Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1111-1125 από 1297 αποτελέσματα
1111 J. Cho, D. G. Angelakis, and S. Bose, “Simulation of high-spin Heisenberg models in coupled cavities”, Phys. Rev. A, vol. 78, no. 6, Dec. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.78.0623382015-10-22
1112 E. Paspalakis, D. G. Angelakis and P.L. Knight, "The influence of density of modes on dark lines in spontaneous emission", Opt. Com., vol. 172, no. 1-6, pp. 229-240, Dec. 1999. doi:10.1016/S0030-4018(99)00511-82015-10-22
1113 D. G. Angelakis and P. L. Knight, "Testing Bell inequalities in photonic crystals", Eur. Phys. Journal D., vol. 18, no. 2, pp 247-250, Feb. 2002. doi:10.1140/epjd/e200200292015-10-22
1114 D. G. Angelakis, E. Paspalakis and P.L. Knight, "Coherent phenomena in photonic crystals", Phys. Rev. A, vol. 64, no. 1, Jul. 2001. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.64.0138012015-10-22
1115 D. G. Angelakis, E. Paspalakis and P. L. Knight, "Transient properties of modified reservoir-induced transparency", Phys. Rev. A, vol. 61, no. 5, May 2000. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.61.0558022015-10-22
1116 D. G. Angelakis, E. Paspalakis and P.L. Knight, "Photonic crystals and inhibition of spontaneous emission: an introduction", Contemp. Phys., vol. 45, no. 4, pp. 303-318, Jul. 2004. doi:10.1080/001075104100016767952015-10-21
1117 D. G. Angelakis and S. Bose, “Generation and verification of high-dimensional entanglement from coupled-cavity arrays”, Jour. of Opt. Soc. Amer. B., vol. 24, no. 2, pp. 266-269, 2007. doi:10.1364/JOSAB.24.0002662015-10-21
1118 D. G. Angelakis, M. Santos, V. Yanopappas and A.K. Ekert, “A proposal for the implementation of quantum gates with photonic-crystal waveguides”, Phys. Lett. A., vol. 362, no. 5-6, pp. 377-380, Mar. 2007. doi:10.1016/j.physleta.2006.10.0462015-10-21
1119 D. G. Angelakis and A. Kay, “Weaving light-matter qubits into a one way quantum computer”, New J. Phys., vol. 10, Feb. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/10/2/0230122015-10-21
1120 D. G. Angelakis, M. F. Santos and S. Bose, “Photon-blockade-induced Mott transitions and XY spin models in coupled cavity arrays”, Phys. Rev. A, vol. 76, no. 3, Sep. 2007. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.76.0318052015-10-21
1121 A, Kay and D. G. Angelakis, “Reproducing spin lattice models in strongly coupled atom-cavity systems.”, Eur. Phys. Lett., vol. 84, no.2, Sep. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/84/200012015-10-21
1122 D. G. Angelakis, S. Mancini and S. Bose, “Steady-state entanglement between hybrid light-matter qubits”, Eur. Phys. Lett., vol. 85, no. 2, Jan. 2009. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/85/200072015-10-21
1123 J. Cho, D. G. Angelakis and S. Bose, “Fractional quantum hall state in coupled cavities”, Phys. Rev. Lett., vol. 101, no. 24, Dec. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.2468092015-10-21
1124 D. G. Angelakis, D. Li and L. C. Kwek, “Coherent control of long-distance steady-state entanglement in lossy resonator arrays'', Eur. Phys. Lett., vol. 91, no. 1, Jul. 2010. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/91/100032015-10-21
1125 E. Kyoseva, D. G. Angelakis and L. C. Kwek, “A single-interaction step implementation of a quantum search in coupled micro-cavities'' Europhys. Lett., vol. 89, no. 2, Feb. 2010. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/89/200052015-10-21
Pages: |...70 |71 |72 |73 |74 | 75 |76 |77 |78 |79 |80 |...