Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1051-1065 από 1323 αποτελέσματα
1051 N. A. Kampanis, A. I. Delis, D. C. Antonopoulou and G. Kozyrakis, "A finite element discretization of the standard parabolic equation in generalized boundary fitting coordinates," Appl. Num. Math., vol. 67, pp. 152-166, May 2013. doi:10.1016/j.apnum.2011.05.0052015-10-26
1052 A. I. Delis, I. K. Nikolos and M. Kazolea, "Performance and comparison of cell-centered and node-centered unstructured finite volume discretizations for shallow water free surface flows," Archives Computational Meth. Eng., vol. 18, no. 1, pp. 57-118, Mar. 2001. doi:10.1007/s11831-011-9057-62015-10-26
1053 A. I. Delis and M. Kazolea, "Finite volume simulation of waves formed by sliding masses," Int. J. Num. Meth. Biomed. Eng., vol. 27, no. 5, pp. 732-757, May 2011. doi:10.1002/cnm.13292015-10-25
1054 I. K. Nikolos and A. I. Delis, "An unstructured node-centered finite volume scheme for shallow water flows with wet/dry fronts over complex topography," Comput. Meth. Appl. Mech. Eng., vol. 198, no. 47-48, pp. 3723-3750, Oct. 2009. doi:10.1016/j.cma.2009.08.0062015-10-25
1055 A. I. Delis and E. N. Mathioudakis, "A finite volume method parallelization for the simulation of free surface shallow water flows," Mathem. Comput. Simulation, vol. 79, no. 11, pp. 3339-3359, Jul. 2009. doi:10.1016/j.matcom.2009.05.0102015-10-25
1056 A. I. Delis, M. Kazolea and N. A. Kampanis, "A robust high-resolution finite volume scheme for the simulation of long waves over complex domains," Int. J. Numer. Meth. Fluids, vol. 56, no. 4, pp. 419-452, Feb. 2008. doi:10.1002/fld.15372015-10-25
1057 A. I. Delis and I. Papoglou, "Relaxation approximation to bed-load sediment transport," J. Computational Appl. Math., vol. 213, no. 2 pp. 521-546, Apr. 2008. doi:10.1016/j.cam.2007.02.0032015-10-25
1058 Ch. Arvanitis and A. I. Delis, "Behavior of finite volume schemes for hyperbolic conservation laws on adaptive redisrtibuted spatial grids," SIAM J. Sci. Comput., vol. 28, no. 5, pp. 1927-1956, 2006. doi:10.1137/0506328532015-10-25
1059 A. I. Delis and Th. Katsaounis, "Numerical solution of the two-dimensional shallow water equations by the application of relaxation methods," Appl. Math. Modelling, vol. 29, no. 8, pp. 754-783, Aug. 2005. doi:10.1016/j.apm.2004.11.0012015-10-25
1060 A. I. Delis and Th. Katsaounis, "A generalized relaxation method for transport and diffusion of pollutant models in shallow water," Comput. Methods Appl. Math., vol. 4, no. 4, pp. 410-430, Jan. 2004. doi:10.2478/cmam-2004-00232015-10-25
1061 A. I. Delis and Th. Katsaounis, "Relaxation schemes for the shallow water equations," Int. J. Numer. Meth. Fluids, vol. 41, no. 7, pp. 695-719, Mar. 2003. doi:10.1002/fld.4622015-10-25
1062 A. I. Delis, "Improved application of the HLLE Riemann solver for the shallow water equations with source terms," Commun. Numer. Meth. Eng., vol. 19, no. 1, pp. 59-83, Jan. 2003. doi:10.1002/cnm.5702015-10-25
1063 A. I. Delis, "Higher order numerical methods evaluation for the computation of one-dimensional free surface shallow water flows," Int. J. Comp. Eng. Sci., vol. 3, no. 1, pp. 13-45, Mar. 2002. doi: 10.1142/S14658763020005382015-10-25
1064 A. I. Delis, C. P. Skeels and S. C. Ryrie, "Implicit high-resolution methods for modelling one-dimensional open channel flow," J. Hydraulic Res., vol. 38, no. 5, pp. 369-382, 2000. doi:10.1080/002216800094983182015-10-25
1065 A. T. Delis, C. P. Skeels and S. C. Ryrie, "Evaluation of some approximate Riemann solvers for transient open channel flows," J. Hydraulic Res., vol. 38, no. 3, pp. 217-231, 2000. doi:10.1080/002216800094983392015-10-25
Pages: |...66 |67 |68 |69 |70 | 71 |72 |73 |74 |75 |76 |...