Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1051-1065 από 1298 αποτελέσματα
1051 A. D. Gotsis and A. Odriozola, "Extensional viscosity of a thermotropic liquid crystalline polymer", J. Rheol., vol. 44, no. 5, pp. 1205-1223, 2000. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.12892762015-10-24
1052 C. Tsenoglou and A. D. Gotsis, "Rheological characterisation of long chain branching in a melt of evolving molecular architecture", Macromolecules, vol. 34, no. 14, pp. 4685-4687, 2001. doi:10.1021/ma010370n2015-10-24
1053 A. D. Gotsis, B. L. F. Zeevenhoven and A. H. Hogt, "The effect of long chain branching on the processability of polypropylene in thermoforming", Polym. Eng. Sci., vol. 44, no. 5, pp. 973-982, May 2004. doi: 10.1002/pen.200892015-10-24
1054 A. D. Gotsis, B. L. F. Zeevenhoven and C. Tsenoglou, "Effect of long branches on the rheology of polypropylene", J. Rheol., vol. 48, no. 4, pp. 895-914, 2004. doi:http://dx.doi.org/10.1122/1.17648232015-10-24
1055 W. G. F. Sengers, P. Sengupta, W. J. M. Noordermeer and A. D. Gotsis, " Linear viscoelastic properties of olefinic thermoplastic elastomer blends: melt state properties", Polymer, vol. 45, no. 26, pp. 8881-8891, Dec. 2004. doi:10.1016/j.polymer.2004.10.0302015-10-24
1056 W. G. F. Sengers, O. Van den Berg, M. Wübbenhorst, A. D. Gotsis and S. J. Picken, "Dielectric spectroscopy using dielectric probes: a new approach to study glass transition dynamics in immiscible apolar polymer blends", Polymer, vol. 46, no. 16, pp. 6064-6074, Jul. 2005. doi:10.1016/j.polymer.2005.04.0952015-10-24
1057 W. G. F. Sengers, M. Wübbenhorst, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "Distribution of oil in olefinic thermoplastic elastomer blends", Polymer, vol. 46, no. 17, pp. 6391-6401, Aug. 2005. doi:10.1016/j.polymer.2005.04.0942015-10-24
1058 D. Pentari, V. Perdikatsis, D. Katsimicha, A. Kanaki, “Sorption properties of lowcalorific value greek lignites: removal of lead, cadmium, zinc and copper ions fromaqueous solutions,” J. Hazard. Mater., vol. 168, no. 2-3, pp. 1017-1021, Apr. 2009. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.02.1312015-10-24
1059 D. Pentari, A.E. Foscolos, V. Perdikatsis, “Trace element contents in the lignitebearing area of Lofoi, Florina basin, Western Greek Macedonia, Greece”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, Vol. 30, no. 4, pp. 316-324. DOI: 10.1080/155670306008248582015-10-24
1060 D. Pentari, Typou J., Goodarzi F., Foscolos A.E. “Concentrations of trace elementsand elements of environmental concern in regular and reclaimed soils developed onabandoned coal mines in Ptolemais – Amynteon, northern Greece: Impact on wheatcrops”, International Journal of Coal Geology, Vol. 65, no. 1, pp51-58, Jan. 2006. DOI: 10.1016/j.coal.2005.04.0082015-10-24
1061 D. Pentari, A.E. Foscolos, V. Perdikatsis “Trace element contents in the Domenicolignite deposit, Elassona basin, Central Greece”, International Journal of CoalGeology Vol. 58, no. 4, pp 261-268, Jun. 2004. DOI: 10.1016/j.coal.2004.01.0022015-10-24
1062 P. D. N. Vlasveld, M. De Jong, H. E. N. Bersee, A. D. Gotsis and S. J. PIcken, "The relation between rheological and mechanical properties of PA6 nano- and micro-composites", Polymer, vol. 46, no. 23, pp. 10279-10289, Nov. 2005. doi:10.1016/j.polymer.2005.08.0022015-10-24
1063 C. Tsenoglou, E. Vogiatzis and A. D. Gotsis, "Simple constitutive modelling of nonlinear viscoelasticity under general extension", J. Non-Newt. Flow Mech., vol. 138, no. 1, pp. 33-43, Sep. 2006. doi:10.1016/j.jnnfm.2006.05.0022015-10-24
1064 P. G. Malchev, B. Norder, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "The strain dependence of the dynamic moduli of short fiber reinforced thermoplastic blends", J. Rheol., vol. 51, no. 235, 2007. doi: http://dx.doi.org/10.1122/1.24097372015-10-24
1065 P. G. Malchev, G. De Vos, B. Norder, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "Evolution of the morphology and the mechanical properties of ternary PE/PA6/GF composites during annealing", Polymer, vol. 48, no. 21, pp. 6294-6303, Oct. 2007. doi:10.1016/j.polymer.2007.08.0372015-10-24
Pages: |...66 |67 |68 |69 |70 | 71 |72 |73 |74 |75 |76 |...