Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1021-1035 από 1258 αποτελέσματα
1021 D. Pentari, A.E. Foscolos, V. Perdikatsis “Trace element contents in the Domenicolignite deposit, Elassona basin, Central Greece”, International Journal of CoalGeology Vol. 58, no. 4, pp 261-268, Jun. 2004. DOI: 10.1016/j.coal.2004.01.0022015-10-24
1022 P. D. N. Vlasveld, M. De Jong, H. E. N. Bersee, A. D. Gotsis and S. J. PIcken, "The relation between rheological and mechanical properties of PA6 nano- and micro-composites", Polymer, vol. 46, no. 23, pp. 10279-10289, Nov. 2005. doi:10.1016/j.polymer.2005.08.0022015-10-24
1023 C. Tsenoglou, E. Vogiatzis and A. D. Gotsis, "Simple constitutive modelling of nonlinear viscoelasticity under general extension", J. Non-Newt. Flow Mech., vol. 138, no. 1, pp. 33-43, Sep. 2006. doi:10.1016/j.jnnfm.2006.05.0022015-10-24
1024 P. G. Malchev, B. Norder, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "The strain dependence of the dynamic moduli of short fiber reinforced thermoplastic blends", J. Rheol., vol. 51, no. 235, 2007. doi: http://dx.doi.org/10.1122/1.24097372015-10-24
1025 P. G. Malchev, G. De Vos, B. Norder, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "Evolution of the morphology and the mechanical properties of ternary PE/PA6/GF composites during annealing", Polymer, vol. 48, no. 21, pp. 6294-6303, Oct. 2007. doi:10.1016/j.polymer.2007.08.0372015-10-24
1026 P. G. Malchev, B. Norder, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "The effect of annealing on the melt rheology of ternary PE/PA6/GF composites", Polymer, vol. 48, no. 23, pp. 6834-6842, Nov. 2007. doi:10.1016/j.polymer.2007.09.0272015-10-24
1027 G. Choudalakis and A. D. Gotsis,"Permeability of polymer/clay nanocomposites: a review". European Polymer J., vol. 45, no. 4, pp.967-984, Apr. 2009. doi:10.1016/j.eurpolymj.2009.01.0272015-10-24
1028 G. Choudalakis, A. D. Gotsis, H. Schut and S. J. Picken, "The free volume in acrylic resin/laponite nanocomposite coatings", European Polymer J., vol. 47, no. 3, pp. 264-272, Mar. 2011. doi:10.1016/j.eurpolymj.2010.12.0082015-10-24
1029 E. Borsig, M. van Duin, A. D. Gotsis and F. Picchioni, "Long chain branching on linear polypropylene by solid state reactions", European Polymer J., vol. 44, no. 1, pp. 200-212, Jan. 2008. doi:10.1016/j.eurpolymj.2007.10.0082015-10-24
1030 P. G. Malchev, G. De Vos, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "Mechanical and fracture properties of ternary Polyethylene/polyamide-6/glass fiber composites", Composites Sci. and Technology, vol. 70, no. 5, pp. 734-742, May 2010. doi:10.1016/j.compscitech.2010.01.0042015-10-24
1031 G. Choudalakis and A. D. Gotsis, "Free volume and mass transport in polymer nanocomposites", Curr.Op.Col.Interf.Sci., vol. 17, no. 3, pp. 132-140, Jun. 2012. doi:10.1016/j.cocis.2012.01.0042015-10-24
1032 D. Vakondios, P. Kyratsis, S. Yaldiz and A. Antoniadis, "Influence of milling strategy on the surface roughness in ball end milling of the aluminum alloy Al7075-T6", Measurement, vol. 45, no. 6, pp. 1480-1488, Jul. 2012. doi:10.1016/j.measurement.2012.03.0012015-10-24
1033 A. Antoniadis, "Gear skiving-CAD simulation approach", Comput. Aided Design, vol. 44, no. 7, pp. 611-616, Jul. 2012. doi:10.1016/j.cad.2012.02.0032015-10-24
1034 N. Tapoglou and A. Antoniadis, "3-Dimensional kinematics simulation of face milling", Measurement, vol. 45, no. 6, pp. 1396-1405, Jul. 2012. doi:10.1016/j.measurement.2012.03.0262015-10-24
1035 N. Tapoglou and A. Antoniadis, "CAD-based calculation of cutting force components in gear hobbing", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 134, no. 3, May 2012. doi:10.1115/1.40065532015-10-24
Pages: |...64 |65 |66 |67 |68 | 69 |70 |71 |72 |73 |74 |...