Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1156-1170 από 1264 αποτελέσματα
1156 A. A. Katsanos, A. Aravantinos and N. Kallithrakas-Kontos, "Thick target X-ray yields from proton bombardment," X‐Ray Spectrom., vol. 17, no. 1, pp. 13–16, Feb. 1988. doi: 10.1002/xrs.13001701042015-10-12
1157 I. Tsangaraki‐Kaplanoglou, R. Moshohoritou and N. Kallithrakas-Kontos, "The use of a natural dye in the formation of a thin coloured coating on an aluminium surface," J. Soc. Dyers Colour., vol. 105. no. 3, pp. 114–119, Mar. 1989. doi: 10.1111/j.1478-4408.1989.tb01201.x2015-10-12
1158 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos, A. Aravantinos, A. Oeconomides and I.Touratsoglou, " Study of ancient Greek copper coins from Nikopolis (Epirus) and Thessaloniki (Macedonia)," Archaeometry, vol. 35, no.2, pp. 265–278, Aug. 1993. doi: 10.1111/j.1475-4754.1993.tb01042.x2015-10-12
1159 N. Pasadakis: Determination of the continuity in oil reservoirs using principal component analysis of biomarker data, Petroleum Science and Technology, Volume 20, Issue 9-10, 2002, DOI: 10.1081/LFT-1200036992015-10-12
1160 M. Obermajer, K.G. Osadetz, and N. Pasadakis: “Refining compositional affinity of Williston Basin family C oils using multivariate statistical analysis of saturate biomarkers”, Summary of Investigations 2003, Saskatchewan Geological Survey, Sask. Industry and Resources Misc. Rep. 2003-4.1, A-9.2015-10-12
1161 Nikos Pasadakis, Mark Obermajer, Kirk G. Osadetz: “Definition and characterization of petroleum compositional families in Williston Basin, North America, using principal component analysis”,Organic Geochemistry, Volume 35, Issue 4, Apr. 2004, Pages 453–468, DOI:10.1016/j.orggeochem.2004.01.0092015-10-12
1162 N. Pasadakis, S. Sourligas, Ch. Foteinopoulos: “Prediction of the distillation profile and cold properties of diesel fuels using mid-IR spectroscopy and neural networks”,Fuel, Volume 85, Issues 7–8, May 2006, Pages 1131–1137, DOI:10.1016/j.fuel.2005.09.0162015-10-12
1163 N. Pasadakis, V. Gaganis, Ch. Foteinopoulos, “Octane number prediction for gasoline blends”, Fuel Processing Technology, vol. 87, no. 6, Jun. 2006, pp. 505-509. doi:10.1016/j.fuproc.2005.11.0062015-10-12
1164 Marta Ruiz, Nikos Pasadakis, Nicolas Kalogerakis: “Bioremediation and toxicity determination of natural seawater polluted with weathered crude oilby salt-tolerant consortia in a SBR”, Marine Pollution Bulletin, 52 (2006) 1490-1493. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2006.05.015 2015-10-12
1165 Nikos Pasadakis, Andreas A. Kardamakis: “Identifying constituents in commercial gasoline using Fourier transform-infrared spectroscopy and independent component analysis”, Analytica Chimica Acta, Volume 578, Issue 2, 25 Sep. 2006, Pages 250–255DOI:10.1016/j.aca.2006.06.0722015-10-12
1166 N. Pasadakis, N. Xekoukoulotakis: “Gas Chromatographic Analysis of Crude Oils with Thermal Extraction Sampling”, 2006, Petroleum Science and Technology, 25 (2007) 1135-1142, DOI: 10.1080/10916460500423361 2015-10-12
1167 N. Kallithrakas-Kontos and A.A. Katsanos, "Efficiency calibration of a Ge(In) semiconductor detector by thin- and thick-arget PIXE" X-Ray Spectrom., vol. 23, no. 2, pp. 96-99, Mar.-Aprl. 1994. doi: 10.1002/xrs.13002302112015-10-12
1168 P. Kritidis, V. Kamenopoulou and N. Kallithrakas-Kontos, "Indoor radon concentrations in Athens determined with an optimised track-etch detector technique," Radiat. Prot. Dosim., vol. 55, no. 2, pp. 149-152, Sep. 1994. doi: 10.1093/oxfordjournals.rpd.a0823872015-10-12
1169 M. Nikolopoulou, N. Pasadakis, N. Kalogerakis: “Enhanced bioremediation of crude oil utilizing lipophilic fertilizers”, Desalination Volume 211, Issues 1–3, 10 Jun.2007, Pages 286–295, DOI:10.1016/j.desal.2006.02.0952015-10-11
1170 Andreas A. Kardamakis, Athanasios Mouchtaris, Nikos Pasadakis: “Linear Predictive Spectral Coding and Independent Component Analysis in identifying gasoline constituents using Infrared spectroscopy”,Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Volume 89, Issue 1, 15 Oct. 2007, Pages 51–58, DOI:10.1016/j.chemolab.2007.05.0082015-10-11
Pages: |...73 |74 |75 |76 |77 | 78 |79 |80 |81 |82 |83 |...