Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1201-1215 από 1281 αποτελέσματα
1201 P. Maravelaki-Kalaitzaki and N. Kallithrakas-Kontos, " Pigment and terracotta analyses of Hellenistic figurines in Crete," Anal. Chim. Acta, vol. 497, no. 1-2, pp. 209–225, Nov. 2003. doi: 10.1016/j.aca.2003.08.0352015-10-09
1202 N. Kallithrakas-Kontos, "TXRF heavy metal analysis after immobilization as PAN complexes," X-ray Spectrom., vol. 33, no. 1, pp. 12-15, Oct. 2003. doi: 10.1002/xrs.6612015-10-09
1203 P.E. Koulouridakis, E.A. Domazos, S.M. Galani-Nikolakaki, and N.G. Kallithrakas-Kontos, "Low level lead determination after membrane complexation and TXRF analysis," Microchim. Acta, vol. 146, no. 3, pp. 245-250, Apr. 2004. doi: 10.1007/s00604-004-0205-7 2015-10-09
1204 P.E. Koulouridakis and N.G. Kallithrakas-Kontos, "Selective mercury determination after membrane complexation and total reflection X-ray fluorescence analysis," Anal. Chem., vol. 76, no. 15, pp. 4315–4319, Jun. 2004. doi: 10.1021/ac049780a2015-10-09
1205 N. Kallithrakas-Kontos and P. Maravelaki-Kalaitzaki, "EDXRF as an analytical tool in art: case studies from pigment identification and treatment assessment," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 262, no. 3, pp. 713-719, 2004. doi: 10.1007/s10967-005-0498-y2015-10-09
1206 V. Hatzistavros, P. Koulouridakis and N. Kallithrakas-Kontos, "Complexing membrane for uranium detection by total reflection X-ray fluorescence," Anal. Sci., vol. 21, no. 7, pp. 823-826, Jul. 2005. doi: 10.2116/analsci.21.8232015-10-09
1207 I. Tsangaraki-Kaplanoglou, S. Theohari, Th. Dimogerontakis, N. Kallithrakas-Kontos, Yar-Ming Wang, Hong-Hsiang (Harry) Kuo and Sheila Kia, "Effect of alloy types on the electrolytic coloring process of aluminum," Surf. Coat. Technol., vol. 200, no. 12-13, pp. 3969–3979, Mar. 2006. doi: 10.1016/j.surfcoat.2005.02.1742015-10-09
1208 P.E. Koulouridakis, N.G. Kallithrakas‐Kontos and V. Gekas, "Seawater mercury analysis at PPB levels," Instrum. Sci. Technol., vol. 34, no. 4, pp. 425-433, Aug. 2006. doi: 10.1080/107391406006488452015-10-08
1209 I.N. Aretaki, P. Koulouridakis, and N. Kallithrakas-Kontos, "Total reflection X-ray fluorescence mercury analysis after immobilization on quartz surfaces," Anal. Chim. Acta, vol. 562, no. 2, pp. 252–257, Mar. 2006. doi: 10.1016/j.aca.2006.01.0842015-10-08
1210 K. Tyrovola, N. P. Nikolaidis, N. Veranis, N. Kallithrakas-Kontos and P.E. Koulouridakis, "Arsenic removal from geothermal waters with zero-valent iron—Effect of temperature, phosphate and nitrate," Water Res., vol. 40, no. 12, pp.2375–2386, Jul. 2006. doi: 10.1016/j.watres.2006.04.0062015-10-08
1211 P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, D. Korakaki, Z. Agioutantis and S. Maurigiannakis, "Evaluation of silicon-based strengthening agents on porous limestones," Prog. Org. Coat., vol. 57, no. 2, pp. 140–148, Oct. 2006. doi: 10.1016/j.porgcoat.2006.08.0072015-10-08
1212 I. Tsangaraki-Kaplanoglou, S. Theohari, Th. Dimogerontakis, N. Kallithrakas-Kontos, Yar-Ming Wang, Hong-Hsiang (Harry) Kuo and Sheila Kia, "An investigation of electrolytic coloring process of anodized aluminum coatings," Surf. Coat. Technol., vol. 201, no. 6, pp. 2749–2759, Dec. 2006. doi:10.1016/j.surfcoat.2006.05.0272015-10-07
1213 V. Hatzistavros, P. Koulouridakis, I. Aretaki and N. Kallithrakas-Kontos, "Bromate determination in water after membrane complexation and total reflection X-ray fluorescence analysis," Anal. Chem., vol. 79, no. 7, pp. 2827–2832, Feb. 2007. doi: 10.1021/ac061231c2015-10-07
1214 P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and D. Korakaki, "A comparative study of porous limestones treated with silicon-based strengthening agents," Prog. Org. Coat., vol. 62, no. 1, pp. 49–60, Mar. 2008. doi: 10.1016/j.porgcoat.2007.09.0202015-10-07
1215 V. S. Hatzistavros and N. G. Kallithrakas-Kontos, "Trace element ink spiking for signature authentication," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 277, no. 2, pp. 399-404, Aug. 2008. doi: 10.1007/s10967-007-6989-22015-10-07
Pages: |...76 |77 |78 |79 |80 | 81 |82 |83 |84 |85 |86 |