Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1171-1185 από 1313 αποτελέσματα
1171 P. A. Ivanov, N. I. Karchev, N. V. Vitanov and D. G. Angelakis, "Quantum simulation of superexchange magnetism in linear ion crystals" Phys. Rew. A, vol. 90, no. 1, Jul. 2014. doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.90.0123252015-10-20
1172 C. Lee, A. Rai, C. Noh and D. G. Angelakis, "Probing the effect of interaction in Anderson localization using linear photonic lattices'', Phys. Rev. A, vol. 89, no. 2, Feb. 2014. doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.89.0238232015-10-20
1173 R. Keil, C. Noh, A. Rai, S. Stutzer, S. Nolte, D. G. Angelakis and A. Szameit, "Optical simulation of charge conservation violation and Majorana dynamics" Optica, vol. 2, no. 5, pp. 454-459, 2015. doi: 10.1364/OPTICA.2.0004542015-10-20
1174 G. W. Hanson, S. A. H. Gangaraj, C. Lee, D. G. Angelakis and M. Tame, "Quantum plasmonic excitation in graphene and loss-insensitive propagation", Phys. Rev. A, vol.92, no.1, Jul.2015. doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.92.0138282015-10-20
1175 Mertikas S. P. "The Description of Accuracy using Conventional and Robust Estimates of Scale", Journal of Marine Geodesy, Vol. 17, no. 4, pp.251‐269, 1994. DOI:10.1080/152106094093797342015-10-19
1176 Mertikas, S. P. and C. Rizos. "On‐line Detection of Abrupt Changes in the Carrier Phase Measurements of GPS", Journal of Geodesy, Vol. 71, no. 8, pp. 469-482, Jul. 1997. DOI 10.1007/s0019000501152015-10-19
1177 Pavlis C. E, S. P. Mertikas. "The GAVDOS Mean Sea Leval and Altimeter Calibration Facility: Results for Jason‐1", Marine Geodesy, Vol. 27, no. 3-4, pp 631‐655, Aug. 2010. DOI:10.1080/014904104909021062015-10-19
1178 Hristopulos, D. T., S. P. Mertikas, I. Arhontakis, Brownjohn J. M.W. (2006). “Using GPS for monitoring tall‐building response to wind loading: filtering of abrupt changes and low‐frequency noise, variography and spectral analysis of displacements”, GPS Solutions. Vol. 11, no. 2, pp. 85-95, Feb. 2007. DOI 10.1007/s10291‐006.2015-10-19
1179 Mertikas, S. P. and K. Damianidis. “Monitoring the Quality of GPS Station Coordinates in Real Time”, GPS Solutions, Vol. 11, no 2, pp. 119-128, Mar. 2007, DOI: 10.1007/s10291‐006‐0044‐62015-10-19
1180 Ieronimidi, E. S. P. Mertikas, D. Hristopoulos. "Fusion of Quickbird satellite images for vegetation monitoring in previously mined reclaimed areas." Proceedings of SPIE Conference, The International Society for Optical Engineering. DOI:10.1117/12.6839052015-10-19
1181 Mertikas, S.P., Ath. Papadopoulos, E. C. Pavlis (2008). "Estimation of the altimeter bias for the Jason satellite using the dedicated calibration site at Gavdos." SPIE Symposium on Remote Sensing, Sept. 2008, Doi:10.1117/12.7994952015-10-19
1182 Mertikas, S. P., A. Daskalakis, X. Frantzis, A. Tripolitsiotis, P. Partsinevelos, (2011). “Preparatory works for the altimeter calibration of the Sentinel‐3 mission using the dedicated calibration site in Crete and Gavdos”, SPIE Symposium on Remote Sensing Paper No. 8175‐31, ERS11‐RS02‐64, doi: 10.1117/12.8991332015-10-19
1183 Tziavos, I. N., G.S. Vergos, S.P. Mertikas, A. Daskalakis, V.N. Grigoriadis, A. Tripolitsiotis. "The contribution of local gravimetric geoid models to the calibration of satellite altimetry data and an outlook of the latest GOCE GGM performance in Gavdos", Advances in Space Research, Vol. 51, No 8, Apr. 2013, pp. 1502–1522doi:org/10.1016/j.asr.2012.06.0132015-10-19
1184 Hausleitner W., F. Moser, J.‐D. Desjonqueres, F. Boy, N. Picot, J. Weingrill, S. Mertikas, A. Daskalakis. "A new method of precise Jason‐2 altimeter calibration using a microwave transponder", Marine Geodesy, Vol. 35, No 1, pp:337-362doi:10.1080/01490419.2012.7182392015-10-19
1185 Tserolas, V., S.P. Mertikas, X. Frantzis. "The western Crete geodetic infrastructure: Long‐range power‐law correlations in GPS time series using Detrended Fluctuation Analysis", Advances in Space Research, Vol. 51, No 8, pp 1448–1467, Apr. 2013, doi:10.1016/j.asr.2012.08.002 2015-10-19
Pages: |...74 |75 |76 |77 |78 | 79 |80 |81 |82 |83 |84 |...