Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1096-1110 από 1297 αποτελέσματα
1096 C. E. Τsoutrelis, G. E. Exadaktylos and N. G. Gikas, "Ultrasonic characterization of apparently isotropic decorative stones," Min. Wealth, vol. 89, 1994, pp. 7-12.2015-10-22
1097 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos and A. P. Kapenis, "Estimation of the rock mass modulus of deformation using geomechanical relations and mathematical models," Min. Wealth, 1992, pp. 285-302. 2015-10-22
1098 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos and A. P. Kapenis, "Estimation of the modulus of deformation of a heavily jointed rock mass interbedded between rocks of known moduli," Min. Wealth, vol. 82, 1993, pp. 17-20.2015-10-22
1099 A. Antoniadis, N. Vidakis and N. Bilalis, "Fatigue fracture investigation of cemented carbide tools in gear hobbing, part 1: FEM modeling of fly hobbing and computational interpretation of experimental results", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 124, no. 4, pp. 784-791, Oct. 2002. doi:10.1115/1.15111722015-10-22
1100 S. Kourkoulis and G. E. Exadaktylos, "The displacement discontinuity technique in fracture mechanics: the subsurface crack problem," Archives of Mech., vol. 53, no. 4-5, 2001, pp. 421-437.2015-10-22
1101 E. Mistakidou, K. Bambakidou and G. E. Exadaktylos, " Einfluss der mineralogischen und technischen eigenschaften bei der marmorexplorierung im beispiel von marmorsteinbruchen aus Volakas und Nikisiani, Griecheland," European J. of Min., vol. 10, no. 1, 1998, pp. 197.2015-10-22
1102 K.-D. Bouzakis, S. Kombogiannis, A. Antoniadis and N. Vidakis, "Gear hobbing cutting process simulation and tool wear prediction models", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 124, no. 1, pp. 42-51, Mar. 2001. doi:10.1115/1.14302362015-10-22
1103 A. Antoniadis, "Simulation of milled surface topomorphy", Int. J. Modelling and Simulation, vol. 21, no. 4, pp. 271-274, 2001. doi:10.1080/02286203.2001.114422122015-10-22
1104 K.-D. Bouzakis and A. Antoniadis, "Optimal selection of machining data in gear hobbing regarding the tool mechanical stresses occuring during the cutting process", CIRP Annals, vol. 37, no. 1, pp. 109-112, 1988. doi:10.1016/S0007-8506(07)61597-22015-10-22
1105 D. G. Angelakis, A. Beige, P. L. Knight, W. J. Munro, and B. Tregenna "Verifying atom entanglement schemes by testing Bell's inequality", Z. Naturforsch. A, vol. 56, no. 1-2, pp. 27-34, Feb. 2001. doi:10.1515/zna-2001-01062015-10-22
1106 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos, N. G. Gikas, P. P. Nomikos, " Fracture control growth in plexiglas under decoupled conditions," Explosives Engin., pp. 4-9, 1997.2015-10-22
1107 D. Bardzokas and G. E. Exadaktylos, "Integral equations of thermoelasticity and thermoconductivity for cracked isotropic or anisotropic multiply connected bodies with reinforcement," Arch. Mech., vol. 47, no.2, 1995, pp. 173-202.2015-10-22
1108 D. Bardzokas and G. E. Exadaktylos, "Plane contact of a cylindrical opening stiffened by a thin shell," Engi. Transactions, vol. 43, no. 1-2, 1995, pp. 27-44.2015-10-22
1109 S. Bose, D. G. Angelakis, and D. Burgarth “Transfer of a polaritonic qubit through a coupled cavity array”, Journ. Of Mod. Opt., vol. 54, no. 13-15, pp. 2307-2314, 2007. doi:10.1080/095003407015151202015-10-22
1110 J. Cho, D. G. Angelakis, and S. Bose, “Heralded generation of entanglement with coupled cavities”, Phys. Rev. A, vol. 78, no. 2, Aug. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.78.0223232015-10-22
Pages: |...69 |70 |71 |72 |73 | 74 |75 |76 |77 |78 |79 |...