Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1186-1200 από 1313 αποτελέσματα
1186 Willis,P., S. Mertikas, D. F. Argus, O. Bock. "DORIS and GPS Monitoring of the Gavdos Calibration Site in Crete", Advances in Space Research, Vol. 51, No 8, Apr. 2013, pp 1438–1447, doi:10.1016/j.asr.2012.08.006  2015-10-19
1187 Mertikas, S. P., A. Daskalakis, I. N. Tziavos,O. B. Andersen, G. Vergos, A. Tripolitsiotis, V. Zervakis, X. Frantzis, P. Partsinevelos. "Altimetry, Bathymetry and Geoid variations at the Gavdos permanent Cal/Val Facility", Advances in Space Research, Elsevier. Vol. 51, No. 8, pp. 1418–1437,Apr. 2013doi:10.1016/j.asr.2012.10.022015-10-19
1188 Tripolitsiotis  A. C. Steiakakis Z. Agioutantis S. Mertikas P. Partsinevelos P. Schilizzi (2013). "Land movement monitoring at the Mavropigi lignite mine using spaceborne D‐InSAR", Proc. SPIE 8795, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2013), Aug. 5, 2013. doi.org/10.1117/12.2027100 2015-10-19
1189 Mertikas S. P., A. Daskalakis, I. N. Tziavos , G. S. Vergos,  X. Frantzis,  A. Tripolitsiotis Papadaki. "First Calibration Results for the SARAL/AltiKa Altimetric Mission using the Gavdos Permanent Facilities", Marine Geodesy, Vol. 38, Iss. 1 pp:249–259, 2015, doi:10.1080/01490419.2015.10300522015-10-19
1190 Leonidas A. Zampetakis, Konstantinos Kafetsios, Nancy Bouranta, Todd Dewett, Vassilis S. Moustakis, (2009) "On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 15 Iss: 6, pp.595 - 618, doi.org/10.1108/135525509109954522015-10-15
1191 Partsinevelos P., A. Stefanidis & P. Agouris , Automated Spatiotemporal Scaling for Video Generalization, IEEE-ICIP 2001, Thessaloniki, Greece, 2001, vol.1 ,p.177 - 180, DOI:10.1109/ICIP.2001.958982 2015-10-13
1192 Stefanidis A., P. Partsinevelos, K. Eickhorst & P. Agouris, Spatiotemporal Lifelines in Support of Video Queries, Proceedings DEXA Workshop 2001, Query Processing and Multimedia Issues in Distributed Systems (QPMIDS), Munich, 2001, p. 65 - 869, DOI: 10.1109/DEXA.2001.953164 2015-10-13
1193 Stefanidis A., P. Partsinevelos, P. Agouris & P. Doucette, Summarizing Video Datasets in the Spatiotemporal Domain, Proceedings DEXA 2000, Advanced Spatial Data Management Workshop (ASDM) 2000, IEEE Press London, UK, 2000.p.906 - 912, DOI: 10.1109/DEXA.2000.875134 2015-10-13
1194 Roumpos, C., Panagiotis Partsinevelos, Zacharias Agioutantis, Kostas Makantasis, Antigoni Vlachou, (2014), The optimal location of the distribution pointof the belt conveyor system in continuous surface mining operations, Simulation Modelling Practice and Theory (Impact Factor: 1.38). 09/2014; 47:19–27. DOI: 10.1016/j.simpat.2014.04.0062015-10-13
1195 Partsinevelos P., Papadakis, K., and Makantasis, K., (2013), Spatiotemporal graph queries on geographic databases under a conceptual abstraction scale, Geo-spatial Information Science, Taylor and Francis, 01/2014; 17(2). DOI: 10.1080/10095020.2014.915482 2015-10-13
1196 Partsinevelos P., E. Th. Stamboliadis, and K. Makantasis, (2012), Image based mineral liberation simulation incorporating experimental grinding models, Canadian Metallurgical Quarterly, Maney Publishing, Volume 51, Issue 4 (Oct. 2012), pp. 383-389doi:10.1179/1879139512Y.00000000252015-10-13
1197 Petropoulos, G., Partsinevelos, P., Mitraka, Z., (2012), Change detection of surface mining activity and reclamation based on a machine learning approach of multi-temporal Landsat TM imagery, Geocarto International (Impact Factor: 1.37). 01/2012; 28(4):1-20. DOI: 10.1080/10106049.2012.706648 2015-10-13
1198 Partsinevelos P., (2011),Registering randomly oriented scenes through moving object attributes, International Journal of Geographical Information Science, 25:11, 1793-1807, doi: 10.1080/13658816.2011.552064.2015-10-13
1199 MiliaresisG., P. Partsinevelos, (2010), Terrain Segmentation of Egypt from Multi- temporal Night LST Imagery and Elevation Data, in RemoteSensing Journal, 2, 2083-2096 p.,doi:10.3390/rs20920832015-10-13
1200 Partsinevelos, P. (2008), Multi-modal Comparison of Object Trajectories, in Journal of Spatial Sciences, Volume 53, Issue 1, 2008, pages 17-30, DOI: 10.1080/14498596.2008.96351322015-10-13
Pages: |...75 |76 |77 |78 |79 | 80 |81 |82 |83 |84 |85 |...