Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1111-1125 από 1323 αποτελέσματα
1111 K. Maniadaki, T. Kestis, N. Bilalis and A. Antoniadis, "A finite element-based model for pure waterjet process simulation", Int. J. Advanced Manufacturing Technology, vol. 31, no. 9, pp. 933-940, Jan. 2007. doi:10.1007/s00170-005-0274-82015-10-23
1112 A. Balouktsis, T. D. Karapantsios, A. Antoniadis, D. Paschaloudis, A. Bezergiannidou and N. Bilalis, "Sizing stand-alone photovoltaic systems", Int. J. Photoenergy, pp. 1-8, 2006. doi:http://dx.doi.org/10.1155/IJP/2006/736502015-10-23
1113 A. Balouktsis, T. D. Karapantsios, K. Anastasiou, A. Antoniadis and I. Balouktsis, "Load matching in a direct-coupled photovoltaic system-application to Thevenin's equivalent loads", Int. J. Photoenergy, pp. 1-7, 2006. doi:10.1155/IJP/2006/272742015-10-23
1114 G. P. Petropoulos, N. M. Vaxevanidis, C. N. Pandazaras and A. Antoniadis, "Multi-parameter identification and control of turned surface textures", Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 29, no. 1, pp. 118-128, May 2006. doi:10.1007/s00170-004-2483-y2015-10-23
1115 E. Maravelakis, N. Bilalis, A. Antoniadis, K. A. Jones and V. Moustakis, "Measuring and benchmarking the innovativeness of SMEs: a three-dimensional fuzzy logic approach", Prod. Planning and Control, vol. 17, no. 3, pp. 283-292, 2006. doi:10.1080/095372805002855322015-10-23
1116 G. P. Petropoulos, N. M. Vaxevanidis, C. N. Pandazaras, and A. Antoniadis, "Control of representative turned surface textures", Wear, vol. 257, no. 12, pp. 1270-1274, Dec. 2004. doi:10.1016/j.wear.2004.04.0042015-10-23
1117 A. Antoniadis, N. Vidakis and N. Bilalis, "A simulation model of gear skiving", J. Materials Process. Technology, vol. 146, no. 2, pp. 213-220, Feb. 2004. doi:10.1016/j.jmatprotec.2003.10.0192015-10-23
1118 N. Vidakis, A. Antoniadis and N. Bilalis, "The VDI 3198 indentation test evaluation of a reliable qualitative control for layered compounds", J. Materials Process. Technology, vol. 143-144, pp. 481-485, Dec. 2003. doi:10.1016/S0924-0136(03)00300-52015-10-22
1119 A. Antoniadis , C. Savakis, N. Bilalis and A. Balouktsis, "Prediction of surface topomorphy and roughness in ball-end milling", Int. J. Advanced Manufacturing Technology, vol. 21, no. 12 , pp. 965-971, Sep. 2003. doi:10.1007/s00170-002-1418-82015-10-22
1120 N. Bilalis, G. Scroubelos, A. Antoniadis, D. Emiris and D. Koulouriotis, "Visual factory: basic principles and the 'zoning' approach", Int. J. Prod. Research, vol. 40, no. 15, pp. 3575-3588, 2002. doi:10.1080/002075402101400312015-10-22
1121 A. Antoniadis, N. Vidakis and N. Bilalis, "Fatigue fracture investigation of cemented carbide tools in gear hobbing, part 2: the effect of cutting parameters on the level of tool stresses – a quantitative parametric analysis", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 124, no. 4, pp. 792-798, Oct. 2002. doi:10.1115/1.15111732015-10-22
1122 C. E. Τsoutrelis, G. E. Exadaktylos and N. G. Gikas, "Ultrasonic characterization of apparently isotropic decorative stones," Min. Wealth, vol. 89, 1994, pp. 7-12.2015-10-22
1123 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos and A. P. Kapenis, "Estimation of the rock mass modulus of deformation using geomechanical relations and mathematical models," Min. Wealth, 1992, pp. 285-302. 2015-10-22
1124 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos and A. P. Kapenis, "Estimation of the modulus of deformation of a heavily jointed rock mass interbedded between rocks of known moduli," Min. Wealth, vol. 82, 1993, pp. 17-20.2015-10-22
1125 A. Antoniadis, N. Vidakis and N. Bilalis, "Fatigue fracture investigation of cemented carbide tools in gear hobbing, part 1: FEM modeling of fly hobbing and computational interpretation of experimental results", J. Manuf. Sci. Eng., vol. 124, no. 4, pp. 784-791, Oct. 2002. doi:10.1115/1.15111722015-10-22
Pages: |...70 |71 |72 |73 |74 | 75 |76 |77 |78 |79 |80 |...