Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1141-1155 από 1231 αποτελέσματα
1141 N. Pasadakis, G. Romanos, V. Perdikatsis, A.E. FoscolosProduction of activated carbons using Greek lignites by physical and chemical activation methods. A comparative study.Accepted for publication in "Energy Sources, Part A", 2010. Volume 33, Issue 8, 2011 ,pages 713-723, DOI: 10.1080/155670309032618082015-10-11
1142 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos, C. Potiriadis, M. Oeconomidou and J. Touratsoglou, "PIXE analysis of ancient Greek copper coins minted in Epirus, Illyria, Macedonia and Thessaly," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 109-110, pp. 662–666, Apr. 1996. doi: 10.1016/0168-583X(95)00988-42015-10-10
1143 N. Kallithrakas-Kontos, "X-ray chemical shift determination by energy dispersive detection," Spectrochim. Acta, Part B, vol. 51, no. 13, pp. 1655–1659, No. 1996. doi: 10.1016/S0584-8547(96)01552-22015-10-10
1144 N. Kallithrakas-Kontos and R. Moshohoritou, "Vanadium speciation by EDXRF," X‐Ray Spectrom., vol. 27, no. 3, pp. 173-176, Jun. 1998. doi: 10.1002/(SICI)1097-4539(199805/06)27:3<173::AID-XRS266>3.0.CO;2-P2015-10-10
1145 N. Kallithrakas-Kontos, K. Zoumi, S. Nikolakaki and P. Kritidis, "Trace elements and radioactivity in aerosol particles, produced in the area of Ptolemais (Greece)," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 227, no. 1, pp. 61-65, Jan. 1998. doi: 10.1007/BF023864322015-10-10
1146 N. Kallithrakas-Kontos, R. Moshohoritou, V. Ninni and I. Tsangaraki-Kaplanoglou, "Investigation of the relationship between the reflectance and the deposited nickel and tin amount on the aluminium anodic oxide film," Thin Solid Films, vol. 326, no. 1-2, pp. 166–170, Aug. 1998. doi: 10.1016/S0040-6090(98)00569-02015-10-09
1147 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos and J. Touratsoglou, "Trace element analysis of Alexander the Great’s silver tetradrachms minted in Macedonia," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 171, no. 3, pp. 342–349, Nov. 2002. doi: 10.1016/S0168-583X(00)00268-82015-10-09
1148 N. Pasadakis, N. Varotsis and N. Kallithrakas-Kontos, "The influence of pressure on the asphaltenes content and composition in oils," Petrol. Sci. Technol., vol. 19, no. 9-10, pp. 1219-1227, Sep.-Oct. 2001. doi: 10.1081/LFT-1001083042015-10-09
1149 S. Galani-Nikolakaki, N. Kallithrakas-Kontos and A.A Katsanos, "Trace element analysis of Cretan wines and wine products," Sci. Total Environ., vol. 285, no. 1-3, pp. 155–163, Feb. 2002. doi: 10.1016/S0048-9697(01)00912-32015-10-09
1150 A. G. Karydas, S. Galanopoulos, Ch. Zarkadas, T. Paradellis and N. Kallithrakas-Kontos, "Chemical state speciation by resonant Raman scattering", J. Phys. Condens. Matter, vol. 14, no. 47, pp. 12367-12381, Nov. 2002. doi: 10.1088/0953-8984/14/47/3112015-10-09
1151 P. Maravelaki-Kalaitzaki and N. Kallithrakas-Kontos, " Pigment and terracotta analyses of Hellenistic figurines in Crete," Anal. Chim. Acta, vol. 497, no. 1-2, pp. 209–225, Nov. 2003. doi: 10.1016/j.aca.2003.08.0352015-10-09
1152 N. Kallithrakas-Kontos, "TXRF heavy metal analysis after immobilization as PAN complexes," X-ray Spectrom., vol. 33, no. 1, pp. 12-15, Oct. 2003. doi: 10.1002/xrs.6612015-10-09
1153 P.E. Koulouridakis, E.A. Domazos, S.M. Galani-Nikolakaki, and N.G. Kallithrakas-Kontos, "Low level lead determination after membrane complexation and TXRF analysis," Microchim. Acta, vol. 146, no. 3, pp. 245-250, Apr. 2004. doi: 10.1007/s00604-004-0205-7 2015-10-09
1154 P.E. Koulouridakis and N.G. Kallithrakas-Kontos, "Selective mercury determination after membrane complexation and total reflection X-ray fluorescence analysis," Anal. Chem., vol. 76, no. 15, pp. 4315–4319, Jun. 2004. doi: 10.1021/ac049780a2015-10-09
1155 N. Kallithrakas-Kontos and P. Maravelaki-Kalaitzaki, "EDXRF as an analytical tool in art: case studies from pigment identification and treatment assessment," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 262, no. 3, pp. 713-719, 2004. doi: 10.1007/s10967-005-0498-y2015-10-09
Pages: |...72 |73 |74 |75 |76 | 77 |78 |79 |80 |81 |82 |...