Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1066-1080 από 1271 αποτελέσματα
1066 N. Vidakis, A. Antoniadis and N. Bilalis, "The VDI 3198 indentation test evaluation of a reliable qualitative control for layered compounds", J. Materials Process. Technology, vol. 143-144, pp. 481-485, Dec. 2003. doi:10.1016/S0924-0136(03)00300-52015-10-22
1067 A. Antoniadis , C. Savakis, N. Bilalis and A. Balouktsis, "Prediction of surface topomorphy and roughness in ball-end milling", Int. J. Advanced Manufacturing Technology, vol. 21, no. 12 , pp. 965-971, Sep. 2003. doi:10.1007/s00170-002-1418-82015-10-22
1068 N. Bilalis, G. Scroubelos, A. Antoniadis, D. Emiris and D. Koulouriotis, "Visual factory: basic principles and the 'zoning' approach", Int. J. Prod. Research, vol. 40, no. 15, pp. 3575-3588, 2002. doi:10.1080/002075402101400312015-10-22
1069 A. Antoniadis, N. Vidakis and N. Bilalis, "Fatigue fracture investigation of cemented carbide tools in gear hobbing, part 2: the effect of cutting parameters on the level of tool stresses – a quantitative parametric analysis", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 124, no. 4, pp. 792-798, Oct. 2002. doi:10.1115/1.15111732015-10-22
1070 C. E. Τsoutrelis, G. E. Exadaktylos and N. G. Gikas, "Ultrasonic characterization of apparently isotropic decorative stones," Min. Wealth, vol. 89, 1994, pp. 7-12.2015-10-22
1071 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos and A. P. Kapenis, "Estimation of the rock mass modulus of deformation using geomechanical relations and mathematical models," Min. Wealth, 1992, pp. 285-302. 2015-10-22
1072 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos and A. P. Kapenis, "Estimation of the modulus of deformation of a heavily jointed rock mass interbedded between rocks of known moduli," Min. Wealth, vol. 82, 1993, pp. 17-20.2015-10-22
1073 A. Antoniadis, N. Vidakis and N. Bilalis, "Fatigue fracture investigation of cemented carbide tools in gear hobbing, part 1: FEM modeling of fly hobbing and computational interpretation of experimental results", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 124, no. 4, pp. 784-791, Oct. 2002. doi:10.1115/1.15111722015-10-22
1074 S. Kourkoulis and G. E. Exadaktylos, "The displacement discontinuity technique in fracture mechanics: the subsurface crack problem," Archives of Mech., vol. 53, no. 4-5, 2001, pp. 421-437.2015-10-22
1075 E. Mistakidou, K. Bambakidou and G. E. Exadaktylos, " Einfluss der mineralogischen und technischen eigenschaften bei der marmorexplorierung im beispiel von marmorsteinbruchen aus Volakas und Nikisiani, Griecheland," European J. of Min., vol. 10, no. 1, 1998, pp. 197.2015-10-22
1076 K.-D. Bouzakis, S. Kombogiannis, A. Antoniadis and N. Vidakis, "Gear hobbing cutting process simulation and tool wear prediction models", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 124, no. 1, pp. 42-51, Mar. 2001. doi:10.1115/1.14302362015-10-22
1077 A. Antoniadis, "Simulation of milled surface topomorphy", Int. J. Modelling and Simulation, vol. 21, no. 4, pp. 271-274, 2001. doi:10.1080/02286203.2001.114422122015-10-22
1078 K.-D. Bouzakis and A. Antoniadis, "Optimal selection of machining data in gear hobbing regarding the tool mechanical stresses occuring during the cutting process", CIRP Annals, vol. 37, no. 1, pp. 109-112, 1988. doi:10.1016/S0007-8506(07)61597-22015-10-22
1079 D. G. Angelakis, A. Beige, P. L. Knight, W. J. Munro, and B. Tregenna "Verifying atom entanglement schemes by testing Bell's inequality", Z. Naturforsch. A, vol. 56, no. 1-2, pp. 27-34, Feb. 2001. doi:10.1515/zna-2001-01062015-10-22
1080 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos, N. G. Gikas, P. P. Nomikos, " Fracture control growth in plexiglas under decoupled conditions," Explosives Engin., pp. 4-9, 1997.2015-10-22
Pages: |...67 |68 |69 |70 |71 | 72 |73 |74 |75 |76 |77 |...