Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1006-1020 από 1258 αποτελέσματα
1006 Z. Ji and A. D. Gotsis, "Numerical study of slip at the walls in the extruder", Int. Polymer Process., vol. 7, no. 2, pp. 132-139, May 1992. doi:10.3139/217.9201322015-10-25
1007 H. C. Langelaan, A. D. Gotsis and A. Posthuma de Boer, "On the linearity of the pressure drop during flow of thermotropic LCPs in slits and capillaries", J. Rheol. , vol. 38, no. 5, 1994. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.5505482015-10-25
1008 H. C. Langelaan and A. D. Gotsis, "The relaxation of shear and normal stresses of nematic liquid crystalline polymers in squeezing and shear flows", J. Rheol., vol. 40, no. 1, pp. 107-129, 1996. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.5507332015-10-25
1009 F. Beekmans, A. D. Gotsis and B. Norder, "Transient and steady‐state rheological behavior of the thermotropic liquid crystalline polymer Vectra B950", J. Rheol., vol. 40, no. 5, pp. 947-966, Sep. 1996. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.5507882015-10-25
1010 F. Beekmans, A. D. Gotsis and B. Norder, "Influence of the flow history on stress growth and structure changes in the thermotropic liquid crystalline polymer Vectra B950", Rheologica Acta, vol. 36, no. 1, pp. 82-95, Jan. 1997. doi:10.1007/BF003667262015-10-25
1011 A. D. Gotsis and A. Odriozola, "Extensional viscosity of a thermotropic liquid crystalline polymer", J. Rheol., vol. 44, no. 5, pp. 1205-1223, 2000. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.12892762015-10-24
1012 C. Tsenoglou and A. D. Gotsis, "Rheological characterisation of long chain branching in a melt of evolving molecular architecture", Macromolecules, vol. 34, no. 14, pp. 4685-4687, 2001. doi:10.1021/ma010370n2015-10-24
1013 A. D. Gotsis, B. L. F. Zeevenhoven and A. H. Hogt, "The effect of long chain branching on the processability of polypropylene in thermoforming", Polym. Eng. Sci., vol. 44, no. 5, pp. 973-982, May 2004. doi: 10.1002/pen.200892015-10-24
1014 A. D. Gotsis, B. L. F. Zeevenhoven and C. Tsenoglou, "Effect of long branches on the rheology of polypropylene", J. Rheol., vol. 48, no. 4, pp. 895-914, 2004. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.17648232015-10-24
1015 W. G. F. Sengers, P. Sengupta, W. J. M. Noordermeer and A. D. Gotsis, " Linear viscoelastic properties of olefinic thermoplastic elastomer blends: melt state properties", Polymer, vol. 45, no. 26, pp. 8881-8891, Dec. 2004. doi:10.1016/j.polymer.2004.10.0302015-10-24
1016 W. G. F. Sengers, O. Van den Berg, M. Wübbenhorst, A. D. Gotsis and S. J. Picken, "Dielectric spectroscopy using dielectric probes: a new approach to study glass transition dynamics in immiscible apolar polymer blends", Polymer, vol. 46, no. 16, pp. 6064-6074, Jul. 2005. doi:10.1016/j.polymer.2005.04.0952015-10-24
1017 W. G. F. Sengers, M. Wübbenhorst, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "Distribution of oil in olefinic thermoplastic elastomer blends", Polymer, vol. 46, no. 17, pp. 6391-6401, Aug. 2005. doi:10.1016/j.polymer.2005.04.0942015-10-24
1018 D. Pentari, V. Perdikatsis, D. Katsimicha, A. Kanaki, “Sorption properties of lowcalorific value greek lignites: removal of lead, cadmium, zinc and copper ions fromaqueous solutions,” J. Hazard. Mater., vol. 168, no. 2-3, pp. 1017-1021, Apr. 2009. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.02.1312015-10-24
1019 D. Pentari, A.E. Foscolos, V. Perdikatsis, “Trace element contents in the lignitebearing area of Lofoi, Florina basin, Western Greek Macedonia, Greece”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, Vol. 30, no. 4, pp. 316-324. DOI: 10.1080/155670306008248582015-10-24
1020 D. Pentari, Typou J., Goodarzi F., Foscolos A.E. “Concentrations of trace elementsand elements of environmental concern in regular and reclaimed soils developed onabandoned coal mines in Ptolemais – Amynteon, northern Greece: Impact on wheatcrops”, International Journal of Coal Geology, Vol. 65, no. 1, pp51-58, Jan. 2006. DOI: 10.1016/j.coal.2005.04.0082015-10-24
Pages: |...63 |64 |65 |66 |67 | 68 |69 |70 |71 |72 |73 |...