Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1141-1155 από 1323 αποτελέσματα
1141 D. G. Angelakis, E. Paspalakis and P. L. Knight, "Transient properties of modified reservoir-induced transparency", Phys. Rev. A, vol. 61, no. 5, May 2000. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.61.0558022015-10-22
1142 D. G. Angelakis, E. Paspalakis and P.L. Knight, "Photonic crystals and inhibition of spontaneous emission: an introduction", Contemp. Phys., vol. 45, no. 4, pp. 303-318, Jul. 2004. doi:10.1080/001075104100016767952015-10-21
1143 D. G. Angelakis and S. Bose, “Generation and verification of high-dimensional entanglement from coupled-cavity arrays”, Jour. of Opt. Soc. Amer. B., vol. 24, no. 2, pp. 266-269, 2007. doi:10.1364/JOSAB.24.0002662015-10-21
1144 D. G. Angelakis, M. Santos, V. Yanopappas and A.K. Ekert, “A proposal for the implementation of quantum gates with photonic-crystal waveguides”, Phys. Lett. A., vol. 362, no. 5-6, pp. 377-380, Mar. 2007. doi:10.1016/j.physleta.2006.10.0462015-10-21
1145 D. G. Angelakis and A. Kay, “Weaving light-matter qubits into a one way quantum computer”, New J. Phys., vol. 10, Feb. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/10/2/0230122015-10-21
1146 D. G. Angelakis, M. F. Santos and S. Bose, “Photon-blockade-induced Mott transitions and XY spin models in coupled cavity arrays”, Phys. Rev. A, vol. 76, no. 3, Sep. 2007. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.76.0318052015-10-21
1147 A, Kay and D. G. Angelakis, “Reproducing spin lattice models in strongly coupled atom-cavity systems.”, Eur. Phys. Lett., vol. 84, no.2, Sep. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/84/200012015-10-21
1148 D. G. Angelakis, S. Mancini and S. Bose, “Steady-state entanglement between hybrid light-matter qubits”, Eur. Phys. Lett., vol. 85, no. 2, Jan. 2009. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/85/200072015-10-21
1149 J. Cho, D. G. Angelakis and S. Bose, “Fractional quantum hall state in coupled cavities”, Phys. Rev. Lett., vol. 101, no. 24, Dec. 2008. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.2468092015-10-21
1150 D. G. Angelakis, D. Li and L. C. Kwek, “Coherent control of long-distance steady-state entanglement in lossy resonator arrays'', Eur. Phys. Lett., vol. 91, no. 1, Jul. 2010. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/91/100032015-10-21
1151 E. Kyoseva, D. G. Angelakis and L. C. Kwek, “A single-interaction step implementation of a quantum search in coupled micro-cavities'' Europhys. Lett., vol. 89, no. 2, Feb. 2010. doi:http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/89/200052015-10-21
1152 D. G. Angelakis, M. Huo, E. Kyoseva and L.C. Kwek "Luttinger liquid of photons and spin-charge separation in hollow-core fibers", Phys. Rev Lett., vol. 106, no. 15, Apr. 2011. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.1536012015-10-21
1153 M. Huo and D. G. Angelakis “Sine-Gordon and Bose-Hubbard dynamics with photons in a hollow-core fiber'', Phys. Rev. A, vol. 85, no. 2, Feb. 2012. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.85.0238212015-10-21
1154 D. G. Angelakis and S. Mancini, “Fluctuations assisted stationary entanglement in driven quantum systems'', Int. J. Mod. Phys. B, vol. 27, nos. 1-3, Jan. 2013. doi:10.1142/S02179792134503792015-10-21
1155 M. Huo, C. Noh, B. M. Rodríguez-Lara and D. G. Angelakis, "Quantum simulation of Cooper pairing with photons", Phys. Rev. A, vol. 86, no.4, Oct. 2012. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.86.0438402015-10-21
Pages: |...72 |73 |74 |75 |76 | 77 |78 |79 |80 |81 |82 |...