Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1126-1140 από 1231 αποτελέσματα
1126 N. Pasadakis: Determination of the continuity in oil reservoirs using principal component analysis of biomarker data, Petroleum Science and Technology, Volume 20, Issue 9-10, 2002, DOI: 10.1081/LFT-1200036992015-10-12
1127 M. Obermajer, K.G. Osadetz, and N. Pasadakis: “Refining compositional affinity of Williston Basin family C oils using multivariate statistical analysis of saturate biomarkers”, Summary of Investigations 2003, Saskatchewan Geological Survey, Sask. Industry and Resources Misc. Rep. 2003-4.1, A-9.2015-10-12
1128 Nikos Pasadakis, Mark Obermajer, Kirk G. Osadetz: “Definition and characterization of petroleum compositional families in Williston Basin, North America, using principal component analysis”,Organic Geochemistry, Volume 35, Issue 4, Apr. 2004, Pages 453–468, DOI:10.1016/j.orggeochem.2004.01.0092015-10-12
1129 N. Pasadakis, S. Sourligas, Ch. Foteinopoulos: “Prediction of the distillation profile and cold properties of diesel fuels using mid-IR spectroscopy and neural networks”,Fuel, Volume 85, Issues 7–8, May 2006, Pages 1131–1137, DOI:10.1016/j.fuel.2005.09.0162015-10-12
1130 N. Pasadakis, V. Gaganis, Ch. Foteinopoulos, “Octane number prediction for gasoline blends”, Fuel Processing Technology, vol. 87, no. 6, Jun. 2006, pp. 505-509. doi:10.1016/j.fuproc.2005.11.0062015-10-12
1131 Marta Ruiz, Nikos Pasadakis, Nicolas Kalogerakis: “Bioremediation and toxicity determination of natural seawater polluted with weathered crude oilby salt-tolerant consortia in a SBR”, Marine Pollution Bulletin, 52 (2006) 1490-1493. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2006.05.015 2015-10-12
1132 Nikos Pasadakis, Andreas A. Kardamakis: “Identifying constituents in commercial gasoline using Fourier transform-infrared spectroscopy and independent component analysis”, Analytica Chimica Acta, Volume 578, Issue 2, 25 Sep. 2006, Pages 250–255DOI:10.1016/j.aca.2006.06.0722015-10-12
1133 N. Pasadakis, N. Xekoukoulotakis: “Gas Chromatographic Analysis of Crude Oils with Thermal Extraction Sampling”, 2006, Petroleum Science and Technology, 25 (2007) 1135-1142, DOI: 10.1080/10916460500423361 2015-10-12
1134 N. Kallithrakas-Kontos and A.A. Katsanos, "Efficiency calibration of a Ge(In) semiconductor detector by thin- and thick-arget PIXE" X-Ray Spectrom., vol. 23, no. 2, pp. 96-99, Mar.-Aprl. 1994. doi: 10.1002/xrs.13002302112015-10-12
1135 P. Kritidis, V. Kamenopoulou and N. Kallithrakas-Kontos, "Indoor radon concentrations in Athens determined with an optimised track-etch detector technique," Radiat. Prot. Dosim., vol. 55, no. 2, pp. 149-152, Sep. 1994. doi: 10.1093/oxfordjournals.rpd.a0823872015-10-12
1136 M. Nikolopoulou, N. Pasadakis, N. Kalogerakis: “Enhanced bioremediation of crude oil utilizing lipophilic fertilizers”, Desalination Volume 211, Issues 1–3, 10 Jun.2007, Pages 286–295, DOI:10.1016/j.desal.2006.02.0952015-10-11
1137 Andreas A. Kardamakis, Athanasios Mouchtaris, Nikos Pasadakis: “Linear Predictive Spectral Coding and Independent Component Analysis in identifying gasoline constituents using Infrared spectroscopy”,Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Volume 89, Issue 1, 15 Oct. 2007, Pages 51–58, DOI:10.1016/j.chemolab.2007.05.0082015-10-11
1138 P. Kiomourtzi, N. Pasadakis, A. Zelilidis. “Source Rock and Depositional Environment Study of Three Hydrocarbon Fields in Prinos –Kavala Basin (North Aegean)”, Open Petroleum Engineering Journal, Volume 8, 2015, DOI:10.2174/18748341008010100162015-10-11
1139 C. Papanicolaou, N. Pasadakis, D. Dimou, S. Kalaitzidis, S. Papazisimou, A.E. Foscolos. “Adsorption of NO, SO2and light hydrocarbons on activated Greek brown coals”, International Journal of Coal Geology Volume 77, Issues 3–4, 31 Jan., 2009, Pages 401–408, DOI:10.1016/j.coal.2008.07.0192015-10-11
1140 Andreas A. Kardamakis, Nikos Pasadakis. “Autoregressive modeling of near-IR spectra and MLR to predict RON values of gasolines”, FuelVolume 89, Issue 1, Jan. 2010, Pages 158–161, DOI:10.1016/j.fuel.2009.08.0292015-10-11
Pages: |...71 |72 |73 |74 |75 | 76 |77 |78 |79 |80 |81 |...