Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1171-1185 από 1264 αποτελέσματα
1171 P. Kiomourtzi, N. Pasadakis, A. Zelilidis. “Source Rock and Depositional Environment Study of Three Hydrocarbon Fields in Prinos –Kavala Basin (North Aegean)”, Open Petroleum Engineering Journal, Volume 8, 2015, DOI:10.2174/18748341008010100162015-10-11
1172 C. Papanicolaou, N. Pasadakis, D. Dimou, S. Kalaitzidis, S. Papazisimou, A.E. Foscolos. “Adsorption of NO, SO2and light hydrocarbons on activated Greek brown coals”, International Journal of Coal Geology Volume 77, Issues 3–4, 31 Jan., 2009, Pages 401–408, DOI:10.1016/j.coal.2008.07.0192015-10-11
1173 Andreas A. Kardamakis, Nikos Pasadakis. “Autoregressive modeling of near-IR spectra and MLR to predict RON values of gasolines”, FuelVolume 89, Issue 1, Jan. 2010, Pages 158–161, DOI:10.1016/j.fuel.2009.08.0292015-10-11
1174 N. Pasadakis, G. Romanos, V. Perdikatsis, A.E. FoscolosProduction of activated carbons using Greek lignites by physical and chemical activation methods. A comparative study.Accepted for publication in "Energy Sources, Part A", 2010. Volume 33, Issue 8, 2011 ,pages 713-723, DOI: 10.1080/155670309032618082015-10-11
1175 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos, C. Potiriadis, M. Oeconomidou and J. Touratsoglou, "PIXE analysis of ancient Greek copper coins minted in Epirus, Illyria, Macedonia and Thessaly," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 109-110, pp. 662–666, Apr. 1996. doi: 10.1016/0168-583X(95)00988-42015-10-10
1176 N. Kallithrakas-Kontos, "X-ray chemical shift determination by energy dispersive detection," Spectrochim. Acta, Part B, vol. 51, no. 13, pp. 1655–1659, No. 1996. doi: 10.1016/S0584-8547(96)01552-22015-10-10
1177 N. Kallithrakas-Kontos and R. Moshohoritou, "Vanadium speciation by EDXRF," X‐Ray Spectrom., vol. 27, no. 3, pp. 173-176, Jun. 1998. doi: 10.1002/(SICI)1097-4539(199805/06)27:3<173::AID-XRS266>3.0.CO;2-P2015-10-10
1178 N. Kallithrakas-Kontos, K. Zoumi, S. Nikolakaki and P. Kritidis, "Trace elements and radioactivity in aerosol particles, produced in the area of Ptolemais (Greece)," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 227, no. 1, pp. 61-65, Jan. 1998. doi: 10.1007/BF023864322015-10-10
1179 N. Kallithrakas-Kontos, R. Moshohoritou, V. Ninni and I. Tsangaraki-Kaplanoglou, "Investigation of the relationship between the reflectance and the deposited nickel and tin amount on the aluminium anodic oxide film," Thin Solid Films, vol. 326, no. 1-2, pp. 166–170, Aug. 1998. doi: 10.1016/S0040-6090(98)00569-02015-10-09
1180 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos and J. Touratsoglou, "Trace element analysis of Alexander the Great’s silver tetradrachms minted in Macedonia," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 171, no. 3, pp. 342–349, Nov. 2002. doi: 10.1016/S0168-583X(00)00268-82015-10-09
1181 N. Pasadakis, N. Varotsis and N. Kallithrakas-Kontos, "The influence of pressure on the asphaltenes content and composition in oils," Petrol. Sci. Technol., vol. 19, no. 9-10, pp. 1219-1227, Sep.-Oct. 2001. doi: 10.1081/LFT-1001083042015-10-09
1182 S. Galani-Nikolakaki, N. Kallithrakas-Kontos and A.A Katsanos, "Trace element analysis of Cretan wines and wine products," Sci. Total Environ., vol. 285, no. 1-3, pp. 155–163, Feb. 2002. doi: 10.1016/S0048-9697(01)00912-32015-10-09
1183 A. G. Karydas, S. Galanopoulos, Ch. Zarkadas, T. Paradellis and N. Kallithrakas-Kontos, "Chemical state speciation by resonant Raman scattering", J. Phys. Condens. Matter, vol. 14, no. 47, pp. 12367-12381, Nov. 2002. doi: 10.1088/0953-8984/14/47/3112015-10-09
1184 P. Maravelaki-Kalaitzaki and N. Kallithrakas-Kontos, " Pigment and terracotta analyses of Hellenistic figurines in Crete," Anal. Chim. Acta, vol. 497, no. 1-2, pp. 209–225, Nov. 2003. doi: 10.1016/j.aca.2003.08.0352015-10-09
1185 N. Kallithrakas-Kontos, "TXRF heavy metal analysis after immobilization as PAN complexes," X-ray Spectrom., vol. 33, no. 1, pp. 12-15, Oct. 2003. doi: 10.1002/xrs.6612015-10-09
Pages: |...74 |75 |76 |77 |78 | 79 |80 |81 |82 |83 |84 |...