Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1186-1200 από 1269 αποτελέσματα
1186 N. Pasadakis, N. Varotsis and N. Kallithrakas-Kontos, "The influence of pressure on the asphaltenes content and composition in oils," Petrol. Sci. Technol., vol. 19, no. 9-10, pp. 1219-1227, Sep.-Oct. 2001. doi: 10.1081/LFT-1001083042015-10-09
1187 S. Galani-Nikolakaki, N. Kallithrakas-Kontos and A.A Katsanos, "Trace element analysis of Cretan wines and wine products," Sci. Total Environ., vol. 285, no. 1-3, pp. 155–163, Feb. 2002. doi: 10.1016/S0048-9697(01)00912-32015-10-09
1188 A. G. Karydas, S. Galanopoulos, Ch. Zarkadas, T. Paradellis and N. Kallithrakas-Kontos, "Chemical state speciation by resonant Raman scattering", J. Phys. Condens. Matter, vol. 14, no. 47, pp. 12367-12381, Nov. 2002. doi: 10.1088/0953-8984/14/47/3112015-10-09
1189 P. Maravelaki-Kalaitzaki and N. Kallithrakas-Kontos, " Pigment and terracotta analyses of Hellenistic figurines in Crete," Anal. Chim. Acta, vol. 497, no. 1-2, pp. 209–225, Nov. 2003. doi: 10.1016/j.aca.2003.08.0352015-10-09
1190 N. Kallithrakas-Kontos, "TXRF heavy metal analysis after immobilization as PAN complexes," X-ray Spectrom., vol. 33, no. 1, pp. 12-15, Oct. 2003. doi: 10.1002/xrs.6612015-10-09
1191 P.E. Koulouridakis, E.A. Domazos, S.M. Galani-Nikolakaki, and N.G. Kallithrakas-Kontos, "Low level lead determination after membrane complexation and TXRF analysis," Microchim. Acta, vol. 146, no. 3, pp. 245-250, Apr. 2004. doi: 10.1007/s00604-004-0205-7 2015-10-09
1192 P.E. Koulouridakis and N.G. Kallithrakas-Kontos, "Selective mercury determination after membrane complexation and total reflection X-ray fluorescence analysis," Anal. Chem., vol. 76, no. 15, pp. 4315–4319, Jun. 2004. doi: 10.1021/ac049780a2015-10-09
1193 N. Kallithrakas-Kontos and P. Maravelaki-Kalaitzaki, "EDXRF as an analytical tool in art: case studies from pigment identification and treatment assessment," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 262, no. 3, pp. 713-719, 2004. doi: 10.1007/s10967-005-0498-y2015-10-09
1194 V. Hatzistavros, P. Koulouridakis and N. Kallithrakas-Kontos, "Complexing membrane for uranium detection by total reflection X-ray fluorescence," Anal. Sci., vol. 21, no. 7, pp. 823-826, Jul. 2005. doi: 10.2116/analsci.21.8232015-10-09
1195 I. Tsangaraki-Kaplanoglou, S. Theohari, Th. Dimogerontakis, N. Kallithrakas-Kontos, Yar-Ming Wang, Hong-Hsiang (Harry) Kuo and Sheila Kia, "Effect of alloy types on the electrolytic coloring process of aluminum," Surf. Coat. Technol., vol. 200, no. 12-13, pp. 3969–3979, Mar. 2006. doi: 10.1016/j.surfcoat.2005.02.1742015-10-09
1196 P.E. Koulouridakis, N.G. Kallithrakas‐Kontos and V. Gekas, "Seawater mercury analysis at PPB levels," Instrum. Sci. Technol., vol. 34, no. 4, pp. 425-433, Aug. 2006. doi: 10.1080/107391406006488452015-10-08
1197 I.N. Aretaki, P. Koulouridakis, and N. Kallithrakas-Kontos, "Total reflection X-ray fluorescence mercury analysis after immobilization on quartz surfaces," Anal. Chim. Acta, vol. 562, no. 2, pp. 252–257, Mar. 2006. doi: 10.1016/j.aca.2006.01.0842015-10-08
1198 K. Tyrovola, N. P. Nikolaidis, N. Veranis, N. Kallithrakas-Kontos and P.E. Koulouridakis, "Arsenic removal from geothermal waters with zero-valent iron—Effect of temperature, phosphate and nitrate," Water Res., vol. 40, no. 12, pp.2375–2386, Jul. 2006. doi: 10.1016/j.watres.2006.04.0062015-10-08
1199 P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, D. Korakaki, Z. Agioutantis and S. Maurigiannakis, "Evaluation of silicon-based strengthening agents on porous limestones," Prog. Org. Coat., vol. 57, no. 2, pp. 140–148, Oct. 2006. doi: 10.1016/j.porgcoat.2006.08.0072015-10-08
1200 I. Tsangaraki-Kaplanoglou, S. Theohari, Th. Dimogerontakis, N. Kallithrakas-Kontos, Yar-Ming Wang, Hong-Hsiang (Harry) Kuo and Sheila Kia, "An investigation of electrolytic coloring process of anodized aluminum coatings," Surf. Coat. Technol., vol. 201, no. 6, pp. 2749–2759, Dec. 2006. doi:10.1016/j.surfcoat.2006.05.0272015-10-07
Pages: |...75 |76 |77 |78 |79 | 80 |81 |82 |83 |84 |85 |