Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1006-1020 από 1271 αποτελέσματα
1006 Ch. Arvanitis and A. I. Delis, "Behavior of finite volume schemes for hyperbolic conservation laws on adaptive redisrtibuted spatial grids," SIAM J. Sci. Comput., vol. 28, no. 5, pp. 1927-1956, 2006. doi:10.1137/0506328532015-10-25
1007 A. I. Delis and Th. Katsaounis, "Numerical solution of the two-dimensional shallow water equations by the application of relaxation methods," Appl. Math. Modelling, vol. 29, no. 8, pp. 754-783, Aug. 2005. doi:10.1016/j.apm.2004.11.0012015-10-25
1008 A. I. Delis and Th. Katsaounis, "A generalized relaxation method for transport and diffusion of pollutant models in shallow water," Comput. Methods Appl. Math., vol. 4, no. 4, pp. 410-430, Jan. 2004. doi:10.2478/cmam-2004-00232015-10-25
1009 A. I. Delis and Th. Katsaounis, "Relaxation schemes for the shallow water equations," Int. J. Numer. Meth. Fluids, vol. 41, no. 7, pp. 695-719, Mar. 2003. doi:10.1002/fld.4622015-10-25
1010 A. I. Delis, "Improved application of the HLLE Riemann solver for the shallow water equations with source terms," Commun. Numer. Meth. Eng., vol. 19, no. 1, pp. 59-83, Jan. 2003. doi:10.1002/cnm.5702015-10-25
1011 A. I. Delis, "Higher order numerical methods evaluation for the computation of one-dimensional free surface shallow water flows," Int. J. Comp. Eng. Sci., vol. 3, no. 1, pp. 13-45, Mar. 2002. doi: 10.1142/S14658763020005382015-10-25
1012 A. I. Delis, C. P. Skeels and S. C. Ryrie, "Implicit high-resolution methods for modelling one-dimensional open channel flow," J. Hydraulic Res., vol. 38, no. 5, pp. 369-382, 2000. doi:10.1080/002216800094983182015-10-25
1013 A. T. Delis, C. P. Skeels and S. C. Ryrie, "Evaluation of some approximate Riemann solvers for transient open channel flows," J. Hydraulic Res., vol. 38, no. 3, pp. 217-231, 2000. doi:10.1080/002216800094983392015-10-25
1014 A. I. Delis and C. P. Skeels, "TVD schemes for open channel flow," Int. J. Numer. Meth. Fluids, vol. 26, no. 7, pp. 791-809, Apr. 1998. doi:10.1002/(SICI)1097-0363(19980415)26:7<791::AID-FLD688>3.0.CO;2-N2015-10-25
1015 A. D. Gotsis and D. G. Baird, "Rheological properties of liquid crystalline copolyester melts: comparison of capillary and rotary rheometer results", J. Rheol., vol. 29, no. 5, 1985. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.5498302015-10-25
1016 S. A. White, A. D. Gotsis and D. G. Baird, "Review of the entry flow problem: experimental and numerical", J. Non-Newt. Fl. Mech., vol. 24, no. 2, pp. 121-160, 1987. doi:10.1016/0377-0257(87)85007-32015-10-25
1017 D. M. Kalyon, A. D. Gotsis, U. Yilmazer, G. Gogos, H. Sangani, B. Aral and C. Tsenoglou, "Development of experimental techniques and simulation methods to analyze mixing in co-rotating twin screw extrusion", Adv. Polym. Tech., vol. 8, no. 4, pp. 337-353, 1988. doi:10.1002/adv.1988.0600804012015-10-25
1018 A. D. Gotsis, D. .G. Baird and J. N. Reddy, "Comparison of experimental data with the numerical simulation of planar entry flow: Role of the constitutive equation", Int. J. Num. Meth. Fl., vol. 10, no. 4, pp. 373-400, Mar. 1990. doi:10.1002/fld.16501004032015-10-25
1019 Z. Ji and A. D. Gotsis, "Numerical study of slip at the walls in the extruder", Int. Polymer Process., vol. 7, no. 2, pp. 132-139, May 1992. doi:10.3139/217.9201322015-10-25
1020 H. C. Langelaan, A. D. Gotsis and A. Posthuma de Boer, "On the linearity of the pressure drop during flow of thermotropic LCPs in slits and capillaries", J. Rheol. , vol. 38, no. 5, 1994. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.5505482015-10-25
Pages: |...63 |64 |65 |66 |67 | 68 |69 |70 |71 |72 |73 |...