Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1096-1110 από 1264 αποτελέσματα
1096 M. Huo, C. Noh, B. M. Rodríguez-Lara and D. G. Angelakis, "Quantum simulation of Cooper pairing with photons", Phys. Rev. A, vol. 86, no.4, Oct. 2012. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.86.0438402015-10-21
1097 C. Noh, B. M. Rodríguez-Lara and D. G. Angelakis, "Quantum simulation of neutrino oscillations with trapped ions", New J. Phys., vol. 14, Mar. 2012. doi:http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/14/3/0330282015-10-21
1098 A. Rai and D. G. Angelakis, "Dynamics of nonclassical light in integrated nonlinear waveguide arrays and generation of robust continuous-variable entanglement", Phys. Rev. A, vol. 85, no. 5, May 2012. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.85.0523302015-10-21
1099 M. Huo, D. G. Angelakis and L. C. Kwek, "Spinons and holons with polarized photons in a nonlinear waveguide", New J. Phys., vol. 14, Jul. 2012. doi:10.1088/1367-2630/14/7/0750272015-10-21
1100 T. Grujic, S. R. Clark, D. Jaksch and D. G. Angelakis, "Non-equilibrium many-body effects in driven nonlinear resonator arrays", New J. Phys., vol. 14, Oct. 2012. doi:10.1088/1367-2630/14/10/1030252015-10-21
1101 D. G. Angelakis, M. Huo, D. Chang, L. C. Kwek, and V. Korepin, "Mimicking interacting relativistic theories with stationary pulses of light", Phys. Rev. Lett., vol. 110, no. 10, Mar. 2013. doi:10.1103/PhysRevLett.110.1005022015-10-21
1102 D. Monopolis ,E. Stiakakis ,Z. Agioutantis ,K. Kavouridis ," Geotechnical Investigation at lignite mines," Mineral Res. Eng., vol. 8, no. 4, pp. 405 - 418,1999.doi:10.1142/S09506098990003722015-10-20
1103 E. Steiakakis ,K. Kavouridis ,D. Monopolis ," Large scale failure of the external waste dump at the "South Field" lignite mine, Northern Greece," Eng. Geology ,vol.104.no.3-4, pp. 269-279,2009. doi:10.1016/j.enggeo.2008.11.0082015-10-20
1104 E. Steiakakis ,Z. Agioutantis ," Α kinetic behavior model at a surface lignite mine, based on geotechnical investigation ," Simul. Mod.Practice and Theory, vol.18, no. 5, pp. 558–573,2010.doi:10.1016/j.simpat.2009.12.0112015-10-20
1105 E. Steiakakis, C. Gamvroudis ,A. Komodromos ,E. Repouskou (2012). Hydraulic conductivity of compacted kaolin - sand specimens under high hydraulic gradients. EJ Geotechnical Engineering [online]. p.p. 783-799.Available:http://www.ejge.com/2012/Ppr12.068alr.pdf2015-10-20
1106 A.S. Fokas, E.P. Papadopoulou, Y.G. Saridakisand M.J. Ablowitz, "Interaction of Simple Particles in Soliton Cellular Automata", Stud. in Appl. Mathematics. vol. 81, no.2. pp. 153-180. Oct. 1989. doi:0.1002/sapm19898121532015-10-20
1107 E. Steiakakis, C. Gamvroudis, G. Alevizos,"Kozeny-Carman equation and hydraulic conductivity of compacted clayey soils", Geom., vol. 2. no. 2, pp. 37-41, 2012. doi:10.4236/gm.2012.220062015-10-20
1108 ’’Recent Developments in Soliton Cellular Automata’’, E.P. Papadopoulou, Nonlinear Evolution Equations andDynamical Systems, eds S. Carrillo, O. Ragnisco, Springer-Verlag, pp. 186-189. 1990. doi:10.1007/978-3-642-84039-5_362015-10-20
1109 Least Squares Iterative Solution on a Fixed Size VLSI Architecture , E.P. Papadopoulou, T.S. Papatheodorou, Springer Verlag Lecture Notes in Computer Science, Vol.297, pp. 914-925. May 20052015-10-20
1110 K. S. Voudouris , Y. Christodoulakos , E. Steiakakis , A. N. Angelakis ,"Hydrogeological characteristics of Hellenic aqueducts-like qanats ," water ,vol.5,no.3,pp.1326-1345,2013.doi:10.3390/w50313262015-10-20
Pages: |...69 |70 |71 |72 |73 | 74 |75 |76 |77 |78 |79 |...