Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1006-1020 από 1314 αποτελέσματα
1006 D. Vamvuka, Ε. Κarouki and S. Sfakiotakis, “Gasification of waste biomass chars by carbon dioxide via thermogravimetry. Part I. Effect of mineral matter.”, Fuel, vol. 90, no. 3, pp. 1120-1127, Mar. 2001. doi:10.1016/j.fuel.2010.12.0012015-10-27
1007 D. Vamvouka, “Βio-oil, solid and gaseous biofuels from biomass pyrolysis processes-an overview”, Int. J. Energy Res., vol. 35, no. 10, pp. 835-862, Aug. 2011. doi:10.1002/er.18042015-10-27
1008 D. Vamvuka, S. Sfakiotakis, T. Mourouzidis and G. Bandelis, “Development of a biomass-fired combustion unit for residential heating”, Combust. Sci. Technol., vol. 183, no. 8, pp. 764-778, Aug. 2011. doi:10.1080/00102202.2010.5430972015-10-27
1009 D. Vamvuka and E. Kakaras, “Ash properties and environmental impact of various biomass and coal fuels and their blends”, Fuel Process. Technol., vol. 92, no. 3, pp. 570-581, Mar. 2011. doi:10.1016/j.fuproc.2010.11.0132015-10-27
1010 D. Vamvuka, M. Pitharoulis, G. Alevizos, D. Pentari and E. Repouskou, “Ash effects during combustion of lignite/biomass blends in fluidized beds”, Renew. Energy, vol. 34, no. 12, pp. 2662-2671, Dec. 2009. doi:10.1016/j.renene.2009.05.0052015-10-27
1011 M. Galetakis and D. Vamvouka, “Lignite quality uncertainty estimation for the assessment of CO2 emissions”, Energy Fuels, vo. 23, no. 4, pp. 2103-2110, Apr. 2009. doi:10.1021/ef800964f2015-10-27
1012 D. Vamvuka, N. Salpigidou, E. Kastanaki and S. Sfakiotakis, “Possibility of using paper sludge in co-firing applications”, Fuel, vol. 88, no. 4, pp. 637-643, Apr. 2009. doi:10.1016/j.fuel.2008.09.0292015-10-27
1013 D. Vamvouka, “Comparative fixed/fluidized bed experiments for the thermal behaviour and environmental impact of olive kernel ash”, Renew. Energy, vol. 34, no. 1, pp. 158-164, Jan. 2009. doi:10.1016/j.renene.2008.04.0322015-10-27
1014 D. Vamvuka, E. Troulinos and E. Kastanaki, “The effect of mineral matter on the physical and chemical activation of low rank coal and biomass materials”, Fuel, vol. 85, no. 12-13, pp. 1763-1771, Sep. 2006. doi:10.1016/j.fuel.2006.03.0052015-10-27
1015 D. Vamvouka, I. Chachladakis and D. Pentari, “Leaching of toxic elements from lignite and agroresidue ashes in cultivated soils of Crete”, Energy Fuels, vol. 19, no. 3, pp. 807-812, May 2005. doi:10.1021/ef040067y2015-10-27
1016 D. Vamvouka and D. Zografos, “Predicting the behavior of ash from agricultural wastes during combustion”, Fuel, vol. 83, no. 14-15, pp. 2051-2057, Oct. 2004. doi: 10.1016/j.fuel.2004.04.0122015-10-27
1017 D. Vamvuka, C. Arvanitidis and D. Zachariadis, “Flue gas desulfurization at high temperatures. A review", Environ. Eng. Sci., vol. 21, no. 4, pp. 525-548, Jul. 2004. doi:10.1089/1092875041358557.2015-10-27
1018 D. Vamvouka, E. Kastanaki, M. Lasithiotakis and C. Papanicolaou, “Combustion behavior of xylite/lignite mixtures”, Carbon, vol. 42, no. 2, pp. 351-359, 2004. doi:10.1016/j.carbon.2003.11.0022015-10-27
1019 D. Vamvouka, E. Kastanaki and M. Lasithiotakis, "Devolatilization and combustion kinetics of low-rank coal blends from dynamic measurements", Ind. Eng. Chem. Res., vol. 42, no. 20, pp. 4732-4740, 2003. doi:10.1021/ie020758m2015-10-27
1020 D. Vamvouka, N. Pasadakis, E. Kastanaki, P. Grammelis and E. Kakaras, “Kinetic modeling of coal/agricultural by-product blends", Energy Fuels, vol. 17, no. 3, pp. 549-558, 2003. doi:10.1021/ef020179u2015-10-27
Pages: |...63 |64 |65 |66 |67 | 68 |69 |70 |71 |72 |73 |...