Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1156-1170 από 1314 αποτελέσματα
1156 A.S. Fokas, E.P. Papadopoulou, Y.G. Saridakisand M.J. Ablowitz, "Interaction of Simple Particles in Soliton Cellular Automata", Stud. in Appl. Mathematics. vol. 81, no.2. pp. 153-180. Oct. 1989. doi:0.1002/sapm19898121532015-10-20
1157 E. Steiakakis, C. Gamvroudis, G. Alevizos,"Kozeny-Carman equation and hydraulic conductivity of compacted clayey soils", Geom., vol. 2. no. 2, pp. 37-41, 2012. doi:10.4236/gm.2012.220062015-10-20
1158 ’’Recent Developments in Soliton Cellular Automata’’, E.P. Papadopoulou, Nonlinear Evolution Equations andDynamical Systems, eds S. Carrillo, O. Ragnisco, Springer-Verlag, pp. 186-189. 1990. doi:10.1007/978-3-642-84039-5_362015-10-20
1159 Least Squares Iterative Solution on a Fixed Size VLSI Architecture , E.P. Papadopoulou, T.S. Papatheodorou, Springer Verlag Lecture Notes in Computer Science, Vol.297, pp. 914-925. May 20052015-10-20
1160 K. S. Voudouris , Y. Christodoulakos , E. Steiakakis , A. N. Angelakis ,"Hydrogeological characteristics of Hellenic aqueducts-like qanats ," water ,vol.5,no.3,pp.1326-1345,2013.doi:10.3390/w50313262015-10-20
1161 E. Steiakakis,D. Vavadakis ,M. Kritsotakis ,"Simulation of springs discharge from a karstic aquifer (Crete, Greece), using limited data," Environ Earth Sci, vol. 74, no.5, pp. 4303-4315,2015. doi: 10.1007/s12665-015-4496-2.2015-10-20
1162 C. Noh, B. M. Rodríguez-Lara and D. G. Angelakis, "Proposal for realization of the Majorana equation in a tabletop experiment", Phys. Rev. A, vol. 87, no. 4, Apr. 2013. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.87.0401022015-10-20
1163 T. Grujic, S. R. Clark, D.r Jacksh and D. G. Angelakis, "Repulsively induced photon superbunching in driven resonator arrays", Phys. Rev. A, vol. 87, no. 5, May 2013. doi:http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.87.0538462015-10-20
1164 D. G. Angelakis and C. Noh "Simulating topological effects with photons in coupled QED cavity arrays", Int. J. Mod. Phys. B, vol. 28, no. 2, Jan. 2014. doi:10.1142/S02179792144100332015-10-20
1165 C. Lee, M. Tame, C. Noh, J. Lim, S. A. Maier, J. Lee and D. G. Angelakis, "Robust-to-loss entanglement generation using a quantum plasmonic nanoparticle array", New J. Phys., vol. 15, Aug. 2013. doi:10.1088/1367-2630/15/8/0830172015-10-20
1166 J. Ryu, C. Lee, Y. Zhi, R. Rahaman, D. G. Angelakis, J. Lee and M. Żukowski, "Multi-setting Greenberger-Horne-Zeilinger theorem", Phys. Rev. A, vol. 89, no. 2, Feb. 2014. doi.org/10.1103/PhysRevA.89.0241032015-10-20
1167 N. Schetakis, T. Grujic, S. R. Clark, D. Jaksch and D. G. Angelakis "Frozen photons in Jaynes–Cummings arrays" J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., vol.46, no. 22, Nov. 2013. doi:10.1088/0953-4075/46/22/2240252015-10-20
1168 D. G. Angelakis, P. Das and C. Noh, "Probing the topological properties of the Jackiw-Rebbi model with light", Nature Scientific Reports, vol. 4, Aug. 2014. doi:10.1038/srep061102015-10-20
1169 P. Das, C. Noh and D. G. Angelakis, "Realization of the driven nonlinear Schrödinger equation with stationary light", EPL, vol. 103, no. 3, Aug. 2013. doi:10.1209/0295-5075/103/340012015-10-20
1170 H. Jeong, C. Noh, S. Bae, D. G. Angelakis and T. C. Ralph, "Detecting the degree of macroscopic quantumness using an overlap measurement", Jour. of Opt. Soc. of America B, vol. 31, no. 12, pp. 3057-3066, 2014. doi: 10.1364/JOSAB.31.0030572015-10-20
Pages: |...73 |74 |75 |76 |77 | 78 |79 |80 |81 |82 |83 |...