Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1171-1185 από 1257 αποτελέσματα
1171 N. Kallithrakas-Kontos, K. Zoumi, S. Nikolakaki and P. Kritidis, "Trace elements and radioactivity in aerosol particles, produced in the area of Ptolemais (Greece)," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 227, no. 1, pp. 61-65, Jan. 1998. doi: 10.1007/BF023864322015-10-10
1172 N. Kallithrakas-Kontos, R. Moshohoritou, V. Ninni and I. Tsangaraki-Kaplanoglou, "Investigation of the relationship between the reflectance and the deposited nickel and tin amount on the aluminium anodic oxide film," Thin Solid Films, vol. 326, no. 1-2, pp. 166–170, Aug. 1998. doi: 10.1016/S0040-6090(98)00569-02015-10-09
1173 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos and J. Touratsoglou, "Trace element analysis of Alexander the Great’s silver tetradrachms minted in Macedonia," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 171, no. 3, pp. 342–349, Nov. 2002. doi: 10.1016/S0168-583X(00)00268-82015-10-09
1174 N. Pasadakis, N. Varotsis and N. Kallithrakas-Kontos, "The influence of pressure on the asphaltenes content and composition in oils," Petrol. Sci. Technol., vol. 19, no. 9-10, pp. 1219-1227, Sep.-Oct. 2001. doi: 10.1081/LFT-1001083042015-10-09
1175 S. Galani-Nikolakaki, N. Kallithrakas-Kontos and A.A Katsanos, "Trace element analysis of Cretan wines and wine products," Sci. Total Environ., vol. 285, no. 1-3, pp. 155–163, Feb. 2002. doi: 10.1016/S0048-9697(01)00912-32015-10-09
1176 A. G. Karydas, S. Galanopoulos, Ch. Zarkadas, T. Paradellis and N. Kallithrakas-Kontos, "Chemical state speciation by resonant Raman scattering", J. Phys. Condens. Matter, vol. 14, no. 47, pp. 12367-12381, Nov. 2002. doi: 10.1088/0953-8984/14/47/3112015-10-09
1177 P. Maravelaki-Kalaitzaki and N. Kallithrakas-Kontos, " Pigment and terracotta analyses of Hellenistic figurines in Crete," Anal. Chim. Acta, vol. 497, no. 1-2, pp. 209–225, Nov. 2003. doi: 10.1016/j.aca.2003.08.0352015-10-09
1178 N. Kallithrakas-Kontos, "TXRF heavy metal analysis after immobilization as PAN complexes," X-ray Spectrom., vol. 33, no. 1, pp. 12-15, Oct. 2003. doi: 10.1002/xrs.6612015-10-09
1179 P.E. Koulouridakis, E.A. Domazos, S.M. Galani-Nikolakaki, and N.G. Kallithrakas-Kontos, "Low level lead determination after membrane complexation and TXRF analysis," Microchim. Acta, vol. 146, no. 3, pp. 245-250, Apr. 2004. doi: 10.1007/s00604-004-0205-7 2015-10-09
1180 P.E. Koulouridakis and N.G. Kallithrakas-Kontos, "Selective mercury determination after membrane complexation and total reflection X-ray fluorescence analysis," Anal. Chem., vol. 76, no. 15, pp. 4315–4319, Jun. 2004. doi: 10.1021/ac049780a2015-10-09
1181 N. Kallithrakas-Kontos and P. Maravelaki-Kalaitzaki, "EDXRF as an analytical tool in art: case studies from pigment identification and treatment assessment," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 262, no. 3, pp. 713-719, 2004. doi: 10.1007/s10967-005-0498-y2015-10-09
1182 V. Hatzistavros, P. Koulouridakis and N. Kallithrakas-Kontos, "Complexing membrane for uranium detection by total reflection X-ray fluorescence," Anal. Sci., vol. 21, no. 7, pp. 823-826, Jul. 2005. doi: 10.2116/analsci.21.8232015-10-09
1183 I. Tsangaraki-Kaplanoglou, S. Theohari, Th. Dimogerontakis, N. Kallithrakas-Kontos, Yar-Ming Wang, Hong-Hsiang (Harry) Kuo and Sheila Kia, "Effect of alloy types on the electrolytic coloring process of aluminum," Surf. Coat. Technol., vol. 200, no. 12-13, pp. 3969–3979, Mar. 2006. doi: 10.1016/j.surfcoat.2005.02.1742015-10-09
1184 P.E. Koulouridakis, N.G. Kallithrakas‐Kontos and V. Gekas, "Seawater mercury analysis at PPB levels," Instrum. Sci. Technol., vol. 34, no. 4, pp. 425-433, Aug. 2006. doi: 10.1080/107391406006488452015-10-08
1185 I.N. Aretaki, P. Koulouridakis, and N. Kallithrakas-Kontos, "Total reflection X-ray fluorescence mercury analysis after immobilization on quartz surfaces," Anal. Chim. Acta, vol. 562, no. 2, pp. 252–257, Mar. 2006. doi: 10.1016/j.aca.2006.01.0842015-10-08
Pages: |...74 |75 |76 |77 |78 | 79 |80 |81 |82 |83 |84 |