Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1111-1125 από 1258 αποτελέσματα
1111 N. Schetakis, T. Grujic, S. R. Clark, D. Jaksch and D. G. Angelakis "Frozen photons in Jaynes–Cummings arrays" J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., vol.46, no. 22, Nov. 2013. doi:10.1088/0953-4075/46/22/2240252015-10-20
1112 D. G. Angelakis, P. Das and C. Noh, "Probing the topological properties of the Jackiw-Rebbi model with light", Nature Scientific Reports, vol. 4, Aug. 2014. doi:10.1038/srep061102015-10-20
1113 P. Das, C. Noh and D. G. Angelakis, "Realization of the driven nonlinear Schrödinger equation with stationary light", EPL, vol. 103, no. 3, Aug. 2013. doi:10.1209/0295-5075/103/340012015-10-20
1114 H. Jeong, C. Noh, S. Bae, D. G. Angelakis and T. C. Ralph, "Detecting the degree of macroscopic quantumness using an overlap measurement", Jour. of Opt. Soc. of America B, vol. 31, no. 12, pp. 3057-3066, 2014. doi: 10.1364/JOSAB.31.0030572015-10-20
1115 C. Lee, A. Rai, C. Noh and D. G. Angelakis, "Photonic lattice simulation of dissipation-induced correlations in bosonic systems", in Nature Scientific Reports, vol. 5, 2015. doi:10.1038/srep084382015-10-20
1116 P. A. Ivanov, N. I. Karchev, N. V. Vitanov and D. G. Angelakis, "Quantum simulation of superexchange magnetism in linear ion crystals" Phys. Rew. A, vol. 90, no. 1, Jul. 2014. doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.90.0123252015-10-20
1117 C. Lee, A. Rai, C. Noh and D. G. Angelakis, "Probing the effect of interaction in Anderson localization using linear photonic lattices'', Phys. Rev. A, vol. 89, no. 2, Feb. 2014. doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.89.0238232015-10-20
1118 R. Keil, C. Noh, A. Rai, S. Stutzer, S. Nolte, D. G. Angelakis and A. Szameit, "Optical simulation of charge conservation violation and Majorana dynamics" Optica, vol. 2, no. 5, pp. 454-459, 2015. doi: 10.1364/OPTICA.2.0004542015-10-20
1119 G. W. Hanson, S. A. H. Gangaraj, C. Lee, D. G. Angelakis and M. Tame, "Quantum plasmonic excitation in graphene and loss-insensitive propagation", Phys. Rev. A, vol.92, no.1, Jul.2015. doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.92.0138282015-10-20
1120 Mertikas S. P. "The Description of Accuracy using Conventional and Robust Estimates of Scale", Journal of Marine Geodesy, Vol. 17, no. 4, pp.251‐269, 1994. DOI:10.1080/152106094093797342015-10-19
1121 Mertikas, S. P. and C. Rizos. "On‐line Detection of Abrupt Changes in the Carrier Phase Measurements of GPS", Journal of Geodesy, Vol. 71, no. 8, pp. 469-482, Jul. 1997. DOI 10.1007/s0019000501152015-10-19
1122 Pavlis C. E, S. P. Mertikas. "The GAVDOS Mean Sea Leval and Altimeter Calibration Facility: Results for Jason‐1", Marine Geodesy, Vol. 27, no. 3-4, pp 631‐655, Aug. 2010. DOI:10.1080/014904104909021062015-10-19
1123 Hristopulos, D. T., S. P. Mertikas, I. Arhontakis, Brownjohn J. M.W. (2006). “Using GPS for monitoring tall‐building response to wind loading: filtering of abrupt changes and low‐frequency noise, variography and spectral analysis of displacements”, GPS Solutions. Vol. 11, no. 2, pp. 85-95, Feb. 2007. DOI 10.1007/s10291‐006.2015-10-19
1124 Mertikas, S. P. and K. Damianidis. “Monitoring the Quality of GPS Station Coordinates in Real Time”, GPS Solutions, Vol. 11, no 2, pp. 119-128, Mar. 2007, DOI: 10.1007/s10291‐006‐0044‐62015-10-19
1125 Ieronimidi, E. S. P. Mertikas, D. Hristopoulos. "Fusion of Quickbird satellite images for vegetation monitoring in previously mined reclaimed areas." Proceedings of SPIE Conference, The International Society for Optical Engineering. DOI:10.1117/12.6839052015-10-19
Pages: |...70 |71 |72 |73 |74 | 75 |76 |77 |78 |79 |80 |...