Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1156-1170 από 1257 αποτελέσματα
1156 N. Pasadakis, V. Gaganis, Ch. Foteinopoulos, “Octane number prediction for gasoline blends”, Fuel Processing Technology, vol. 87, no. 6, Jun. 2006, pp. 505-509. doi:10.1016/j.fuproc.2005.11.0062015-10-12
1157 Marta Ruiz, Nikos Pasadakis, Nicolas Kalogerakis: “Bioremediation and toxicity determination of natural seawater polluted with weathered crude oilby salt-tolerant consortia in a SBR”, Marine Pollution Bulletin, 52 (2006) 1490-1493. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2006.05.015 2015-10-12
1158 Nikos Pasadakis, Andreas A. Kardamakis: “Identifying constituents in commercial gasoline using Fourier transform-infrared spectroscopy and independent component analysis”, Analytica Chimica Acta, Volume 578, Issue 2, 25 Sep. 2006, Pages 250–255DOI:10.1016/j.aca.2006.06.0722015-10-12
1159 N. Pasadakis, N. Xekoukoulotakis: “Gas Chromatographic Analysis of Crude Oils with Thermal Extraction Sampling”, 2006, Petroleum Science and Technology, 25 (2007) 1135-1142, DOI: 10.1080/10916460500423361 2015-10-12
1160 N. Kallithrakas-Kontos and A.A. Katsanos, "Efficiency calibration of a Ge(In) semiconductor detector by thin- and thick-arget PIXE" X-Ray Spectrom., vol. 23, no. 2, pp. 96-99, Mar.-Aprl. 1994. doi: 10.1002/xrs.13002302112015-10-12
1161 P. Kritidis, V. Kamenopoulou and N. Kallithrakas-Kontos, "Indoor radon concentrations in Athens determined with an optimised track-etch detector technique," Radiat. Prot. Dosim., vol. 55, no. 2, pp. 149-152, Sep. 1994. doi: 10.1093/oxfordjournals.rpd.a0823872015-10-12
1162 M. Nikolopoulou, N. Pasadakis, N. Kalogerakis: “Enhanced bioremediation of crude oil utilizing lipophilic fertilizers”, Desalination Volume 211, Issues 1–3, 10 Jun.2007, Pages 286–295, DOI:10.1016/j.desal.2006.02.0952015-10-11
1163 Andreas A. Kardamakis, Athanasios Mouchtaris, Nikos Pasadakis: “Linear Predictive Spectral Coding and Independent Component Analysis in identifying gasoline constituents using Infrared spectroscopy”,Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Volume 89, Issue 1, 15 Oct. 2007, Pages 51–58, DOI:10.1016/j.chemolab.2007.05.0082015-10-11
1164 P. Kiomourtzi, N. Pasadakis, A. Zelilidis. “Source Rock and Depositional Environment Study of Three Hydrocarbon Fields in Prinos –Kavala Basin (North Aegean)”, Open Petroleum Engineering Journal, Volume 8, 2015, DOI:10.2174/18748341008010100162015-10-11
1165 C. Papanicolaou, N. Pasadakis, D. Dimou, S. Kalaitzidis, S. Papazisimou, A.E. Foscolos. “Adsorption of NO, SO2and light hydrocarbons on activated Greek brown coals”, International Journal of Coal Geology Volume 77, Issues 3–4, 31 Jan., 2009, Pages 401–408, DOI:10.1016/j.coal.2008.07.0192015-10-11
1166 Andreas A. Kardamakis, Nikos Pasadakis. “Autoregressive modeling of near-IR spectra and MLR to predict RON values of gasolines”, FuelVolume 89, Issue 1, Jan. 2010, Pages 158–161, DOI:10.1016/j.fuel.2009.08.0292015-10-11
1167 N. Pasadakis, G. Romanos, V. Perdikatsis, A.E. FoscolosProduction of activated carbons using Greek lignites by physical and chemical activation methods. A comparative study.Accepted for publication in "Energy Sources, Part A", 2010. Volume 33, Issue 8, 2011 ,pages 713-723, DOI: 10.1080/155670309032618082015-10-11
1168 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos, C. Potiriadis, M. Oeconomidou and J. Touratsoglou, "PIXE analysis of ancient Greek copper coins minted in Epirus, Illyria, Macedonia and Thessaly," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 109-110, pp. 662–666, Apr. 1996. doi: 10.1016/0168-583X(95)00988-42015-10-10
1169 N. Kallithrakas-Kontos, "X-ray chemical shift determination by energy dispersive detection," Spectrochim. Acta, Part B, vol. 51, no. 13, pp. 1655–1659, No. 1996. doi: 10.1016/S0584-8547(96)01552-22015-10-10
1170 N. Kallithrakas-Kontos and R. Moshohoritou, "Vanadium speciation by EDXRF," X‐Ray Spectrom., vol. 27, no. 3, pp. 173-176, Jun. 1998. doi: 10.1002/(SICI)1097-4539(199805/06)27:3<173::AID-XRS266>3.0.CO;2-P2015-10-10
Pages: |...73 |74 |75 |76 |77 | 78 |79 |80 |81 |82 |83 |...