Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 991-1005 από 1281 αποτελέσματα
991 D. Vamvouka and V. Agridiotis, "The effect of chemical reagents on lignite flotation", Int. J. Min. Process., vol. 61, no. 3, pp. 209-224, Mar. 2001. doi:10.1016/S0301-7516(00)00034-X2015-10-26
992 D. Vamvuka and E. T. Woodburn, "A model of the combustion of a single small coal particle using kinetic parameters based on thermogravimetric analysis", Int. J. Energy Res., vol. 22, no. 7, pp. 657-670, Jun. 1998. doi:10.1002/(SICI)1099-114X(19980610)22:7<657::AID-ER391>3.0.CO;2-C2015-10-26
993 D. Vamvuka, G. Schwanekamp and H. W. Gudenau, "Combustion of pulverized coal with additives under conditions simulating blast furnace injection", Fuel, vol. 75, no. 9, pp. 1145-1150, Jul. 1996. doi:10.1016/0016-2361(96)00029-42015-10-26
994 D. Vamvuka, E. T. Woodburn and P. R. Senior, "Modelling of an entrained flow coal gasifier. 2. Effect of operating conditions on reactor performance", Fuel, vol. 74, no. 10, pp. 1461-1465, Oct. 1995. doi:10.1016/0016-2361(95)00115-L2015-10-26
995 D. Vamvuka, E. T. Woodburn and P. R. Senior, "Modelling of an entrained flow coal gasifier. 1. Development of the model and general predictions", Fuel, vol. 74, no. 10, pp. 1452-1460, Oct. 1995. doi:10.1016/0016-2361(95)00051-62015-10-26
996 D. Papageorgiou, D. Vamvouka and X. E. Verykios, "Oxidative coupling of methane to C2 hydrocarbons over doped titania catalysts", Stud. Surf. Sci. Catal., vol. 75, pp. 2269-2272, 1993. doi:10.1016/S0167-2991(08)64277-92015-10-26
997 M. Koussathana, N. Vamvouka and X. Verykios, "Improved hydrogenation catalysts for coal-derived liquids", Int. J. Energy Res., vol. 18, no. 2, pp. 243-250, Mar. 1994. doi:10.1002/er.44401802222015-10-26
998 M. Koussathana, N. Vamvouka and X. E. Verykios, "Naphthalene hydrogenation reactivity of rhodium-rhenium and ruthenium-rhenium formulations dispersed on doped titania carriers", Appl. Catal. A: General, vol. 95, no. 2, pp. 211-220, Mar. 1993. doi:10.1016/0926-860X(93)85075-Z2015-10-26
999 A. M. Efstathiou, D. Boudouvas, D. Vamvouka and X. E. Verykios, "Kinetics of methane oxidative coupling on zinc-doped titanium oxide", App. Catal. A: General, vol. 92, no. 1, pp. 1-15, Dec. 1992. doi:10.1016/0926-860X(92)80275-H2015-10-26
1000 D. Papageorgiou, D. Vamvouka, D. Boudouvas and X.E. Verykios, "Oxidative coupling of methane to C2 hydrocarbons over titania- based catalysts", Catal. Today, vol. 13, no. 1-2, pp. 391-400, Mar. 1992. doi:10.1016/0920-5861(92)80164-I2015-10-26
1001 M. Koussathana, N. Vamvouka, M. Tsapatsis and X. Verykios, "Hydrogenation of aromatic compounds over noble metals dispersed on doped titania carriers", Appl. Catal. A: General, vol. 80, no. 1, pp. 99-113, Jan. 1992. doi:10.1016/0926-860X(92)85111-N2015-10-26
1002 M. Koussathana, D. Vamvouka, H. Economou and X. Verykios, "Slurry-phase hydrogenation of aromatic compounds over supported noble metal catalysts", Appl. Catalysis, vol. 77, no. 2, pp. 283-301, Oct. 1991. doi:10.1016/0166-9834(91)80072-52015-10-26
1003 M. Mandalaki, K. Zervas, T. Tsoutsos and A. Vazakas, "Assessment of fixed shading devices with integrated PV for efficient energy use", Solar Energy, vol. 86, no. 9, pp. 2561-2575, Sep. 2012. doi:10.1016/j.solener.2012.05.0262015-10-26
1004 A. I. Delis, I. K. Nikolos and M. Papageorgiou, "High-resolution numerical relaxation approximations to second-order macroscopic traffic flow models," Transp. Res. C: Emerging Technol., vol. 44, pp. 318-349, Jul. 2014. doi:10.1016/j.trc.2014.04.0042015-10-26
1005 M. Kazoleaa, A. I. Delis and C. E. Synolakis, "Numerical treatment of wave breaking on unstructured finite volume approximations for extended Boussinesq-type equations," J. Computat. Physics, vol. 271, pp. 281-305, Aug. 2014. doi:10.1016/j.jcp.2014.01.0302015-10-26
Pages: |...62 |63 |64 |65 |66 | 67 |68 |69 |70 |71 |72 |...