Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1081-1095 από 1314 αποτελέσματα
1081 P. G. Malchev, G. De Vos, B. Norder, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "Evolution of the morphology and the mechanical properties of ternary PE/PA6/GF composites during annealing", Polymer, vol. 48, no. 21, pp. 6294-6303, Oct. 2007. doi:10.1016/j.polymer.2007.08.0372015-10-24
1082 P. G. Malchev, B. Norder, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "The effect of annealing on the melt rheology of ternary PE/PA6/GF composites", Polymer, vol. 48, no. 23, pp. 6834-6842, Nov. 2007. doi:10.1016/j.polymer.2007.09.0272015-10-24
1083 G. Choudalakis and A. D. Gotsis,"Permeability of polymer/clay nanocomposites: a review". European Polymer J., vol. 45, no. 4, pp.967-984, Apr. 2009. doi:10.1016/j.eurpolymj.2009.01.0272015-10-24
1084 G. Choudalakis, A. D. Gotsis, H. Schut and S. J. Picken, "The free volume in acrylic resin/laponite nanocomposite coatings", European Polymer J., vol. 47, no. 3, pp. 264-272, Mar. 2011. doi:10.1016/j.eurpolymj.2010.12.0082015-10-24
1085 E. Borsig, M. van Duin, A. D. Gotsis and F. Picchioni, "Long chain branching on linear polypropylene by solid state reactions", European Polymer J., vol. 44, no. 1, pp. 200-212, Jan. 2008. doi:10.1016/j.eurpolymj.2007.10.0082015-10-24
1086 P. G. Malchev, G. De Vos, S. J. Picken and A. D. Gotsis, "Mechanical and fracture properties of ternary Polyethylene/polyamide-6/glass fiber composites", Composites Sci. and Technology, vol. 70, no. 5, pp. 734-742, May 2010. doi:10.1016/j.compscitech.2010.01.0042015-10-24
1087 G. Choudalakis and A. D. Gotsis, "Free volume and mass transport in polymer nanocomposites", Curr.Op.Col.Interf.Sci., vol. 17, no. 3, pp. 132-140, Jun. 2012. doi:10.1016/j.cocis.2012.01.0042015-10-24
1088 D. Vakondios, P. Kyratsis, S. Yaldiz and A. Antoniadis, "Influence of milling strategy on the surface roughness in ball end milling of the aluminum alloy Al7075-T6", Measurement, vol. 45, no. 6, pp. 1480-1488, Jul. 2012. doi:10.1016/j.measurement.2012.03.0012015-10-24
1089 A. Antoniadis, "Gear skiving-CAD simulation approach", Comput. Aided Design, vol. 44, no. 7, pp. 611-616, Jul. 2012. doi:10.1016/j.cad.2012.02.0032015-10-24
1090 N. Tapoglou and A. Antoniadis, "3-Dimensional kinematics simulation of face milling", Measurement, vol. 45, no. 6, pp. 1396-1405, Jul. 2012. doi:10.1016/j.measurement.2012.03.0262015-10-24
1091 N. Tapoglou and A. Antoniadis, "CAD-based calculation of cutting force components in gear hobbing", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 134, no. 3, May 2012. doi:10.1115/1.40065532015-10-24
1092 P. Kyratsis, N. Bilalis and A. Antoniadis, "CAD-based simulations and design of experiments for determining thrust force in drilling operations", Comput. Aided Design, vol. 43, no. 12, pp. 1879-1890, Dec. 2011. doi:10.1016/j.cad.2011.06.0022015-10-23
1093 M. J. Papagrigorakis, Ph. N. Synodinos, A. Antoniadis, E. Maravelakis, P. Toulas, O. Nilsson and E. Baziotopoulou-Valavani, "Facial reconstruction of an 11-year-old female resident of 430 B.C. Athens", Angle Orthod., vol. 81, no. 1, pp. 169-177, Jan. 2011. doi:10.2319/012710-58.12015-10-23
1094 P. Kyratsis, N. Tapoglou, N. Bilalis and A. Antoniadis, "Thrust force prediction of twist drill tools using a 3D CAD system application programming interface", Int. J. of Machining and Machinability of Materials, vol. 10, no. 1-2, pp. 18-33, 2011. doi:10.1504/IJMMM.2011.0408522015-10-23
1095 K. Maniadaki, A. Antoniadis and N. Bilalis, "Effect of impact angle and velocity in crater circularity in abrasive water jet machining by means of multi-particle impact simulation", Int. J. of Machining and Machinability of Materials, vol. 10, no. 1-2, pp. 34-47, 2001. doi:10.1504/IJMMM.2011.0408532015-10-23
Pages: |...68 |69 |70 |71 |72 | 73 |74 |75 |76 |77 |78 |...