Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1126-1140 από 1251 αποτελέσματα
1126 Tripolitsiotis  A. C. Steiakakis Z. Agioutantis S. Mertikas P. Partsinevelos P. Schilizzi (2013). "Land movement monitoring at the Mavropigi lignite mine using spaceborne D‐InSAR", Proc. SPIE 8795, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2013), Aug. 5, 2013. doi.org/10.1117/12.2027100 2015-10-19
1127 Mertikas S. P., A. Daskalakis, I. N. Tziavos , G. S. Vergos,  X. Frantzis,  A. Tripolitsiotis Papadaki. "First Calibration Results for the SARAL/AltiKa Altimetric Mission using the Gavdos Permanent Facilities", Marine Geodesy, Vol. 38, Iss. 1 pp:249–259, 2015, doi:10.1080/01490419.2015.10300522015-10-19
1128 Leonidas A. Zampetakis, Konstantinos Kafetsios, Nancy Bouranta, Todd Dewett, Vassilis S. Moustakis, (2009) "On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 15 Iss: 6, pp.595 - 618, doi.org/10.1108/135525509109954522015-10-15
1129 Partsinevelos P., A. Stefanidis & P. Agouris , Automated Spatiotemporal Scaling for Video Generalization, IEEE-ICIP 2001, Thessaloniki, Greece, 2001, vol.1 ,p.177 - 180, DOI:10.1109/ICIP.2001.958982 2015-10-13
1130 Stefanidis A., P. Partsinevelos, K. Eickhorst & P. Agouris, Spatiotemporal Lifelines in Support of Video Queries, Proceedings DEXA Workshop 2001, Query Processing and Multimedia Issues in Distributed Systems (QPMIDS), Munich, 2001, p. 65 - 869, DOI: 10.1109/DEXA.2001.953164 2015-10-13
1131 Stefanidis A., P. Partsinevelos, P. Agouris & P. Doucette, Summarizing Video Datasets in the Spatiotemporal Domain, Proceedings DEXA 2000, Advanced Spatial Data Management Workshop (ASDM) 2000, IEEE Press London, UK, 2000.p.906 - 912, DOI: 10.1109/DEXA.2000.875134 2015-10-13
1132 Roumpos, C., Panagiotis Partsinevelos, Zacharias Agioutantis, Kostas Makantasis, Antigoni Vlachou, (2014), The optimal location of the distribution pointof the belt conveyor system in continuous surface mining operations, Simulation Modelling Practice and Theory (Impact Factor: 1.38). 09/2014; 47:19–27. DOI: 10.1016/j.simpat.2014.04.0062015-10-13
1133 Partsinevelos P., Papadakis, K., and Makantasis, K., (2013), Spatiotemporal graph queries on geographic databases under a conceptual abstraction scale, Geo-spatial Information Science, Taylor and Francis, 01/2014; 17(2). DOI: 10.1080/10095020.2014.915482 2015-10-13
1134 Partsinevelos P., E. Th. Stamboliadis, and K. Makantasis, (2012), Image based mineral liberation simulation incorporating experimental grinding models, Canadian Metallurgical Quarterly, Maney Publishing, Volume 51, Issue 4 (Oct. 2012), pp. 383-389doi:10.1179/1879139512Y.00000000252015-10-13
1135 Petropoulos, G., Partsinevelos, P., Mitraka, Z., (2012), Change detection of surface mining activity and reclamation based on a machine learning approach of multi-temporal Landsat TM imagery, Geocarto International (Impact Factor: 1.37). 01/2012; 28(4):1-20. DOI: 10.1080/10106049.2012.706648 2015-10-13
1136 Partsinevelos P., (2011),Registering randomly oriented scenes through moving object attributes, International Journal of Geographical Information Science, 25:11, 1793-1807, doi: 10.1080/13658816.2011.552064.2015-10-13
1137 MiliaresisG., P. Partsinevelos, (2010), Terrain Segmentation of Egypt from Multi- temporal Night LST Imagery and Elevation Data, in RemoteSensing Journal, 2, 2083-2096 p.,doi:10.3390/rs20920832015-10-13
1138 Partsinevelos, P. (2008), Multi-modal Comparison of Object Trajectories, in Journal of Spatial Sciences, Volume 53, Issue 1, 2008, pages 17-30, DOI: 10.1080/14498596.2008.96351322015-10-13
1139 Partsinevelos P. & N. Tryfona, Handling High-level Queries in Location-based Services for User Groups, in GeoInformatica Journal, Jun. 2006, Volume 10, Issue 2, pp 213-234, DOI:10.1007/s10707-006-7580-72015-10-13
1140 P. Partsinevelos, P. Agouris and A. Stefanidis, “Reconstructing Spatiotemporal Trajectories from Sparse Data”, in Journal of Photogrammetry and Remote Sensingvol. 60, no. 1, pp. 3–16, Dec. 2005, doi:10.1016/j.isprsjprs.2005.10.0042015-10-13
Pages: |...71 |72 |73 |74 |75 | 76 |77 |78 |79 |80 |81 |...