Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1141-1155 από 1265 αποτελέσματα
1141 Mertikas S. P., A. Daskalakis, I. N. Tziavos , G. S. Vergos,  X. Frantzis,  A. Tripolitsiotis Papadaki. "First Calibration Results for the SARAL/AltiKa Altimetric Mission using the Gavdos Permanent Facilities", Marine Geodesy, Vol. 38, Iss. 1 pp:249–259, 2015, doi:10.1080/01490419.2015.10300522015-10-19
1142 Leonidas A. Zampetakis, Konstantinos Kafetsios, Nancy Bouranta, Todd Dewett, Vassilis S. Moustakis, (2009) "On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 15 Iss: 6, pp.595 - 618, doi.org/10.1108/135525509109954522015-10-15
1143 Partsinevelos P., A. Stefanidis & P. Agouris , Automated Spatiotemporal Scaling for Video Generalization, IEEE-ICIP 2001, Thessaloniki, Greece, 2001, vol.1 ,p.177 - 180, DOI:10.1109/ICIP.2001.958982 2015-10-13
1144 Stefanidis A., P. Partsinevelos, K. Eickhorst & P. Agouris, Spatiotemporal Lifelines in Support of Video Queries, Proceedings DEXA Workshop 2001, Query Processing and Multimedia Issues in Distributed Systems (QPMIDS), Munich, 2001, p. 65 - 869, DOI: 10.1109/DEXA.2001.953164 2015-10-13
1145 Stefanidis A., P. Partsinevelos, P. Agouris & P. Doucette, Summarizing Video Datasets in the Spatiotemporal Domain, Proceedings DEXA 2000, Advanced Spatial Data Management Workshop (ASDM) 2000, IEEE Press London, UK, 2000.p.906 - 912, DOI: 10.1109/DEXA.2000.875134 2015-10-13
1146 Roumpos, C., Panagiotis Partsinevelos, Zacharias Agioutantis, Kostas Makantasis, Antigoni Vlachou, (2014), The optimal location of the distribution pointof the belt conveyor system in continuous surface mining operations, Simulation Modelling Practice and Theory (Impact Factor: 1.38). 09/2014; 47:19–27. DOI: 10.1016/j.simpat.2014.04.0062015-10-13
1147 Partsinevelos P., Papadakis, K., and Makantasis, K., (2013), Spatiotemporal graph queries on geographic databases under a conceptual abstraction scale, Geo-spatial Information Science, Taylor and Francis, 01/2014; 17(2). DOI: 10.1080/10095020.2014.915482 2015-10-13
1148 Partsinevelos P., E. Th. Stamboliadis, and K. Makantasis, (2012), Image based mineral liberation simulation incorporating experimental grinding models, Canadian Metallurgical Quarterly, Maney Publishing, Volume 51, Issue 4 (Oct. 2012), pp. 383-389doi:10.1179/1879139512Y.00000000252015-10-13
1149 Petropoulos, G., Partsinevelos, P., Mitraka, Z., (2012), Change detection of surface mining activity and reclamation based on a machine learning approach of multi-temporal Landsat TM imagery, Geocarto International (Impact Factor: 1.37). 01/2012; 28(4):1-20. DOI: 10.1080/10106049.2012.706648 2015-10-13
1150 Partsinevelos P., (2011),Registering randomly oriented scenes through moving object attributes, International Journal of Geographical Information Science, 25:11, 1793-1807, doi: 10.1080/13658816.2011.552064.2015-10-13
1151 MiliaresisG., P. Partsinevelos, (2010), Terrain Segmentation of Egypt from Multi- temporal Night LST Imagery and Elevation Data, in RemoteSensing Journal, 2, 2083-2096 p.,doi:10.3390/rs20920832015-10-13
1152 Partsinevelos, P. (2008), Multi-modal Comparison of Object Trajectories, in Journal of Spatial Sciences, Volume 53, Issue 1, 2008, pages 17-30, DOI: 10.1080/14498596.2008.96351322015-10-13
1153 Partsinevelos P. & N. Tryfona, Handling High-level Queries in Location-based Services for User Groups, in GeoInformatica Journal, Jun. 2006, Volume 10, Issue 2, pp 213-234, DOI:10.1007/s10707-006-7580-72015-10-13
1154 P. Partsinevelos, P. Agouris and A. Stefanidis, “Reconstructing Spatiotemporal Trajectories from Sparse Data”, in Journal of Photogrammetry and Remote Sensingvol. 60, no. 1, pp. 3–16, Dec. 2005, doi:10.1016/j.isprsjprs.2005.10.0042015-10-13
1155 Papanikolaou C., Triantfyllou G., Pasadakis N., Foscolos A.E. "Adsorption of phenols from olive oil millwastewater as well as and from a simulated city wastewater liquid on activated Greek lignites", Bulletin of the Geological Society of Greece, 2010, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May 2010, p. 2294-23082015-10-12
Pages: |...72 |73 |74 |75 |76 | 77 |78 |79 |80 |81 |82 |...