Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1066-1080 από 1257 αποτελέσματα
1066 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos, N. G. Gikas, P. P. Nomikos, " Fracture control growth in plexiglas under decoupled conditions," Explosives Engin., pp. 4-9, 1997.2015-10-22
1067 D. Bardzokas and G. E. Exadaktylos, "Integral equations of thermoelasticity and thermoconductivity for cracked isotropic or anisotropic multiply connected bodies with reinforcement," Arch. Mech., vol. 47, no.2, 1995, pp. 173-202.2015-10-22
1068 D. Bardzokas and G. E. Exadaktylos, "Plane contact of a cylindrical opening stiffened by a thin shell," Engi. Transactions, vol. 43, no. 1-2, 1995, pp. 27-44.2015-10-22
1069 S. Bose, D. G. Angelakis, and D. Burgarth “Transfer of a polaritonic qubit through a coupled cavity array”, Journ. Of Mod. Opt., vol. 54, no. 13-15, pp. 2307-2314, 2007. doi:10.1080/095003407015151202015-10-22
1070 J. Cho, D. G. Angelakis, and S. Bose, “Heralded generation of entanglement with coupled cavities”, Phys. Rev. A, vol. 78, no. 2, Aug. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.78.0223232015-10-22
1071 J. Cho, D. G. Angelakis, and S. Bose, “Simulation of high-spin Heisenberg models in coupled cavities”, Phys. Rev. A, vol. 78, no. 6, Dec. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.78.0623382015-10-22
1072 E. Paspalakis, D. G. Angelakis and P.L. Knight, "The influence of density of modes on dark lines in spontaneous emission", Opt. Com., vol. 172, no. 1-6, pp. 229-240, Dec. 1999. doi:10.1016/S0030-4018(99)00511-82015-10-22
1073 D. G. Angelakis and P. L. Knight, "Testing Bell inequalities in photonic crystals", Eur. Phys. Journal D., vol. 18, no. 2, pp 247-250, Feb. 2002. doi:10.1140/epjd/e200200292015-10-22
1074 D. G. Angelakis, E. Paspalakis and P.L. Knight, "Coherent phenomena in photonic crystals", Phys. Rev. A, vol. 64, no. 1, Jul. 2001. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.64.0138012015-10-22
1075 D. G. Angelakis, E. Paspalakis and P. L. Knight, "Transient properties of modified reservoir-induced transparency", Phys. Rev. A, vol. 61, no. 5, May 2000. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.61.0558022015-10-22
1076 D. G. Angelakis, E. Paspalakis and P.L. Knight, "Photonic crystals and inhibition of spontaneous emission: an introduction", Contemp. Phys., vol. 45, no. 4, pp. 303-318, Jul. 2004. doi:10.1080/001075104100016767952015-10-21
1077 D. G. Angelakis and S. Bose, “Generation and verification of high-dimensional entanglement from coupled-cavity arrays”, Jour. of Opt. Soc. Amer. B., vol. 24, no. 2, pp. 266-269, 2007. doi:10.1364/JOSAB.24.0002662015-10-21
1078 D. G. Angelakis, M. Santos, V. Yanopappas and A.K. Ekert, “A proposal for the implementation of quantum gates with photonic-crystal waveguides”, Phys. Lett. A., vol. 362, no. 5-6, pp. 377-380, Mar. 2007. doi:10.1016/j.physleta.2006.10.0462015-10-21
1079 D. G. Angelakis and A. Kay, “Weaving light-matter qubits into a one way quantum computer”, New J. Phys., vol. 10, Feb. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/10/2/0230122015-10-21
1080 D. G. Angelakis, M. F. Santos and S. Bose, “Photon-blockade-induced Mott transitions and XY spin models in coupled cavity arrays”, Phys. Rev. A, vol. 76, no. 3, Sep. 2007. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.76.0318052015-10-21
Pages: |...67 |68 |69 |70 |71 | 72 |73 |74 |75 |76 |77 |...