Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1036-1050 από 1322 αποτελέσματα
1036 D. Vamvuka, E. T. Woodburn and P. R. Senior, "Modelling of an entrained flow coal gasifier. 1. Development of the model and general predictions", Fuel, vol. 74, no. 10, pp. 1452-1460, Oct. 1995. doi:10.1016/0016-2361(95)00051-62015-10-26
1037 D. Papageorgiou, D. Vamvouka and X. E. Verykios, "Oxidative coupling of methane to C2 hydrocarbons over doped titania catalysts", Stud. Surf. Sci. Catal., vol. 75, pp. 2269-2272, 1993. doi:10.1016/S0167-2991(08)64277-92015-10-26
1038 M. Koussathana, N. Vamvouka and X. Verykios, "Improved hydrogenation catalysts for coal-derived liquids", Int. J. Energy Res., vol. 18, no. 2, pp. 243-250, Mar. 1994. doi:10.1002/er.44401802222015-10-26
1039 M. Koussathana, N. Vamvouka and X. E. Verykios, "Naphthalene hydrogenation reactivity of rhodium-rhenium and ruthenium-rhenium formulations dispersed on doped titania carriers", Appl. Catal. A: General, vol. 95, no. 2, pp. 211-220, Mar. 1993. doi:10.1016/0926-860X(93)85075-Z2015-10-26
1040 A. M. Efstathiou, D. Boudouvas, D. Vamvouka and X. E. Verykios, "Kinetics of methane oxidative coupling on zinc-doped titanium oxide", App. Catal. A: General, vol. 92, no. 1, pp. 1-15, Dec. 1992. doi:10.1016/0926-860X(92)80275-H2015-10-26
1041 D. Papageorgiou, D. Vamvouka, D. Boudouvas and X.E. Verykios, "Oxidative coupling of methane to C2 hydrocarbons over titania- based catalysts", Catal. Today, vol. 13, no. 1-2, pp. 391-400, Mar. 1992. doi:10.1016/0920-5861(92)80164-I2015-10-26
1042 M. Koussathana, N. Vamvouka, M. Tsapatsis and X. Verykios, "Hydrogenation of aromatic compounds over noble metals dispersed on doped titania carriers", Appl. Catal. A: General, vol. 80, no. 1, pp. 99-113, Jan. 1992. doi:10.1016/0926-860X(92)85111-N2015-10-26
1043 M. Koussathana, D. Vamvouka, H. Economou and X. Verykios, "Slurry-phase hydrogenation of aromatic compounds over supported noble metal catalysts", Appl. Catalysis, vol. 77, no. 2, pp. 283-301, Oct. 1991. doi:10.1016/0166-9834(91)80072-52015-10-26
1044 M. Mandalaki, K. Zervas, T. Tsoutsos and A. Vazakas, "Assessment of fixed shading devices with integrated PV for efficient energy use", Solar Energy, vol. 86, no. 9, pp. 2561-2575, Sep. 2012. doi:10.1016/j.solener.2012.05.0262015-10-26
1045 A. I. Delis, I. K. Nikolos and M. Papageorgiou, "High-resolution numerical relaxation approximations to second-order macroscopic traffic flow models," Transp. Res. C: Emerging Technol., vol. 44, pp. 318-349, Jul. 2014. doi:10.1016/j.trc.2014.04.0042015-10-26
1046 M. Kazoleaa, A. I. Delis and C. E. Synolakis, "Numerical treatment of wave breaking on unstructured finite volume approximations for extended Boussinesq-type equations," J. Computat. Physics, vol. 271, pp. 281-305, Aug. 2014. doi:10.1016/j.jcp.2014.01.0302015-10-26
1047 M. Kazolea, A. I. Delis, I. K. Nikolos and C. E. Synolakis, "An unstructured finite volume numerical scheme for extended 2D Boussinesq-type equations," Coastal Eng., vol. 69, pp. 42-66, Nov. 2012. doi:10.1016/j.coastaleng.2012.05.0082015-10-26
1048 A. I. Delis and I. K. Nikolos, "A novel multidimensional solution reconstruction and edge-based limiting procedure for unstructured cell-centered finite volumes with application to shallow water dynamics," Int. J. for Numer. Meth. Fluids, vol. 71, no. 5, pp. 584-633, Feb. 2013. doi:10.1002/fld.36742015-10-26
1049 M. Kazolea and A. I. Delis, "A well-balanced shock-capturing hybrid finite volume–finite difference numerical scheme for extended 1D Boussinesq models," Appl. Num. Math., vol. 67, pp. 167-186, May 2013. doi:10.1016/j.apnum.2011.07.0032015-10-26
1050 N. A. Kampanis, A. I. Delis, D. C. Antonopoulou and G. Kozyrakis, "A finite element discretization of the standard parabolic equation in generalized boundary fitting coordinates," Appl. Num. Math., vol. 67, pp. 152-166, May 2013. doi:10.1016/j.apnum.2011.05.0052015-10-26
Pages: |...65 |66 |67 |68 |69 | 70 |71 |72 |73 |74 |75 |...