diphasic reservoir oils", J. Canad. Petrol. Technol., vol. 36, no. 8, pp. 56-60, Sep. 1997. doi:http://dx.doi.org/10.2118/97-08-052015-10-28
Pages: |...61 |62 |63 |64 |65 | 66 |67 |68 |69 |70 |71 |...