Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1171-1185 από 1231 αποτελέσματα
1171 S. Foteinis, N. G. Kallithrakas-Kontos and C. Synolakis,"Heavy metal distribution in opportunistic beach nourishment: a case study in Greece," Sci. World J., vol. 2013, 2013. doi:10.1155/2013/472149 2015-10-06
1172 S. Foteinis, K. Mpizoura, G. Panagopoulos, E. Chatzisymeon, N. Kallithrakas-Kontos and E. Manutsoglu, "A novel use of the caesium-137 technique to estimate human interference and historical water level in a Mediterranean Temporary Pond," J. Environ. Radioact., vol. 127, pp. 75–81, Jan. 2014. doi:10.1016/j.jenvrad.2013.10.0072015-10-06
1173 V. S. Hatzistavros and N. G. Kallithrakas-Kontos, "X-ray fluorescence mercury determination using cation selective membranes at sub-ppb levels," Anal. Chim. Acta, vol. 809, pp. 25-29, Jan. 2014. doi:10.1016/j.aca.2013.11.0452015-10-06
1174 G. Christidis and A. C . Dunham ,"Compositional variations in smectites: Part I. Alteration of intermediate volcanic rocks. A case study from Milos island, Greece," Clay Min., vol. 28, no. 2, pp.255-273, 1993. doi: 10.1180/claymin.1993.028.2.072015-10-02
1175 G. E. Christidis, P. W. Scott, T. Marcopoulos , "Origin of the bentonite deposits of eastern Milos, Aegean, Greece: Geological, mineralogical and geochemical evidence ,"Cl. and Clay Min. ,vol. 43 ,no.1,pp.63-67 ,1995.doi :10.1346/CCMN.1995.04301082015-10-02
1176 G.E. Christidis , "Mechanism of illitization of bentonites in the geothermal field of Milos island Greece: Evidence based on mineralogy, chemistry, particle thickness and morphology ", Cl. and Clay Min. ,vol. 43, no.5, pp.569-585 ,1995.doi :10.1346/CCMN.1995.04305072015-10-02
1177 G. E. Christidis and A. C. Dunham, "Compositional variations in smectites. Part II: alteration of acidic precursors, a case study from Milos Island, Greece," Clay Min., vol. 32, no. 2, pp.253-270, 1997. doi: 10.1180/claymin.1997.032.2.072015-10-02
1178 G.E. Christidis , P.W. Scott ,"The origin and control of colour of white bentonitesfrom the Aegean islands of Milos and Kimolos, Greece ",Min. Dep., vol. 32.,no.3,pp.271-279 ,1997. doi :10.1007/s0012600500922015-10-02
1179 G.E. Christidis ,P.W. Scott ,A.C. Dunham,"Acid activation and bleaching capacity of bentonites from the islands of Milos and Chios, Aegean, Greece,"Ap. Clay Sc.,vol. 12,no. 4,pp.329-347,1997.doi :10.1016/S0169-1317(97)00017-32015-10-02
1180 G. E. Christidis , "Physical and chemical properties of some bentonitedeposits of Kimolos Island, Greece ",Ap.Clay Sc. ,vol. 13.,no.2 ,pp.79-98 ,1998 .doi :10.1016/S0169-1317(98)00023-42015-10-02
1181 G.E. Christidis , "Comparative study of the mobility of major and trace elements during alteration of an andesite and a rhyolite to bentonite, in the islands of Milos andKimolos, Aegean, Greece ," Cl. and Clay Min., vol. 46 ,no.4 ,pp. 379-399,1998.doi :10.1346/CCMN.1998.0460403 2015-10-02
1182 G. E. Christidis, I. Paspaliaris and A. Kontopoulos, "Zeolitisation of perlite fines: mineralogical characteristics of the end products and mobilization of chemical elements," Ap. Clay Sc., vol. 15, no. 3-4, pp. 305-324, Oct. 1999. doi: 10.1016/S0169-1317(99)00007-12015-10-01
1183 G.E. Christidis ,I. Paspaliaris ,A. moirou , "Ion exchange of zeolite Na-P(c) with Pb2+, Zn2+, and Ni2+ ions ",Cl. and Clay Min.,vol. 48,no.5, pp.563-571 ,2000.doi :10.1346/CCMN.2000.04805092015-10-01
1184 G.E . Christidis ,"Geochemical correlation of bentonites from Milos Island, Aegean, Greece ",C. Min, vol. 36 ,no.3,pp.295-306,2001.doi :10.1180/0009855017505394092015-10-01
1185 G. E. Christidis, S. Kosiari , "Decolorization of vegetable oils: Astudy of the mechanism of adsorption of B-Carotene by an acid-activatedbentonite from Cyprus ",Cl. and Clay Min, vol. 51, no. 3, pp.327–333, 2003.doi :10.1346/CCMN.2003.05103092015-10-01
Pages: |...74 |75 |76 |77 |78 | 79 |80 |81 |82 |83 |